Nr. 114 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 417/13.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 163/13.06.2019;         Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă ca în perioada 01.07.2019 – 19.07.2019 să se efectueze recuperări de activităţi didactice şi respectiv examinări, la disciplina ,,Bazele logicii fuzzy” de către studenţii de la programele de studii Electromecanică şi Informatică industrială, anul III.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Inginerie şi Management.

Nr. 113 din 20.06.2019

Având în vedere: prevederile capitolului „B. ÎNTRERUPEREA”, alin.(5) din Procedura operaţională „Modificarea perioadei studiilor doctorale” (Cod: P.4.2-9); adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 94/18.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 170/19.06.2019; avizarea în Consiliul Şcolii Doctorale din data de 18.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă întreruperea studiilor universitare de doctorat, pe o perioadă de 2 ani, pentru studentul doctorand Gelu Bălan, aflat în prezent în anul III de studiu.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Şcolii Doctorale de Inginerie şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 112 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 171/19.06.2019; prevederile Art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 157/11.09.2018;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se respinge solicitarea domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca privind transmiterea unei copii a înregistrării şedinţei de Senat a UEMR din data de 23.05.2019.
Art.2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca.

Nr. 111 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1143/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 158/12.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se anulează Hotărârea Senatului nr. 94 din 23.05.2019, privind susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 110 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa domnului Ene Tudorel înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 152/06.06.2019; prevederile Art. 22, alin. (3) și (4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Senatului Universității “Eftimie Murgu” din Reșița (Cod R26);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă solicitarea domnului Ene Tudorel privind eliberarea unei copii a Hotărării Senatului nr. 149/13.09.2016.
Art.2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi domnului Tudorel Ene.

Nr. 109 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1156/13.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.166/13.06.2019; Hotărârea Senatului nr. 97 din data de 23.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de membrii Sindicatului FIRES din UEMR, prin reprezentant convenţional Societatea de Avocaţi Iuhasz & Partners, împotriva Hotărârii Senatului UEMR nr. 90/25.04.2019, privind reducerea temporară a activității, pentru motive economice, prin reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației, care a cauzat reducerea programului.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor şi sindicatului FIRES.

Nr. 108 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1144/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.160/13.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge propunerea Consiliului de administrație privind reorganizarea departamentelor existente la nivelul Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică şi Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management.

Nr. 6/29 din 12.06.2019

Având în vedere: adresa domnului Furdui Laurențiu nr. BRU 21/11.06.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 457/11.06.2019 și la rectorat cu nr. 1135/12.06.2019; foaia colectivă de prezență pentru personalul didactic titular al DIEI nr. 108/04.06.2019, întocmită pentru luna mai 2019, care nu atestă realitatea, respectiv zilele de vineri aferente lunii mai 2019 pentru întreg personalul DIEI se regăsesc pontate cu activitate desfășurată, contrar HS nr. 90/25.04.2019; evitarea generării de penalități de întârziere cauzate de posibila neîntocmire a declarației D112 pentru luna mai 2019, în cazul în care drepturile salariale aferente acestei luni nu ar fi achitate personalului DIEI;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Rectorul Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița, în calitate de ordonator de credite, va proceda la aprobarea drepturilor salariale aferente lunii mai 2019 ale personalului didactic din cadrul DIEI, cu respectarea HS nr. 90/25.04.2019.
Art. 2. Prezenta va fi comunicată BRU – Salarizare, în vederea emiterii statelor de plată pentru luna mai 2019, pentru DIEI.

Nr. 5/29 din 12.06.219

Având în vedere: adresa MEN nr. 8869/15.05.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020; adresa MEN nr. 2375/06.06.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2019-2020, pentru românii de pretutindeni;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Cifra de şcolarizare, alocată de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020, se repartizează pe domenii, programe de studii, către domeniile gestionate de departamentele cele mai performante, respectiv departamentele unde în anii anteriori au fost înscriși cei mai mulți studenți, iar rata de abandon, în rândul studenților bugetați, a fost cea mai mică, conform anexei.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.

Nr. 4/29 din 12.06.2019

Având în vedere: adresa MEN nr. 8869/15.05.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020; adresa MEN nr. 2375/06.06.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2019-2020, pentru românii de pretutindeni;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Cifra de şcolarizare, alocată de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020, se repartizează pe domenii, programe de studii, către domeniile gestionate de departamentele cele mai performante, respectiv departamentele unde în anii anteriori au fost înscriși cei mai mulți studenți, iar rata de abandon, în rândul studenților bugetați, a fost cea mai mică, conform anexei.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.