Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița

Programul postliceal Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică (nivel 5 conform HG nr. 918/2013, coroborată cu HG nr. 866/2008)

– Durata studiilor: 2 semestre (1 an);

– Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

– Sunt scoase la concurs 28 de locuri, toate în regim fără taxă (numărul de locuri este stabilit prin hotărârea ARACIP nr. 25/10.12.2019).

Planuri de învățământ și curriculum conf. ordinului OMECT 1847/2007.

Mai multe detalii în fișierul PDF!