Nr. 6/29 din 12.06.2019

Având în vedere: adresa domnului Furdui Laurențiu nr. BRU 21/11.06.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 457/11.06.2019 și la rectorat cu nr. 1135/12.06.2019; foaia colectivă de prezență pentru personalul didactic titular al DIEI nr. 108/04.06.2019, întocmită pentru luna mai 2019, care nu atestă realitatea, respectiv zilele de vineri aferente lunii mai 2019 pentru întreg personalul DIEI se regăsesc pontate cu activitate desfășurată, contrar HS nr. 90/25.04.2019; evitarea generării de penalități de întârziere cauzate de posibila neîntocmire a declarației D112 pentru luna mai 2019, în cazul în care drepturile salariale aferente acestei luni nu ar fi achitate personalului DIEI;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Rectorul Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița, în calitate de ordonator de credite, va proceda la aprobarea drepturilor salariale aferente lunii mai 2019 ale personalului didactic din cadrul DIEI, cu respectarea HS nr. 90/25.04.2019.
Art. 2. Prezenta va fi comunicată BRU – Salarizare, în vederea emiterii statelor de plată pentru luna mai 2019, pentru DIEI.