Asistență Socială Reșița

Cadrele didactice

Discipline predate: Introducere în Asistenţa Socială; Sistemul de asistenţă socială; Tehnici de intervenţie in asistenţa socială; Politica ocupării forţei de muncă; Bazele managementului şi furnizarea serviciilor de asistenţă socială; Managementul serviciilor de îngrijire social-medicală; Managementul schimbării în asistenţă socială; Asistenţa socială a persoanelor cu boli terminale şi HIV/SIDA; Introducere în management.

Domenii de expertiză: Interpretarea, corelarea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice sociologiei şi asistenţei sociale din perspectiva reducerii riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal; Aplicarea teoriilor, metodologiilor şi paradigmelor sociologice şi specific asistenţiale; Capacitatea de a comunica şi relaţiona profesional cu beneficiarii sistemului de asistenţă socială şi alţi actori sociali implicaţi.

CV

Contact: lavinia.popp@ubbcluj.ro

Discipline predate: Consiliere în asistenţa socială; Asistenţa socială şi consilierea în şcoli; Strategii de asistenţă socială în şcoală; Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională; Dezvoltare umană; Psihologia vârstelor; Introducere în psihologie; Fundamentele psihologiei; Psihologia educaţiei; Psihologie socială; Psihologie socială aplicată.

Domenii de expertiză: Sociologie; Asistenţă socială; Management educaţional; Psihologie; Psihoterapie.

CV

Contact: alina.constantin@ubbcluj.ro

Discipline predate: Sociologie generală; Sociologia organizaţiilor; Metodologia cercetării în ştiinţe socio-umane; Management şi comportament organizaţional; Teorii şi metode în asistenţa socială; Supervizare în asistenţă socială; Practică profesională.

Domenii de expertiză: Sociologia familiei; Analiza fenomenelor şi proceselor sociale din perspectivă sociologică; Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice.

CV

Contact: gabriela.georgevici@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: oana.filip@ubbcluj.ro

Burse

Procedură privind repartizarea, aprobarea și elaborarea lucrărilor de licență/disertație
Anexa 1 – Cerere coordonare licență/disertație
Anexa 2 – Acord de coordonare a lucrării de licență/disertație
Anexa 3 – Cerere schimbare coordonator
Anexa 4 – Declarație de originalitate lucrare
Anexa 5 – Calendar 2020-2021
Anexa 6 – Ghid de elaborare licență DAS 2021

Planuri de învățământ

Asistenţă socială (AS)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2018-2019
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul I

Managementul serviciilor de asistenţă socială (MSAS)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2018-2019
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul II

Programarea restanțelor / sesiunea de vară

Admiterea la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială se desfășoară în acest an online!

Candidații la programele universitare de masterat care nu au un atestat lingvistic recunoscut vor încărca în platforma de înscriere o declarație prin care se obligă să aducă (obțină) acest atestat până la sfârșitul semestrului I al anului universitar 2021-2022 (Machetă declarație).
Candidații la programele universitare de masterat, absolvenți din promoțiile anterioare ai Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa, vor depune la secretariatul facultăţii o cerere pentru obţinerea atestatului lingvistic (Machetă cerere). Cererea va fi încărcată şi în platforma de înscriere.