Științe ale Educației Reșița

Cadrele didactice

Discipline predate: Fundamentele pedagogiei (PIPP+DPPD); Teoria și metodologia curricumului (PIPP+DPPD); Proiectarea și implementarea curriculumului educațional (ME); Metode avansate de cercetare (ME); Managementul și proiectarea programelor educaționale (DPPD).

Domenii de expertiză: Cercetarea științifică în domeniul educațional și social; Formarea profesională continuă a profesorilor din învățământul preuniversitar; Acreditarea programelor de formare inițială și continuă a personalului didactic; Accesarea fondurilor europene și scrierea de proiecte de finanțare; Managementul programelor și proiectelor educaționale.

CV

Contact: gianina.clavac@ubbcluj.ro

Discipline predate:Teoria și metodologia instruirii (PIPP+DPPD); Teoria și metodologia evaluării (PIPP+DPPD); Psihopedagogia jocului (PIPP); Managementul calității în educație (ME).

Domenii de expertiză: Formarea inițială și continuă a profesorilor din învățământul preuniversitar; Cercetarea științifică în domeniul educațional; Coordonarea activității programelor de studii din domeniul Științe ale Educației.

CV

Contact: lavinia.nitulescu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Fundamentele psihopedagogiei speciale; Asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Asistenţa socială a familiei şi copilului; Practică pedagogică în învăţământul primar; Ştiinţe. Metodica predării ştiinţelor; Pedagogie comparată; Didactica specialităţii; Managementul clasei de elevi; Consiliere şi orientare.

Domenii de expertiză: Ştiinţele educaţiei; Sociologie – asistenţă socială.

CV

Contact: cristina.ispas@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: alina.hosu@ubbcluj.ro

Oferta educațională

Domeniul Specializarea/Programul de studii Forma de învățământ/Număr de credite transferabile/Număr semestre Ocupații posibile conform COR (Clasificarea ocupaţiilor din România)
Științe ale Educației Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar IF / 180 / 6 semestre (3 ani) Profesor în învățământul primar; Profesor în învățământul preșcolar; Mentor; Consilier școlar; Consilier învățământ; Referent specialitate învățământ.

Planuri de învățământ

Licență

PIPP / PIPP Conversie

Master

ME

Programarea restanțelor și măririlor de note / sesiunea de vară

Admiterea la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației se organizează în acest an online!

Consutați broșura cu informații despre admitere!

Candidații la programele universitare de masterat care nu au un atestat lingvistic recunoscut vor încărca în platforma de înscriere o declarație prin care se obligă să aducă (obțină) acest atestat până la sfârșitul semestrului I al anului universitar 2021-2022 (Machetă declarație).
Candidații la programele universitare de masterat, absolvenți din promoțiile anterioare ai Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa, vor depune la secretariatul facultăţii o cerere pentru obţinerea atestatului lingvistic (Machetă cerere). Cererea va fi încărcată şi în platforma de înscriere.