Editura Eftimie Murgu a fost înfiinţată în anul 1998 sub egida Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, cărţile publicate în decursul anilor fiind mai ales rezultatul activităţii de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă a cadrelor didactice din universitatea noastră şi alte universităţi din ţară, precum şi a specialiştilor din mediul socio-economic.

Activitatea editurii a fost evaluată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS – http://cncsis.gov.ro/articole/1472/Edituri-recunoscute-CNCSIS.html), fiind inclusă în ultima listă a editurilor recunoscute de această instituţie.

Director: Prof. univ. dr. ing. Nicoleta GILLICH
Tel.: +40 730 583031
e-Mail: nicoleta.gillich@ubbcluj.ro

Pagină web >