Administrație Publică Reșița

Cadrele didactice

Discipline predate: Drepturile și libertăți fundamentale – AP; Drept European; Protecția internațională a drepturilor omului; Drepturile omului și strategii anti-discriminatorii; Legislatie școlară; Jurisprudența CEDO.
Domenii de expertiză: Interpretarea, corelarea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice drepturilor omului din perspectiva elementelor de extraneitate; Aplicarea teoriilor, metodologiilor şi paradigmelor dreptului intern şi internaţional; Capacitatea de a comunica raţionamentele ce au fundamentat interpretarea juridică în domeniul dreptului european şi internaţional.

CV

Contact: claudia.pau@ubbcluj.ro

Discipline predate: Economie; Politici macroeconomice; Mediul de afaceri european.

Domenii de expertiză: Analiza determinanților competitivității economice la nivel micro și macroeconomic; Studiul capitalului intelectual; Analiza variabile explicative ale comportamentului consumatorului.

CV

Contact: diana.tanase@ubbcluj.ro

Discipline predate: Comunicare în Administrație Publică, Politici Publice, Sociologia Integrării Europene, Istoria Doctrinelor Pedagogice.

Domenii de expertiză: Istorie locală, Identitate națională, Construcție europeană.

CV

Contact: mihaela.martin@ubbcluj.ro

Discipline predate: Teoria generală a dreptului; Arhivistică şi documentaristică; Drept constituţional şi instituţii publice; Elemente de drept penal şi procedură penală; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Managementul proiectelor; Managementul instituţiilor publice; Sistemul jurisdicţional al uniunii europene; Dreptul afacerilor; Drept comercial.

Domenii de expertiză: Drept Public; Ştiinţe Administrative.

CV

Contact: nicoleta.odina@ubbcluj.ro

Discipline predate: Introducere în ştiinţele social-politice; Drept civil; Drept civil: contracte şi succesiuni; Elemente de drept penal şi procedură penală; Drept civil: familia şi ocrotirea copilului; Politici publice şi politici sociale; Elemente de drept în asistenţa socială; Adopţie şi plasament familial; Elemente de planificare strategică; Dreptul afacerilor; Dreptul intern şi european al muncii.

Domenii de expertiză: Însuşirea fundamentelor privind trăsăturilor definitorii ale sistemului juridic; Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei aferente domeniului; Explicarea noţiunilor şi termenilor specifici; Interpretarea legislaţiei aplicabile domeniului.

CV

Contact: alina.stancovici@ubbcluj.ro

Discipline predate:Elemente de drept penal și procedură penală, Elemente de drept civil și procedură civilă, Dreptul afacerilor comunitare

Domenii de expertiză: drept penal, cooperare judiciară internațională în materie penală, drept comunitar

CV

Contact: rustin.ciasc@ubbcluj.ro

Discipline predate: Funcția publică europeană; Sisteme administrative comparate; Drept și legislație în asistența socială.

Domenii de expertiză: Administrație publică europeană; Drept european și internațional; Asistență socială.

CV

Contact: nicolae.sava@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: sofia.stoian@ubbcluj.ro

Structura anului de învățământ (PDF)

SEMESTRUL I

28.09.2023 – 29.09.2023 pregătirea anului universitar

02.10.2023 – 22.12.2023 activitate didactică 12 săptămâni (Joi, 30.11.2023, Sfântul Andrei – zi liberă și Vineri, 01.12.2023, Ziua Marii Uniri – zile libere)

25.12.2023 – 07.01.2024 vacanță de Crăciun 2 săptămâni

08.01.2024 – 21.01.2024 activitate didactică 2 săptămâni

22.01.2024 – 11.02.2024 sesiune de examene 3 săptămâni (Miercuri, 24.01.2024, Ziua Unirii Principatelor Române – zi liberă)

12.02.2024 – 18.02.2024 vacanță 1 săptămână

19.02.2024 – 25.02.2024 sesiune de restanțe* 1 săptămână

SEMESTRUL II

26.02.2024 – 05.05.2024 activitate didactică 10 săptămâni (Miercuri, 01.05.2024, Ziua Muncii – zi liberă și Vineri, 03.05.2024, Vinerea Mare – zi liberă)

06.05.2024 – 12.05.2024 vacanța de Paști 1 săptămână

13.05.2024 – 09.06.2024 activitate didactică 4 săptămâni

10.06.2024 – 30.06.2024 sesiune de examene 3 săptămâni (Luni, 24.06.2024, a II-a zi de Rusalii – zi liberă)

01.07.2024 – 07.07.2024 vacanță 1 săptămână

08.07.2024 – 14.07.2024 sesiune de restanțe* 1 săptămână

15.07.2024 – 28.07.2024 perioada de practică** 2 săptămâni (unde este cazul)

29.07.2024 – 29.09.2024 vacanță 9 săptămâni

SEMESTRUL II – Anii terminali

26.02.2024 – 05.05.2024 activitate didactică 10 săptămâni (Miercuri, 01.05.2024, Ziua Muncii – zi liberă și Vineri, 03.05.2024, Vinerea Mare – zi liberă)

06.05.2024 – 12.05.2024 vacanța de Paști 1 săptămână

13.05.2024 – 26.05.2024 activitate didactică 2 săptămâni

27.05.2024 – 09.06.2024 sesiune de examene 2 săptămâni

10.06.2024 – 16.06.2024 sesiune de restanțe 1 săptămână

17.06.2024 – 30.06.2024 pregătirea examenului de licență/disertație 2 săptămâni (Luni, 24.06.2024, a II-a zi de Rusalii – zi liberă)

01.07.2024 – 07.07.2024 examen de licență/disertație 1 săptămână


* Sesiunea de restanțe se poate organiza fie în februarie/iulie, fie în prima săptămână a lunii septembrie.

**Conform Ordinului MECTS nr. 3.955 din 9 mai 2008 (MO nr. 440/12.06.2008) privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat (Art.4, alin.2) – Perioada de desfășurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât și în perioada vacanțelor universitare.

Planuri de învățământ

Taxe de școlarizare / termene de plată
Taxa de şcolarizare se achită integral sau în rate, la termenele şi în condiţiile stabilite şi anunţate de universitate.

Licență

În anul universitar 2023-2024, taxa de școlarizare este în cuantum de 2.900 lei.

Masterat

În anul universitar 2023-2024, taxa de școlarizare este în cuantum de 3.100 lei.

Licență

AP 1 / AP 2 / AP 3

AP_ID 1 / AP_ID 2 / AP_ID 3

Masterat

APE 1 / APE 2

Admiterea la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării se organizează în acest an online!

Regulament admitere UBB Cluj-Napoca / Regulament admitere licență FSPAC / Regulament admitere masterat FSPAC

Programe de studiu la care se organizează concurs de admitere la Extensia Reșița / 2023

Facultatea Domeniul Specializare RO Nivel de studiu Limba de predare Forma de învățământ Locuri
buget / taxă
Etnici
bursă / fără

Taxă școlarizare

(lei)

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Ştiinţe administrative Administrație publică

Administrație publică

Administrație publică europeană

Licență

Licență

Master

RO

RO

RO

IF

ID

IF

17 / 31

0 / 75

20 / 30

1 / 1

2.900

2.800

3.100

 • Etapa 1

  Scrisoare de motivație

  În prima etapă trebuie să depui câte o scrisoare de motivație pentru fiecare specializare la care faci înscrierea. Așadar dacă te-ai înscris la 3 specializări trebuie să depui 3 scrisori de motivație. Fiecare scrisoare adresată specializării respective. Ai mai jos modele de scrisoare de motivație. De asemenea, dacă o specializare este în altă limbă decât limba română, trebuie ca acea scrisoare să fie în limba de studiu a specializării respective. Dar ți-am pregătit și pentru aceste limbi modele de scrisori mai jos.

  Ce trebuie scris în aceste scrisori? Care sunt motivele pentru care aplici la specializarea respectivă și ce crezi că te recomandă.

  Această etapă se notează cu ADMIS sau RESPINS. Dacă primești calificativul de ADMIS atunci treci mai departe la etapa a 2-a.

 • Etapa a 2-a

  Concurs de dosare

  În etapa a doua te ierarhizăm pe liste în funcție de media de la BAC. Mai jos găsești lista de documente pe care dosarul tău trebuie să le conțină. La înscriere la licență va fi nevoie să alegi una sau mai multe specializări la care să faci înscrierea.

  Etapa a 2-a

LICENȚĂ – specializări, locuri, taxe

Specializări licență Locuri buget Locuri taxă Locuri etnici Taxă școlarizare
Administrație Publică Reșița – RO 2.900 lei
Administrație Publică Reșița – RO, învățământ la distanță 2.800 lei

Calendar admitere LICENȚĂ

Sesiunea iulie

• Înscrierea candidaţilor: 10-14 iulie 2023

• Rezultate iniţiale: 17 iulie 2023

• Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 18-19 iulie 2023

• Confirmarea ocupării locului: 18-21 iulie 2023

• Depunerea cererilor de redistribuire pentru candidații aflați “în așteptare”: 18-21 iulie 2023

• Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării: 22 iulie 2023 (inclusiv sâmbătă)

• Rezultate după redistribuiri: 23 iulie 2023

• Confirmarea ocupării locului după redistribuire și pentru candidații din lista de așteptare: 24-25 iulie 2023

• Rezultate finale: 27 iulie 2023

Taxe admitere LICENȚĂ

Administrație Publică (AP) Reșița

– 30 lei taxă procesare dosar

– 30 lei taxă înscriere – dacă se înscriu numai la extensie.

Alte detalii aici!

MASTERAT – specializări, locuri, taxe

Specializări masterat Locuri buget Locuri taxă Taxă școlarizare
Administraţie Publică Europeană – Reșița – RO 3.100 lei

Calendar admitere MASTERAT

Sesiunea iulie

• Înscrierea candidaţilor: 10-14 iulie 2023

• Rezultate iniţiale: 18 iulie 2023

• Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 19-20 iulie 2023

• Confirmarea ocupării locului / Exprimarea intenției de participare la procesul de redistribuire: 19-21 iulie 2023

• Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării: 22 iulie 2023

• Rezultate după redistribuiri: 23 iulie 2023

• Confirmarea ocupării locului după redistribuire: 24-25 iulie 2023

• Rezultate finale: 27 iulie 2023

Taxe admitere MASTERAT

Administrație Publică Europeană (APE) Reșița

– 30 lei taxă procesare dosar

– 170 lei taxă înscriere – se aplică doar pentru absolvenții altor facultăți/universități. Absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de admitere.

Alte detalii aici!

Documente pentru încriere LICENȚĂ

fișă tip de înscriere (se generează și semnează pe platforma de admitere);

diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; se scanează față și spate!

certificatul de naștere;

carte de identitate;

adeverință medicală tip; se menționează „apt pentru urmarea unui ciclu de studii superioare”;

dovada achitării taxelor de admitere (dacă alegi să plătești în afara platformei de admitere);

scrisoarea de motivație; fiecare specializare la care candidezi are scrisoare separată, adresată comisiei specializării respective!

diploma obținută în urma participării la unul dintre concursurile organizate de departamentele FSPAC (dacă e cazul).

Scrisori de motivație pentru nivel LICENȚĂ

Documente pentru încriere MASTERAT

fișă tip de înscriere (semnată, se generează pe platforma de admitere);

diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; se scanează față și spate!

diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;

certificatul de naștere;

carte de identitate;

atestat/certificat de competență lingvistică, nivel minim B1; indiferent de limba specializării la care aplici!

Notă: excepție reprezentând absolvenții unor programe de licență în limba străină în care se desfășoară și specializarea aleasă de candidat

*** Toate programele de masterat necesită certificat lingvistic, indiferent de forma de învățământ, respectiv indiferent de limba de studiu. Atestarea lingvistică eliberată la promovarea examenului de Bacalaureat nu este validă și valabilă. Dacă nu dețineți un certificat lingvistic eliberat de facultate la absolvirea studiilor de licență (acestea au fost valabile 2 ani de la momentul absolvirii) atunci vă îndrumăm înspre Centrul Alpha UBB unde puteți obține acest certificat în urma unui examen cu prezență fizică. Pentru programare și informații suplimentare: http://lett.ubbcluj.ro/alpha/en/

adeverință medicală tip; se menționează pe ea „aptă pentru urmarea unui ciclu de studii superioare”

alte documente, în funcție de cerințele specifice fiecărei specializări (CV, scrisoare de intenție)

dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare); doar dacă plata este făcută în afara platformei;

– cei ce au deja calitatea de student/masterand vor depune o adeverință din care să rezulte calitatea de student, forma de finanțare și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate.

Pentru detalii suplimentare referitoare la certificatele lingvistice:

Reglementări – click aici

Echivalare documente – click aici

Eseu motivațional pentru nivel MASTERAT

În cazul admiterii la masterat, candidatul este cel care propune formatul și dimensiunea eseului motivațional.

Specializări LICENȚĂ

Specializări Învățământ cu frecvență
(„la zi”)
Învățământ la distanță
(„la ID”)
Ultimele medii, iulie 2021
Administrație Publică – Cluj-Napoca 3 ani, RO, HU 3 ani, RO Buget 7,65 / Taxă 6,05
Administrație Publică – Bistrița 3 ani, RO 3 ani, RO Buget 7,75 / Taxă 6,06
Administrație Publică – Satu Mare 3 ani, RO Taxă 6,90 (ID)
Administrație Publică – Sf. Gheorghe 3 ani, RO, HU Buget 6,66 / Taxă 7,68
Administrație Publică – Reșița 3 ani, RO 3 ani, RO Buget 6,05 / Taxă 8,48
Leadership în Sectorul Public 3 ani, EN Buget 7,50 / Taxă 9,03 (EN)
Comunicare și Relații Publice 3 ani, RO, HU, DE 3 ani, RO Buget 8,56 / Taxă 6,00
Publicitate 3 ani, RO Buget 8,83 / Taxă 6,09
Jurnalism 3 ani, RO, HU, EN, DE 3 ani, RO Buget 8,16 / Taxă 6,20
Media Digitală 3 ani, RO Buget 9,70 / Taxă 9,20
Sănătate Publică / Public Health 3 ani, EN 3 ani, EN Buget 7,82 / Taxă 8,36
Studii de Conflict 3 ani, RO Buget 6,86 / Taxă 6,00
Științe Politice 3 ani, RO, HU, EN Buget 7,05 / Taxă 6,03
Știința datelor sociale (specializare nouă 2022) 3 ani, RO

Specializări MASTERAT

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Observații: Specializarea are 2 module: a. Guvernanţa economică a serviciilor publice – limba engleză; b. Dezvoltare comunitară şi planificare urbană – limba engleză

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Eseu academic (20%) / media generală a examenului de licență (80%).
Observații: În caz de egalitate a mediilor generale de admitere, departajarea se va face în funcţie de media obţinută la examenul de bacalaureat.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză – 50%; Media examenului de licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză – 25%; Interviu motivaţional – 75%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză – 50%; Media examenului de licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba maghiară.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
Observații: Specializarea are 2 module: a. Managementul serviciilor publice – limba engleză; b. Managementul organizaţiilor neguvernamentale – limba engleză

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză – 25%; Interviu motivaţional – 75%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional în limba germană/engleză – 70%; Media generală de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Criterii de admitere Interviu motivaţional în limba engleză – 70%; Media examenului de licenta – 30%; Criteriul de departajare: Media anilor de studii (nivel licenta).
Observații: Criterii notare interviu: 1. Abilităţi comunicaţionale – 3 puncte 2. Cunoaşterea limbii engleze atestate printr-un certificat şi abilităţi de exprimare dovedite în timpul interviului – 2 puncte 3. Stagii de practică profesională sau experienţă profesională în domeniu sau în domenii conexe – 2 puncte 4. Stagii de practică în străinatate, burse, traininguri etc. – 1 punct 5. Publicaţii ştiinţifice în domeniu sau produse PR sau publicitate realizate şi implementate – 1 punct Se acordă 1 punct din oficiu.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente, la susţinerea interviului, îndeplinirea criteriilor 2, 3, 4 și 5.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Criterii de selecție: Interviu motivațional – 40%; Media examenului de licenţă – 30%; Media anilor de studiu – 30%. Criteriil de departajare • Media anilor de studiu, nivel licență.

Criterii de selecție: Proiect pe tema “O guvernare performantă prin utilizarea tehnologiei” și CV, ambele redactate în limba engleză. Detalii proiect: 1. Structura: liberă, la alegere. 2. Conţinutul: identificarea unei probleme si a solutiei/soluţiilor posibile aferente. Nota: Pot fi utilizate materiale scrise/ foto/ audio-video.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie redactate în limba maghiară – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Criterii de admitere: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
Criteriul de departajare: Media examenului de licență.

Criterii de selecție: Criterii de admitere: Interviu de motivaţie pe baza unui CV – 70%; Media examenului de licență – 30%.
Criteriul de departajare: Media examenului de licență.

Specializări MASTERAT – Învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Specializări Criterii de selecție Criteriu de departajare
Administraţie publică (limba engleză) IFR Scrisore de intenţie şi CV, ambele redactate în limba română – 50%; Media generala de absolvire a studiilor – 50%. Media examenului de licenţă
Management media (limba română) IFR Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul de licenţă – 50%. Media anilor de studiu, nivel licență
Publicitate (limba română) IFR Examen de admitere bazat pe scrisoare de motivaţie care se depune la dosarul candidatului. Media examenului de licenţă
Relaţii publice (limba română) IFR Examen de admitere bazat pe scrisoare de motivaţie care se depune la dosarul candidatului. Media examenului de licenţă