Administrație Publică Reșița

Cadrele didactice

Discipline predate: Drepturile și libertăți fundamentale – AP; Drept European; Protecția internațională a drepturilor omului; Drepturile omului și strategii anti-discriminatorii; Legislatie școlară; Jurisprudența CEDO.
Domenii de expertiză: Interpretarea, corelarea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice drepturilor omului din perspectiva elementelor de extraneitate; Aplicarea teoriilor, metodologiilor şi paradigmelor dreptului intern şi internaţional; Capacitatea de a comunica raţionamentele ce au fundamentat interpretarea juridică în domeniul dreptului european şi internaţional.

CV

Contact: claudia.pau@ubbcluj.ro

Discipline predate: Bazele economiei; Economia firmelor; Marketing; Management; Comunicare managerială; Comunicare şi negociere în afaceri.

Domenii de expertiză: Competitivitate economică; Factorii de influenţă ai comportamentului consumatorului; Comunicare profesională; Aspecte privind managementul proiectelor.

CV

Contact: diana.tanase@ubbcluj.ro

Discipline predate: Limba engleză; Istorie economică; Istoria pedagogiei.

Domenii de expertiză: Istoria antică a României; Istoria religiilor; Istorie locală; Limba engleză.

CV

Contact: mihaela.martin@ubbcluj.ro

Discipline predate: Teoria generală a dreptului; Arhivistică şi documentaristică; Drept constituţional şi instituţii publice; Elemente de drept penal şi procedură penală; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Managementul proiectelor; Managementul instituţiilor publice; Sistemul jurisdicţional al uniunii europene; Dreptul afacerilor; Drept comercial.

Domenii de expertiză: Drept Public; Ştiinţe Administrative.

CV

Contact: nicoleta.odina@ubbcluj.ro

Discipline predate: Introducere în istoria universală; Istoria construcţiei europene; Istoria economiei naţionale; Limba Engleză; Limba Germană; Istoria administraţiei publice.

Domenii de expertiză: Istorie (antică, medievală, modernă, contemporană); Limbi moderne (engleză, franceză, germană); Limbi clasice (latină); Traductologie (traduceri simultane); Comunicare inter şi transculturală; Cooperare inter şi transculturală.

CV

Contact: cristian.rudolf@ubbcluj.ro

Discipline predate: Introducere în ştiinţele social-politice; Drept civil; Drept civil: contracte şi succesiuni; Elemente de drept penal şi procedură penală; Drept civil: familia şi ocrotirea copilului; Politici publice şi politici sociale; Elemente de drept în asistenţa socială; Adopţie şi plasament familial; Elemente de planificare strategică; Dreptul afacerilor; Dreptul intern şi european al muncii.

Domenii de expertiză: Însuşirea fundamentelor privind trăsăturilor definitorii ale sistemului juridic; Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei aferente domeniului; Explicarea noţiunilor şi termenilor specifici; Interpretarea legislaţiei aplicabile domeniului.

CV

Contact: alina.stancovici@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: rustin.ciasc@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: nicolae.sava@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: sofia.stoian@ubbcluj.ro

Examene de finalizare a studiilor 2021

Teme lucrări de licență

Cadrul didactic coordonator Denumirea temei Programul de studii
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Noțiunea de tortură și de tratament inuman în conformitate cu prevederile Convenției europene a drepturilor omului și libertăților fundamentale AP-ID
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Dreptul persoanei la respectarea vieții private și de familie AP-ID
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Drepturile omului și discriminarea multiplă AP-IF
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Respectarea drepturilor omului și buna administrare AP-IF
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Cooperarea judiciară și polițienească în cadrul UE pentru combaterea rasismului și xenofobiei APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Protejarea drepturilor omului și a sănătății publice în combaterea pandemiei generată de COVID 19 APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale în perioada de pandemie APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Promovarea sănătății și drepturile pacientului APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Dreptul la libertate și la siguranța persoanei APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Promovarea și protejarea drepturilor omului prin mijloace contencioase și necontencioase APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Liberul acces al cetățenilor europeni la funcțiile publice din statele europene APE
Conf. univ. dr. Mirela MINICĂ Impactul crizei actuale asupra mediului de afaceri european APE
Conf. univ. dr. Mirela MINICĂ Înființarea unei afaceri europene APE
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea economică a unei națiuni AP-ID
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Firmele multinaționale și rolul lor în economia contemporană AP-ID
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Dezvoltarea durabilă – cerință imperativă a prezentului AP-IF
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Concurenţa în economia de piaţă. Studiu de caz. AP-IF
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Rolul clusterelor în dezvoltarea unei regiuni APE
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Serviciile și calitatea vieții APE
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Analiză comparativă privind piața muncii în Uniunea Europeană APE
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Hub-urile și dezvoltarea regională APE
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Regiuni și regionalizare în România și Uniunea Europeană APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Loviturile cauzatoare de moarte; AP-ID
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Rezerva succesorală. AP-ID
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Comparație între legitima apărare și starea de necesitate; AP-IF
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Infracțiunile contra integrității corporale, puncte comune și diferențe; AP-IF
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Contractul de locațiune. AP-IF
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Procedura în fața CJUE; APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Moneda euro: origine, evoluție, perspective; APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Tratatul de la Maastricht; APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Structura și rolul CJUE; APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Banca Central Europeană, rol și importanță; APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Libertatea de comunicare în UE. APE
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Relațiile publice în instituțiile statului. Studiu de caz. AP-ID
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Euromarketingul și administrația publică. AP-ID
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Rolul marketingului în administraţia publică. Studiu de caz. AP-IF
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Relațiile publice în administrația publică. Studiu de caz. AP-IF
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Promovarea prin Internet a instituției publice. Studiu de caz. APE
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Marketing online în administrația publică. Studiu de caz. APE
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Marketing public european. APE
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Comunicarea online în administrația publică din România. APE
Lect. univ. dr. Nicoleta  ODINĂ Subiectele raportului juridic de drept administrativ AP-ID
Lect. univ. dr. Nicoleta  ODINĂ Natura juridică a drepturilor și libertăților fundamentale AP-ID
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Caracterele statului român și problema organizării administrative a teritoriului statului AP-IF
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Rolul politicianului în societate – unele aspecte privind legătura cu funcționarul public AP-IF
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Sistemul politic și biopolitica AP-IF
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Cetăţeanul şi cetăţenia – repere ale unui spaţiu democratic AP-IF
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Fuziunea şi divizarea ca procedee tehnico-juridice privind restructurarea societăţilor comerciale AP-IF
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Politici și reglementari europene în domeniul biotehnologiilor. Politica agricolă comună și protecția mediului APE
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Protecția biodiversității. Legislația europeană în domeniu și aplicarea acesteia de către România APE
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Managementul deșeurilor solide și al deșeurilor periculoase. Legislația Uniunii Europene în domeniu APE
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Reglementări privind schimbările climatice și refugiații climatici APE
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Regimul totalitar comunist din România și legile sale fundamentale AP-ID
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Regimul democrat pluripartidist din țara noastră și legile sale fundamentale AP-ID
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Un model european in administrația publică a Banatului de secol XIX, Alexandre Bonnaz, Episcop de Cenad. APE
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Procedura administrativă inchizitorială în literatura medievală APE
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Modificări administrative și militare romane și bizantine în spațiul proto- românesc APE
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Societăți inițiatice și inițiative administrative în Banatul secolelor XIX și XX. APE
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Legile fundamentale ale spațiului românesc în perioada monarhiei constituționale, sec. XIX AP-IF
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Actul constituțional românesc în timpul monarhiei parlamentare, sec. XX AP-IF
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Principii contemporane de organizare a administraţiei publice locale AP-ID
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Autorităţile locale deliberative şi autorităţile locale executive în România AP-ID
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Codificarea normelor privind administratia publica AP-IF
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Legalitatea functiei publice AP-IF
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Autoritățile administrative autonome centrale în România și în alte state europene APE
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Atribuțiile Președintelui României. Abordare comparativă cu alte state europene APE
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Actele Guvernului României. Analiză comparativă cu alte state europene APE
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Angajarea răspunderii Guvernului APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Stiluri de leadership AP-ID
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Procesul decizional în management AP-ID
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Motivația în actul de management AP-IF
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Stiluri, metode și tehnici de management AP-IF
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Elaborarea deciziilor în instituțiile publice europene APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Managementul calității în instituțiile europene APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Strategii de organizare în managementul internațional APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Etica în managementul public internațional APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Managerul moral în context internațional APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Corporațiile și rolul acestora în spațiul european APE
Semestrul II

Programări restanțe / sesiunea de vară (05-11 iulie)

AP / AP_ID / APE

Admiterea la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării se organizează în acest an online!

Anunt afisarea rezultatelor si confirmarea locurilor la admitere.

Astăzi este ultima zi de înscrieri!

Deadline: ora 15:00

Programe de studiu la care se organizează concurs de admitere la Extensia Reșița / 2021

Facultatea Domeniul Specializare RO Nivel de studiu Limba de predare Forma de învățământ Capacitate

Taxă școlarizare

(lei)

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Ştiinţe administrative Administrație publică

Administrație publică

Administrație publică europeană

Licență

Licență

Master

RO

RO

RO

IF

ID

IF

50

75

50

2400

2400

2700

 • Etapa 1

  Scrisoare de motivație

  În prima etapă trebuie să depui câte o scrisoare de motivație pentru fiecare specializare la care faci înscrierea. Așadar dacă te-ai înscris la 3 specializări trebuie să depui 3 scrisori de motivație. Fiecare scrisoare adresată specializării respective. Ai mai jos modele de scrisoare de motivație. De asemenea, dacă o specializare este în altă limbă decât limba română, trebuie ca acea scrisoare să fie în limba de studiu a specializării respective. Dar ți-am pregătit și pentru aceste limbi modele de scrisori mai jos.

  Ce trebuie scris în aceste scrisori? Care sunt motivele pentru care aplici la specializarea respectivă și ce crezi că te recomandă.

  Această etapă se notează cu ADMIS sau RESPINS. Dacă primești calificativul de ADMIS atunci treci mai departe la etapa a 2-a.

 • Etapa a 2-a

  Concurs de dosare

  În etapa a doua te ierarhizăm pe liste în funcție de media de la BAC. Mai jos găsești lista de documente pe care dosarul tău trebuie să le conțină. La înscriere la licență va fi nevoie să alegi una sau mai multe specializări la care să faci înscrierea. Fie că alegi una singură, fie că alegi toate cele 24, vei achita o singură taxă de înscriere: 200 lei.

  La ierarhizare aici la FSPAC aplicăm regula “opțiunea bate media”. Ea funcționează în felul următor (exemplu ipotetic):

  La înscriere ai ales 2 specializări, Media Digitală, respectiv Publicitate, iar media ta la BAC este 9.15. Soft-ul nostru va încerca să îți găsească un loc cu prioritate la prima ta opțiune – și anume Media Digitală, printre toți candidații pentru care Media Digitală a reprezentat prima opțiune. Dacă ți-a găsit loc în ordinea mediilor de la BAC atunci înscrierea ta s-a încheiat, te declarăm ADMIS și vei avea o vară liniștită. Dacă, în schimb, toate locurile la MD au fost ocupate de candidați cu medii mai mari decât tine, atunci soft-ul încearcă să-ți găsească loc la a doua ta opțiune. Dar aici prioritari sunt candidații cu opțiunea de Publicitate ca prima lor opțiune. Chiar dacă au media mai mică decât a ta, vor apărea pe listele de admiși fiindcă specializarea Publicitate a fost prima lor opțiune. Doar dacă rămân locuri aici după ierarhizarea celor cu prima opțiune “Publicitate” soft-ul va putea să încerce să găsească loc și pentru tine.

  În funcție de opțiunile tale, vei mai trece prin 2 procese de redistribuire. Asta pentru a încerca, utilizând toate resursele noastre, de a îți găsi un loc la facultatea noastră.

  Îți sugerăm să treci cât mai multe opțiuni pe lista de înscriere. Costurile sunt aceleași, dar șansele tale cresc exponențial în eventualitatea în care prima opțiune nu este cea la care intri.

  Etapa a 2-a

LICENȚĂ Sesiunea septembrie specializări, locuri, taxe

Specializări licență Locuri buget Locuri taxă Locuri etnici Taxă școlarizare
Administrație Publică – Reșița – RO 1 28 2 2400 lei
Administrație Publică Reșița – RO, învățământ la distanță 49 2400 lei

Calendar admitere LICENȚĂ

Sesiunea septembrie

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 8 septembrie
 • Rezultate iniţiale: 9 septembrie
 • Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 10 – 11 septembrie (inclusiv sâmbăta)
 • Confirmarea ocupării locului: 10 – 11 septembrie (inclusiv sâmbăta)
 • Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării: 12 septembrie
 • Rezultate după redistribuiri: 12 septembrie
 • Confirmarea ocupării locului după redistribuire și pentru candidații din lista de așteptare: 13 septembrie
 • Rezultate finale: 15 septembrie

Taxe admitere LICENȚĂ

Administrație Publică (AP) Reșița

– 30 lei taxă procesare dosar

– 30 lei taxă înscriere – dacă se înscriu numai la extensie.

Alte detalii aici!

MASTERAT Sesiunea septembrie specializări, locuri, taxe

Specializări masterat Locuri buget Locuri taxă Taxă școlarizare
Administraţie Publică Europeană – Reșița 9 2700 lei

Calendar admitere MASTERAT

Sesiunea septembrie

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 8 septembrie
 • Rezultate iniţiale: 10 septembrie
 • Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 11 – 12 septembrie (sâmbăta și duminica)
 • Confirmarea ocupării locului: 11 – 12 septembrie (sâmbăta și duminica)
 • Redistribuiri: 13 septembrie
 • Rezultate după redistribuiri: 13 septembrie
 • Confirmarea ocupării locului după redistribuire: 14 septembrie
 • Rezultate finale: 15 septembrie

Taxe admitere MASTERAT

Administrație Publică Europeană (APE) Reșița

– 30 lei taxă procesare dosar

– 170 lei taxă înscriere – se aplică doar pentru absolvenții altor facultăți/universități. Absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de admitere.

Alte detalii aici!

Documente scanate pentru încriere LICENȚĂ

• fișă tip de înscriere (semnată);
• diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
• certificatul de naștere;
• carte de identitate;
• adeverință medicală tip;
• dovada achitării taxelor de admitere (înscriere și procesare);
• scrisoarea de motivație (se descarcă de pe site și se respectă formatul propus în model), redactată în limba de predare a specializării alese;
Notă: În cazul în care candidatul optează pentru înscrierea la mai multe specializări din cadrul FSPAC, acesta va trebui să depună o scrisoare de motivație distinctă pentru fiecare specializare, redactată în limba de studiu a programului respectiv.
• diploma obținută în urma participării la unul dintre concursurile organizate de departamentele FSPAC (dacă e cazul);
• alte documente necesare admiterii care vor fi comunicate în timp util candidaților.

Documente scanate pentru încriere MASTERAT

• fișă tip de înscriere (semnată);
• diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
• diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
• certificatul de naștere;
• carte de identitate;
• atestat/certificat de competență lingvistică, nivel minim B1;
Notă: excepție reprezentând absolvenții unor programe de licență în limba străină în care se desfășoară și specializarea aleasă de candidat
adeverință medicală tip.
• alte documente, în funcție de cerințele specifice fiecărei specializări (CV, scrisoare de intenție);
• dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);
• cei ce au deja calitatea de student/masterand vor depune o adeverință din care să rezulte calitatea de student, forma de finanțare și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate.

Scrisoare de motivație pentru nivel MASTERAT

În cazul admiterii la masterat, candidatul este cel care propune formatul și dimensiunea scrisorii de motivație.

Candidații la programele universitare de masterat care nu au un atestat lingvistic recunoscut vor încărca în platforma de înscriere o declarație prin care se obligă să aducă (obțină) acest atestat până la sfârșitul semestrului I al anului universitar 2021-2022 (Machetă declarație).
Candidații la programele universitare de masterat, absolvenți din promoțiile anterioare ai Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa, vor depune la secretariatul facultăţii o cerere pentru obţinerea atestatului lingvistic (Machetă cerere). Cererea va fi încărcată şi în platforma de înscriere.

Specializări LICENȚĂ

Specializări Învățământ cu frecvență
(„la zi”)
Învățământ la distanță
(„la ID”)
Ultimele medii, iulie 2020
Administrație Publică – Cluj-Napoca 3 ani, RO, HU 3 ani, RO Buget 8,40 / Taxă 6,06
Administrație Publică – Bistrița 3 ani, RO 3 ani, RO Buget 8,48 / Taxă 6,00
Administrație Publică – Satu Mare 3 ani, RO Taxă 7,30 (ID)
Administrație Publică – Sf. Gheorghe 3 ani, RO, HU Buget 6,16
Administrație Publică – Reșița 3 ani, RO 3 ani, RO Buget 7,50
Leadership în Sectorul Public 3 ani, EN Buget 7,50 / Taxă 9,03 (EN)
Comunicare și Relații Publice 3 ani, RO, HU, DE 3 ani, RO Buget 8,95 / Taxă 5,75
Publicitate 3 ani, RO Buget 8,85 / Taxă 6,10
Jurnalism 3 ani, RO, HU, EN, DE 3 ani, RO Buget 8,71 / Taxă 6,33
Media Digitală 3 ani, RO Buget 9,73 / Taxă 9,35
Sănătate Publică / Public Health 3 ani, EN
Studii de Conflict 3 ani, RO Buget 6,88 / Taxă 6,43
Științe Politice 3 ani, RO, HU, EN Buget 6,28 / Taxă 6,08
Propunere:
Servicii şi Politici de Sănătate Publică
3 ani, RO

Specializări MASTERAT

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Observații: Specializarea are 2 module: a. Guvernanţa economică a serviciilor publice – limba engleză; b. Dezvoltare comunitară şi planificare urbană – limba engleză

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Eseu academic (20%) / media generală a examenului de licență (80%).
Observații: În caz de egalitate a mediilor generale de admitere, departajarea se va face, după cum urmează: • prima departajare se face în funcţie de media obținută la examenul de licență/diplomă; • a doua departajare se face după nota obţinută la prima probă a examenului de licenţă/diplomă, respectiv proba P1 – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; • a treia departajare se face în funcţie de media obţinută la examenul de bacalaureat.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză – 50%; Media examenului de licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză – 25%; Interviu motivaţional – 75%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză – 50%; Media examenului de licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba maghiară.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
Observații: Specializarea are 2 module: a. Managementul serviciilor publice – limba engleză; b. Managementul organizaţiilor neguvernamentale – limba engleză

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză – 25%; Interviu motivaţional – 75%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional în limba germană/engleză – 70%; Media generală de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Criterii de admitere Interviu motivaţional în limba engleză – 70%; Media examenului de licenta – 30%; Criteriul de departajare: Media anilor de studii (nivel licenta).
Observații: Criterii notare interviu: 1. Abilităţi comunicaţionale – 3 puncte 2. Cunoaşterea limbii engleze atestate printr-un certificat şi abilităţi de exprimare dovedite în timpul interviului – 2 puncte 3. Stagii de practică profesională sau experienţă profesională în domeniu sau în domenii conexe – 2 puncte 4. Stagii de practică în străinatate, burse, traininguri etc. – 1 punct 5. Publicaţii ştiinţifice în domeniu sau produse PR sau publicitate realizate şi implementate – 1 punct Se acordă 1 punct din oficiu.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente, la susţinerea interviului, îndeplinirea criteriilor 2, 3, 4 și 5.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Criterii de selecție: Interviu motivațional – 40%; Media examenului de licenţă – 30%; Media anilor de studiu – 30%. Criteriil de departajare • Media anilor de studiu, nivel licență.

Criterii de selecție: Proiect pe tema “O guvernare performantă prin utilizarea tehnologiei” și CV, ambele redactate în limba engleză. Detalii proiect: 1. Structura: liberă, la alegere. 2. Conţinutul: identificarea unei probleme si a solutiei/soluţiilor posibile aferente. Nota: Pot fi utilizate materiale scrise/ foto/ audio-video.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie redactate în limba maghiară – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Criterii de admitere: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
Criteriul de departajare: Media examenului de licență.

Criterii de selecție: Criterii de admitere: Interviu de motivaţie pe baza unui CV – 70%; Media examenului de licență – 30%.
Criteriul de departajare: Media examenului de licență.

Specializări MASTERAT – Învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Specializări Criterii de selecție Criteriu de departajare
Administraţie publică (limba engleză) IFR Scrisore de intenţie şi CV, ambele redactate în limba română – 50%; Media generala de absolvire a studiilor – 50%. Media examenului de licenţă
Management media (limba română) IFR Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul de licenţă – 50%. Media anilor de studiu, nivel licență
Publicitate (limba română) IFR Examen de admitere bazat pe scrisoare de motivaţie care se depune la dosarul candidatului. Media examenului de licenţă
Relaţii publice (limba română) IFR Examen de admitere bazat pe scrisoare de motivaţie care se depune la dosarul candidatului. Media examenului de licenţă

Taxe de ȘCOLARIZARE

 • Licență
  Specializări licență Învățământ cu frecvență („la zi”) Învățământ la distanță („la ID”)
  Administrație Publică 2700 lei 2600 lei
  Administrație Publică – Bistrița 2700 lei 2600 lei
  Administrație Publică – Satu Mare 2600 lei
  Administrație Publică – Sf. Gheorghe 2700 lei
  Administrație Publică – Reșița 2400 lei 2400 lei
  Leadership în Sectorul Public 3000 lei
  Comunicare și Relații Publice 2900 lei 2800 lei
  Publicitate 2900 lei
  Jurnalism 3000 lei 2600 lei
  Media Digitală 3400 lei
  Sănătate Publică / Public Health 4300 lei
  Studii de Conflict 3000 lei
 • Masterat
  Specializări masterat Învățământ cu frecvență („la zi”) Învățământ cu frecvență redusă (IFR)
  Administraţie publică (limba engleză) 2800 lei
  Administraţie publică (limba română) 2800 lei 2600 lei
  Administraţie Publică Europeană – Reșița 2700 lei
  Analiza și managementul conflictelor / Conflict analysis and management (limba engleză) 3500 lei 3000 lei
  Comunicare mediatică/Media Communication (limba engleză) 3000 lei
  Dezvoltare internaţională (limba engleză) 2800 lei
  Digital Media and Game Studies (limba engleză)
  Management media (limba română) 3000 lei 2800 lei
  Management și politici publice (limba maghiară) 2800 lei
  Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (limba engleză) 2800 lei
  Managementul organizaţiilor politice (limba română) 2800 lei
  Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice (limba română) 2800 lei
  Managementul resurselor umane în sectorul public (limba română) 2800 lei
  Producţie media (limba română) 3000 lei
  Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale (limba engleză) 2800 lei
  Publicitate (limba română) 2900 lei 2800 lei
  Publicitate şi relaţii publice (limbile germană şi engleză) 2900 lei
  Relaţii publice (limba română) 3500 lei 3000 lei
  Relaţii publice şi publicitate (limba engleză) 2900 lei
  Sănătate publică / Master of public health (limba engleză) 4300 lei
  Studii media aplicate (limba maghiară) 3000 lei
  Știință, tehnologie și inovare în guvernare / Science, technology and innovation in public governance (limba engleză) 2800 lei
  Tehnici avansate de comunicare (limba maghiară) 2900 lei