Administrație Publică Reșița

Cadrele didactice

Discipline predate: Drepturile și libertăți fundamentale – AP; Drept European; Protecția internațională a drepturilor omului; Drepturile omului și strategii anti-discriminatorii; Legislatie școlară; Jurisprudența CEDO.
Domenii de expertiză: Interpretarea, corelarea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice drepturilor omului din perspectiva elementelor de extraneitate; Aplicarea teoriilor, metodologiilor şi paradigmelor dreptului intern şi internaţional; Capacitatea de a comunica raţionamentele ce au fundamentat interpretarea juridică în domeniul dreptului european şi internaţional.

CV

Contact: claudia.pau@ubbcluj.ro

Discipline predate: Bazele economiei; Economia firmelor; Marketing; Management; Comunicare managerială; Comunicare şi negociere în afaceri.

Domenii de expertiză: Competitivitate economică; Factorii de influenţă ai comportamentului consumatorului; Comunicare profesională; Aspecte privind managementul proiectelor.

CV

Contact: diana.tanase@ubbcluj.ro

Discipline predate: Limba engleză; Istorie economică; Istoria pedagogiei.

Domenii de expertiză: Istoria antică a României; Istoria religiilor; Istorie locală; Limba engleză.

CV

Contact: mihaela.martin@ubbcluj.ro

Discipline predate: Teoria generală a dreptului; Arhivistică şi documentaristică; Drept constituţional şi instituţii publice; Elemente de drept penal şi procedură penală; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Managementul proiectelor; Managementul instituţiilor publice; Sistemul jurisdicţional al uniunii europene; Dreptul afacerilor; Drept comercial.

Domenii de expertiză: Drept Public; Ştiinţe Administrative.

CV

Contact: nicoleta.odina@ubbcluj.ro

Discipline predate: Introducere în istoria universală; Istoria construcţiei europene; Istoria economiei naţionale; Limba Engleză; Limba Germană; Istoria administraţiei publice.

Domenii de expertiză: Istorie (antică, medievală, modernă, contemporană); Limbi moderne (engleză, franceză, germană); Limbi clasice (latină); Traductologie (traduceri simultane); Comunicare inter şi transculturală; Cooperare inter şi transculturală.

CV

Contact: cristian.rudolf@ubbcluj.ro

Discipline predate: Introducere în ştiinţele social-politice; Drept civil; Drept civil: contracte şi succesiuni; Elemente de drept penal şi procedură penală; Drept civil: familia şi ocrotirea copilului; Politici publice şi politici sociale; Elemente de drept în asistenţa socială; Adopţie şi plasament familial; Elemente de planificare strategică; Dreptul afacerilor; Dreptul intern şi european al muncii.

Domenii de expertiză: Însuşirea fundamentelor privind trăsăturilor definitorii ale sistemului juridic; Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei aferente domeniului; Explicarea noţiunilor şi termenilor specifici; Interpretarea legislaţiei aplicabile domeniului.

CV

Contact: alina.stancovici@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: rustin.ciasc@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: nicolae.sava@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: sofia.stoian@ubbcluj.ro

Concediu secretariat în perioada 25 – 29.10.2021

Licență

AP 1 / AP 2 / AP 3

AP_ID 1 / AP_ID 2 / AP_ID 3

Masterat

APE 1 / APE 2

Programări restanțe / sesiunea de vară (05-11 iulie)

AP / AP_ID / APE

Serbăm Ziua studentului împreună!
Te asteptăm online, la ora 14!

Admiterea la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării se organizează în acest an online!

Anunt afisarea rezultatelor si confirmarea locurilor la admitere.

Astăzi este ultima zi de înscrieri!

Deadline: ora 15:00

Programe de studiu la care se organizează concurs de admitere la Extensia Reșița / 2021

Facultatea Domeniul Specializare RO Nivel de studiu Limba de predare Forma de învățământ Capacitate

Taxă școlarizare

(lei)

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Ştiinţe administrative Administrație publică

Administrație publică

Administrație publică europeană

Licență

Licență

Master

RO

RO

RO

IF

ID

IF

50

75

50

2400

2400

2700

 • Etapa 1

  Scrisoare de motivație

  În prima etapă trebuie să depui câte o scrisoare de motivație pentru fiecare specializare la care faci înscrierea. Așadar dacă te-ai înscris la 3 specializări trebuie să depui 3 scrisori de motivație. Fiecare scrisoare adresată specializării respective. Ai mai jos modele de scrisoare de motivație. De asemenea, dacă o specializare este în altă limbă decât limba română, trebuie ca acea scrisoare să fie în limba de studiu a specializării respective. Dar ți-am pregătit și pentru aceste limbi modele de scrisori mai jos.

  Ce trebuie scris în aceste scrisori? Care sunt motivele pentru care aplici la specializarea respectivă și ce crezi că te recomandă.

  Această etapă se notează cu ADMIS sau RESPINS. Dacă primești calificativul de ADMIS atunci treci mai departe la etapa a 2-a.

 • Etapa a 2-a

  Concurs de dosare

  În etapa a doua te ierarhizăm pe liste în funcție de media de la BAC. Mai jos găsești lista de documente pe care dosarul tău trebuie să le conțină. La înscriere la licență va fi nevoie să alegi una sau mai multe specializări la care să faci înscrierea. Fie că alegi una singură, fie că alegi toate cele 24, vei achita o singură taxă de înscriere: 200 lei.

  La ierarhizare aici la FSPAC aplicăm regula “opțiunea bate media”. Ea funcționează în felul următor (exemplu ipotetic):

  La înscriere ai ales 2 specializări, Media Digitală, respectiv Publicitate, iar media ta la BAC este 9.15. Soft-ul nostru va încerca să îți găsească un loc cu prioritate la prima ta opțiune – și anume Media Digitală, printre toți candidații pentru care Media Digitală a reprezentat prima opțiune. Dacă ți-a găsit loc în ordinea mediilor de la BAC atunci înscrierea ta s-a încheiat, te declarăm ADMIS și vei avea o vară liniștită. Dacă, în schimb, toate locurile la MD au fost ocupate de candidați cu medii mai mari decât tine, atunci soft-ul încearcă să-ți găsească loc la a doua ta opțiune. Dar aici prioritari sunt candidații cu opțiunea de Publicitate ca prima lor opțiune. Chiar dacă au media mai mică decât a ta, vor apărea pe listele de admiși fiindcă specializarea Publicitate a fost prima lor opțiune. Doar dacă rămân locuri aici după ierarhizarea celor cu prima opțiune “Publicitate” soft-ul va putea să încerce să găsească loc și pentru tine.

  În funcție de opțiunile tale, vei mai trece prin 2 procese de redistribuire. Asta pentru a încerca, utilizând toate resursele noastre, de a îți găsi un loc la facultatea noastră.

  Îți sugerăm să treci cât mai multe opțiuni pe lista de înscriere. Costurile sunt aceleași, dar șansele tale cresc exponențial în eventualitatea în care prima opțiune nu este cea la care intri.

  Etapa a 2-a

LICENȚĂ Sesiunea septembrie specializări, locuri, taxe

Specializări licență Locuri buget Locuri taxă Locuri etnici Taxă școlarizare
Administrație Publică – Reșița – RO 1 28 2 2400 lei
Administrație Publică Reșița – RO, învățământ la distanță 49 2400 lei

Calendar admitere LICENȚĂ

Sesiunea septembrie

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 8 septembrie
 • Rezultate iniţiale: 9 septembrie
 • Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 10 – 11 septembrie (inclusiv sâmbăta)
 • Confirmarea ocupării locului: 10 – 11 septembrie (inclusiv sâmbăta)
 • Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării: 12 septembrie
 • Rezultate după redistribuiri: 12 septembrie
 • Confirmarea ocupării locului după redistribuire și pentru candidații din lista de așteptare: 13 septembrie
 • Rezultate finale: 15 septembrie

Taxe admitere LICENȚĂ

Administrație Publică (AP) Reșița

– 30 lei taxă procesare dosar

– 30 lei taxă înscriere – dacă se înscriu numai la extensie.

Alte detalii aici!

MASTERAT Sesiunea septembrie specializări, locuri, taxe

Specializări masterat Locuri buget Locuri taxă Taxă școlarizare
Administraţie Publică Europeană – Reșița 9 2700 lei

Calendar admitere MASTERAT

Sesiunea septembrie

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 8 septembrie
 • Rezultate iniţiale: 10 septembrie
 • Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 11 – 12 septembrie (sâmbăta și duminica)
 • Confirmarea ocupării locului: 11 – 12 septembrie (sâmbăta și duminica)
 • Redistribuiri: 13 septembrie
 • Rezultate după redistribuiri: 13 septembrie
 • Confirmarea ocupării locului după redistribuire: 14 septembrie
 • Rezultate finale: 15 septembrie

Taxe admitere MASTERAT

Administrație Publică Europeană (APE) Reșița

– 30 lei taxă procesare dosar

– 170 lei taxă înscriere – se aplică doar pentru absolvenții altor facultăți/universități. Absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de admitere.

Alte detalii aici!

Documente scanate pentru încriere LICENȚĂ

• fișă tip de înscriere (semnată);
• diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
• certificatul de naștere;
• carte de identitate;
• adeverință medicală tip;
• dovada achitării taxelor de admitere (înscriere și procesare);
• scrisoarea de motivație (se descarcă de pe site și se respectă formatul propus în model), redactată în limba de predare a specializării alese;
Notă: În cazul în care candidatul optează pentru înscrierea la mai multe specializări din cadrul FSPAC, acesta va trebui să depună o scrisoare de motivație distinctă pentru fiecare specializare, redactată în limba de studiu a programului respectiv.
• diploma obținută în urma participării la unul dintre concursurile organizate de departamentele FSPAC (dacă e cazul);
• alte documente necesare admiterii care vor fi comunicate în timp util candidaților.

Documente scanate pentru încriere MASTERAT

• fișă tip de înscriere (semnată);
• diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
• diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
• certificatul de naștere;
• carte de identitate;
• atestat/certificat de competență lingvistică, nivel minim B1;
Notă: excepție reprezentând absolvenții unor programe de licență în limba străină în care se desfășoară și specializarea aleasă de candidat
adeverință medicală tip.
• alte documente, în funcție de cerințele specifice fiecărei specializări (CV, scrisoare de intenție);
• dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);
• cei ce au deja calitatea de student/masterand vor depune o adeverință din care să rezulte calitatea de student, forma de finanțare și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate.

Scrisoare de motivație pentru nivel MASTERAT

În cazul admiterii la masterat, candidatul este cel care propune formatul și dimensiunea scrisorii de motivație.

Candidații la programele universitare de masterat care nu au un atestat lingvistic recunoscut vor încărca în platforma de înscriere o declarație prin care se obligă să aducă (obțină) acest atestat până la sfârșitul semestrului I al anului universitar 2021-2022 (Machetă declarație).
Candidații la programele universitare de masterat, absolvenți din promoțiile anterioare ai Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa, vor depune la secretariatul facultăţii o cerere pentru obţinerea atestatului lingvistic (Machetă cerere). Cererea va fi încărcată şi în platforma de înscriere.

Specializări LICENȚĂ

Specializări Învățământ cu frecvență
(„la zi”)
Învățământ la distanță
(„la ID”)
Ultimele medii, iulie 2020
Administrație Publică – Cluj-Napoca 3 ani, RO, HU 3 ani, RO Buget 8,40 / Taxă 6,06
Administrație Publică – Bistrița 3 ani, RO 3 ani, RO Buget 8,48 / Taxă 6,00
Administrație Publică – Satu Mare 3 ani, RO Taxă 7,30 (ID)
Administrație Publică – Sf. Gheorghe 3 ani, RO, HU Buget 6,16
Administrație Publică – Reșița 3 ani, RO 3 ani, RO Buget 7,50
Leadership în Sectorul Public 3 ani, EN Buget 7,50 / Taxă 9,03 (EN)
Comunicare și Relații Publice 3 ani, RO, HU, DE 3 ani, RO Buget 8,95 / Taxă 5,75
Publicitate 3 ani, RO Buget 8,85 / Taxă 6,10
Jurnalism 3 ani, RO, HU, EN, DE 3 ani, RO Buget 8,71 / Taxă 6,33
Media Digitală 3 ani, RO Buget 9,73 / Taxă 9,35
Sănătate Publică / Public Health 3 ani, EN
Studii de Conflict 3 ani, RO Buget 6,88 / Taxă 6,43
Științe Politice 3 ani, RO, HU, EN Buget 6,28 / Taxă 6,08
Propunere:
Servicii şi Politici de Sănătate Publică
3 ani, RO

Specializări MASTERAT

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Observații: Specializarea are 2 module: a. Guvernanţa economică a serviciilor publice – limba engleză; b. Dezvoltare comunitară şi planificare urbană – limba engleză

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Eseu academic (20%) / media generală a examenului de licență (80%).
Observații: În caz de egalitate a mediilor generale de admitere, departajarea se va face, după cum urmează: • prima departajare se face în funcţie de media obținută la examenul de licență/diplomă; • a doua departajare se face după nota obţinută la prima probă a examenului de licenţă/diplomă, respectiv proba P1 – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; • a treia departajare se face în funcţie de media obţinută la examenul de bacalaureat.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză – 50%; Media examenului de licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză – 25%; Interviu motivaţional – 75%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză – 50%; Media examenului de licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba maghiară.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
Observații: Specializarea are 2 module: a. Managementul serviciilor publice – limba engleză; b. Managementul organizaţiilor neguvernamentale – limba engleză

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză – 25%; Interviu motivaţional – 75%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional în limba germană/engleză – 70%; Media generală de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Criterii de admitere Interviu motivaţional în limba engleză – 70%; Media examenului de licenta – 30%; Criteriul de departajare: Media anilor de studii (nivel licenta).
Observații: Criterii notare interviu: 1. Abilităţi comunicaţionale – 3 puncte 2. Cunoaşterea limbii engleze atestate printr-un certificat şi abilităţi de exprimare dovedite în timpul interviului – 2 puncte 3. Stagii de practică profesională sau experienţă profesională în domeniu sau în domenii conexe – 2 puncte 4. Stagii de practică în străinatate, burse, traininguri etc. – 1 punct 5. Publicaţii ştiinţifice în domeniu sau produse PR sau publicitate realizate şi implementate – 1 punct Se acordă 1 punct din oficiu.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente, la susţinerea interviului, îndeplinirea criteriilor 2, 3, 4 și 5.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Criterii de selecție: Interviu motivațional – 40%; Media examenului de licenţă – 30%; Media anilor de studiu – 30%. Criteriil de departajare • Media anilor de studiu, nivel licență.

Criterii de selecție: Proiect pe tema “O guvernare performantă prin utilizarea tehnologiei” și CV, ambele redactate în limba engleză. Detalii proiect: 1. Structura: liberă, la alegere. 2. Conţinutul: identificarea unei probleme si a solutiei/soluţiilor posibile aferente. Nota: Pot fi utilizate materiale scrise/ foto/ audio-video.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie redactate în limba maghiară – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Criterii de admitere: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
Criteriul de departajare: Media examenului de licență.

Criterii de selecție: Criterii de admitere: Interviu de motivaţie pe baza unui CV – 70%; Media examenului de licență – 30%.
Criteriul de departajare: Media examenului de licență.

Specializări MASTERAT – Învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Specializări Criterii de selecție Criteriu de departajare
Administraţie publică (limba engleză) IFR Scrisore de intenţie şi CV, ambele redactate în limba română – 50%; Media generala de absolvire a studiilor – 50%. Media examenului de licenţă
Management media (limba română) IFR Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul de licenţă – 50%. Media anilor de studiu, nivel licență
Publicitate (limba română) IFR Examen de admitere bazat pe scrisoare de motivaţie care se depune la dosarul candidatului. Media examenului de licenţă
Relaţii publice (limba română) IFR Examen de admitere bazat pe scrisoare de motivaţie care se depune la dosarul candidatului. Media examenului de licenţă

Taxe de ȘCOLARIZARE

 • Licență
  Specializări licență Învățământ cu frecvență („la zi”) Învățământ la distanță („la ID”)
  Administrație Publică 2700 lei 2600 lei
  Administrație Publică – Bistrița 2700 lei 2600 lei
  Administrație Publică – Satu Mare 2600 lei
  Administrație Publică – Sf. Gheorghe 2700 lei
  Administrație Publică – Reșița 2400 lei 2400 lei
  Leadership în Sectorul Public 3000 lei
  Comunicare și Relații Publice 2900 lei 2800 lei
  Publicitate 2900 lei
  Jurnalism 3000 lei 2600 lei
  Media Digitală 3400 lei
  Sănătate Publică / Public Health 4300 lei
  Studii de Conflict 3000 lei
 • Masterat
  Specializări masterat Învățământ cu frecvență („la zi”) Învățământ cu frecvență redusă (IFR)
  Administraţie publică (limba engleză) 2800 lei
  Administraţie publică (limba română) 2800 lei 2600 lei
  Administraţie Publică Europeană – Reșița 2700 lei
  Analiza și managementul conflictelor / Conflict analysis and management (limba engleză) 3500 lei 3000 lei
  Comunicare mediatică/Media Communication (limba engleză) 3000 lei
  Dezvoltare internaţională (limba engleză) 2800 lei
  Digital Media and Game Studies (limba engleză)
  Management media (limba română) 3000 lei 2800 lei
  Management și politici publice (limba maghiară) 2800 lei
  Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (limba engleză) 2800 lei
  Managementul organizaţiilor politice (limba română) 2800 lei
  Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice (limba română) 2800 lei
  Managementul resurselor umane în sectorul public (limba română) 2800 lei
  Producţie media (limba română) 3000 lei
  Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale (limba engleză) 2800 lei
  Publicitate (limba română) 2900 lei 2800 lei
  Publicitate şi relaţii publice (limbile germană şi engleză) 2900 lei
  Relaţii publice (limba română) 3500 lei 3000 lei
  Relaţii publice şi publicitate (limba engleză) 2900 lei
  Sănătate publică / Master of public health (limba engleză) 4300 lei
  Studii media aplicate (limba maghiară) 3000 lei
  Știință, tehnologie și inovare în guvernare / Science, technology and innovation in public governance (limba engleză) 2800 lei
  Tehnici avansate de comunicare (limba maghiară) 2900 lei