Administrație Publică Reșița

Cadrele didactice

Discipline predate: Drepturile și libertăți fundamentale – AP; Drept European; Protecția internațională a drepturilor omului; Drepturile omului și strategii anti-discriminatorii; Legislatie școlară; Jurisprudența CEDO.
Domenii de expertiză: Interpretarea, corelarea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice drepturilor omului din perspectiva elementelor de extraneitate; Aplicarea teoriilor, metodologiilor şi paradigmelor dreptului intern şi internaţional; Capacitatea de a comunica raţionamentele ce au fundamentat interpretarea juridică în domeniul dreptului european şi internaţional.

CV

Contact: claudia.pau@ubbcluj.ro

Discipline predate: Economie; Politici macroeconomice; Mediul de afaceri european.

Domenii de expertiză: Analiza determinanților competitivității economice la nivel micro și macroeconomic; Studiul capitalului intelectual; Analiza variabile explicative ale comportamentului consumatorului.

CV

Contact: diana.tanase@ubbcluj.ro

Discipline predate: Comunicare în Administrație Publică, Politici Publice, Sociologia Integrării Europene, Istoria Doctrinelor Pedagogice.

Domenii de expertiză: Istorie locală, Identitate națională, Construcție europeană.

CV

Contact: mihaela.martin@ubbcluj.ro

Discipline predate: Teoria generală a dreptului; Arhivistică şi documentaristică; Drept constituţional şi instituţii publice; Elemente de drept penal şi procedură penală; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Managementul proiectelor; Managementul instituţiilor publice; Sistemul jurisdicţional al uniunii europene; Dreptul afacerilor; Drept comercial.

Domenii de expertiză: Drept Public; Ştiinţe Administrative.

CV

Contact: nicoleta.odina@ubbcluj.ro

Discipline predate: Introducere în ştiinţele social-politice; Drept civil; Drept civil: contracte şi succesiuni; Elemente de drept penal şi procedură penală; Drept civil: familia şi ocrotirea copilului; Politici publice şi politici sociale; Elemente de drept în asistenţa socială; Adopţie şi plasament familial; Elemente de planificare strategică; Dreptul afacerilor; Dreptul intern şi european al muncii.

Domenii de expertiză: Însuşirea fundamentelor privind trăsăturilor definitorii ale sistemului juridic; Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei aferente domeniului; Explicarea noţiunilor şi termenilor specifici; Interpretarea legislaţiei aplicabile domeniului.

CV

Contact: alina.stancovici@ubbcluj.ro

Discipline predate:Elemente de drept penal și procedură penală, Elemente de drept civil și procedură civilă, Dreptul afacerilor comunitare

Domenii de expertiză: drept penal, cooperare judiciară internațională în materie penală, drept comunitar

CV

Contact: rustin.ciasc@ubbcluj.ro

Discipline predate: Funcția publică europeană; Sisteme administrative comparate; Drept și legislație în asistența socială.

Domenii de expertiză: Administrație publică europeană; Drept european și internațional; Asistență socială.

CV

Contact: nicolae.sava@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: sofia.stoian@ubbcluj.ro

Structura anului de învățământ 2023-2024

SEMESTRUL I

28.09.2023 – 29.09.2023 pregătirea anului universitar

02.10.2023 – 22.12.2023 activitate didactică 12 săptămâni (Joi, 30.11.2023, Sfântul Andrei – zi liberă și Vineri, 01.12.2023, Ziua Marii Uniri – zile libere)

25.12.2023 – 07.01.2024 vacanță de Crăciun 2 săptămâni

08.01.2024 – 21.01.2024 activitate didactică 2 săptămâni

22.01.2024 – 11.02.2024 sesiune de examene 3 săptămâni (Miercuri, 24.01.2024, Ziua Unirii Principatelor Române – zi liberă)

12.02.2024 – 18.02.2024 vacanță 1 săptămână

19.02.2024 – 25.02.2024 sesiune de restanțe* 1 săptămână

SEMESTRUL II

26.02.2024 – 05.05.2024 activitate didactică 10 săptămâni (Miercuri, 01.05.2024, Ziua Muncii – zi liberă și Vineri, 03.05.2024, Vinerea Mare – zi liberă)

06.05.2024 – 12.05.2024 vacanța de Paști 1 săptămână

13.05.2024 – 09.06.2024 activitate didactică 4 săptămâni

10.06.2024 – 30.06.2024 sesiune de examene 3 săptămâni (Luni, 24.06.2024, a II-a zi de Rusalii – zi liberă)

01.07.2024 – 07.07.2024 vacanță 1 săptămână

08.07.2024 – 14.07.2024 sesiune de restanțe* 1 săptămână

15.07.2024 – 28.07.2024 perioada de practică** 2 săptămâni (unde este cazul)

29.07.2024 – 29.09.2024 vacanță 9 săptămâni

SEMESTRUL II – Anii terminali

26.02.2024 – 05.05.2024 activitate didactică 10 săptămâni (Miercuri, 01.05.2024, Ziua Muncii – zi liberă și Vineri, 03.05.2024, Vinerea Mare – zi liberă)

06.05.2024 – 12.05.2024 vacanța de Paști 1 săptămână

13.05.2024 – 26.05.2024 activitate didactică 2 săptămâni

27.05.2024 – 09.06.2024 sesiune de examene 2 săptămâni

10.06.2024 – 16.06.2024 sesiune de restanțe 1 săptămână

17.06.2024 – 30.06.2024 pregătirea examenului de licență/disertație 2 săptămâni (Luni, 24.06.2024, a II-a zi de Rusalii – zi liberă)

01.07.2024 – 07.07.2024 examen de licență/disertație 1 săptămână


* Sesiunea de restanțe se poate organiza fie în februarie/iulie, fie în prima săptămână a lunii septembrie.

**Conform Ordinului MECTS nr. 3.955 din 9 mai 2008 (MO nr. 440/12.06.2008) privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat (Art.4, alin.2) – Perioada de desfășurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât și în perioada vacanțelor universitare.

Planuri de învățământ

Fișele disciplinelor din planul de învățământ

Administraţie publică (AP)

Anul I / Anul II / Anul III / Fișe suplimentare

Administraţie Publică Europeană (APE)

Anul I / Anul II

Taxe de școlarizare / termene de plată
Taxa de şcolarizare se achită integral sau în rate, la termenele şi în condiţiile stabilite şi anunţate de universitate.

Licență

În anul universitar 2023-2024, taxa de școlarizare este în cuantum de 2.900 lei.

Masterat

În anul universitar 2023-2024, taxa de școlarizare este în cuantum de 3.100 lei.

Licență

AP 1 / AP 2 / AP 3

AP_ID 1 / AP_ID 2 / AP_ID 3

Masterat

APE 1 / APE 2

Programare examene
Programare examene ani terminali
Finalizare studii 2024

Perioada de înscriere la examenul de licență se prelungește până în data de 25 iunie 2024, iar la examenul de disertație se prelungește până în data de 26 iunie 2024.

Date susținere licență

Date susținere disertație

Bareme combinate licență

Admiterea la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării se organizează în acest an online!

Regulament admitere licență FSPAC / Regulament admitere masterat FSPAC

Programe de studiu la care se organizează concurs de admitere la Extensia Reșița / 2024 – Pagina este în actualizare

Facultatea Domeniul Specializare RO Nivel de studiu Limba de predare Forma de învățământ Locuri
buget / taxă
Etnici
bursă / fără

Taxă școlarizare

(lei)

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Ştiinţe administrative Administrație publică

Administrație publică

Administrație publică europeană

Licență

Licență

Master

RO

RO

RO

IF

ID

IF

2.900

2.800

 • Etapa 1

  Scrisoare de motivație

  În prima etapă trebuie să depui câte o scrisoare de motivație pentru fiecare specializare la care faci înscrierea. Așadar dacă te-ai înscris la 3 specializări trebuie să depui 3 scrisori de motivație. Fiecare scrisoare adresată specializării respective. Ai mai jos modele de scrisoare de motivație. De asemenea, dacă o specializare este în altă limbă decât limba română, trebuie ca acea scrisoare să fie în limba de studiu a specializării respective. Dar ți-am pregătit și pentru aceste limbi modele de scrisori mai jos.

  Ce trebuie scris în aceste scrisori? Care sunt motivele pentru care aplici la specializarea respectivă și ce crezi că te recomandă.

  Această etapă se notează cu ADMIS sau RESPINS. Dacă primești calificativul de ADMIS atunci treci mai departe la etapa a 2-a.

 • Etapa a 2-a

  Concurs de dosare

  În etapa a doua te ierarhizăm pe liste în funcție de media de la BAC. Mai jos găsești lista de documente pe care dosarul tău trebuie să le conțină. La înscriere la licență va fi nevoie să alegi una sau mai multe specializări la care să faci înscrierea.

  Etapa a 2-a

LICENȚĂ – specializări, locuri, taxe

Specializări licență Locuri buget Locuri taxă Locuri etnici Taxă școlarizare
Administrație Publică Reșița – RO 2.900 lei
Administrație Publică Reșița – RO, învățământ la distanță 2.800 lei

Calendar admitere LICENȚĂ

Sesiunea IULIE

Înscrierea candidaților: 15 – 19 iulie
Rezultate inițiale: 22 iulie
Contestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor: în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor
Confirmarea ocupării locului: 23 – 25 iulie
Depunerea cererilor de redistribuire pentru candidații „în așteptare”: 23 – 25 iulie
Rezultate după redistribuiri: 27 iulie
Confirmarea ocupării locului după redistribuire: 28 – 29 iulie
Rezultate finale: 31 iulie

Sesiunea SEPTEMBRIE

Înscrierea candidaților: 4 – 6  septembrie
Rezultate inițiale: 8 septembrie
Contestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor: în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor
Confirmarea ocupării locului: 9 – 10 septembrie
Depunerea cererilor de redistribuire pentru candidații „în așteptare”: 9 – 10 septembrie
Rezultate după redistribuiri: 11 septembrie
Confirmarea ocupării locului după redistribuire și pentru candidații din lista de așteptare: 12 septembrie
Rezultate finale: 13 septembrie

Taxe admitere LICENȚĂ

Administrație Publică (AP) Reșița

– 30 lei taxă procesare dosar

– 30 lei taxă înscriere – dacă se înscriu numai la extensie.

Alte detalii în regulamentul de admitere!

MASTERAT – specializări, locuri, taxe

Specializări masterat Locuri buget Locuri taxă Taxă școlarizare
Administraţie Publică Europeană – Reșița – RO 3.100 lei

Calendar admitere MASTERAT

Sesiunea IULIE

Înscrierea candidaților: 15 – 18 iulie
Rezultate inițiale: 22 iulie
Contestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor: în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor
Confirmarea ocupării locului: 23 – 25 iulie
Depunerea cererilor de redistribuire pentru candidații „în așteptare”: 23-25 iulie
Rezultate după redistribuiri: 27 iulie
Confirmarea ocupării locului după redistribuire: 28 – 29 iulie
Rezultate finale: 31 iulie

Sesiunea SEPTEMBRIE

Înscrierea candidaților: 4 – 6 septembrie
Rezultate inițiale: 8 septembrie
Contestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor: în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor
Confirmarea ocupării locului: 9 – 10 septembrie
Depunerea cererilor de redistribuire pentru candidații „în așteptare”: 9 – 10 septembrie
Rezultate după redistribuiri: 11 septembrie
Confirmarea ocupării locului după redistribuire și pentru candidații din lista de așteptare: 12 septembrie
Rezultate finale: 13 septembrie

Taxe admitere MASTERAT

Administrație Publică Europeană (APE) Reșița

– 30 lei taxă procesare dosar

– 170 lei taxă înscriere – se aplică doar pentru absolvenții altor facultăți/universități. Absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de admitere.

Alte detalii în regulamentul de admitere!

Documente pentru încriere LICENȚĂ

fișă tip de înscriere (se generează și semnează pe platforma de admitere);

diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; se scanează față și spate!

certificatul de naștere;

carte de identitate;

adeverință medicală tip; se menționează „apt pentru urmarea unui ciclu de studii superioare”;

dovada achitării taxelor de admitere (dacă alegi să plătești în afara platformei de admitere);

scrisoarea de motivație; fiecare specializare la care candidezi are scrisoare separată, adresată comisiei specializării respective!

diploma obținută în urma participării la unul dintre concursurile organizate de departamentele FSPAC (dacă e cazul).

Scrisori de motivație pentru nivel LICENȚĂ

Documente pentru încriere MASTERAT

fișă tip de înscriere (semnată, se generează pe platforma de admitere);

diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; se scanează față și spate!

diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;

certificatul de naștere;

carte de identitate;

atestat/certificat de competență lingvistică, nivel minim B1; indiferent de limba specializării la care aplici!

Notă: excepție reprezentând absolvenții unor programe de licență în limba străină în care se desfășoară și specializarea aleasă de candidat

*** Toate programele de masterat necesită certificat lingvistic, indiferent de forma de învățământ, respectiv indiferent de limba de studiu. Atestarea lingvistică eliberată la promovarea examenului de Bacalaureat nu este validă și valabilă. Dacă nu dețineți un certificat lingvistic eliberat de facultate la absolvirea studiilor de licență (acestea au fost valabile 2 ani de la momentul absolvirii) atunci vă îndrumăm înspre Centrul Alpha UBB unde puteți obține acest certificat în urma unui examen cu prezență fizică. Pentru programare și informații suplimentare: http://lett.ubbcluj.ro/alpha/en/

adeverință medicală tip; se menționează pe ea „aptă pentru urmarea unui ciclu de studii superioare”

alte documente, în funcție de cerințele specifice fiecărei specializări (CV, scrisoare de intenție)

dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare); doar dacă plata este făcută în afara platformei;

– cei ce au deja calitatea de student/masterand vor depune o adeverință din care să rezulte calitatea de student, forma de finanțare și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate.

Pentru detalii suplimentare referitoare la certificatele lingvistice:

Reglementări – click aici

Echivalare documente – click aici

Eseu academic pentru nivel MASTERAT

În cazul admiterii la masterat, candidatul este cel care propune formatul și dimensiunea eseului academic.