Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a fost înfiinţat prin Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 650/19.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră, ordin care face referire la metodologia cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră.
Personalul CCOC este format din persoane care au competenţe în consilierea carierei, psihologie, sociologie; cadre didactice cu expertiză în domeniile de specializare ale studenţilor /absolvenţilor, precum şi din studenţi voluntari.
Misiunea CCOC este aceea de a oferi oportunităţi de carieră tinerilor din sistemul educaţional, prin activităţi specifice de consiliere şi orientare în carieră, care vor viza:
a) orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să poată să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră;
b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
c) facilitarea relaţiei dintre studenţi/absolvenţi şi piaţa muncii;
d) creşterea angajabilităţii absolvenţilor în domeniile de studii absolvite.

e-Mail: mariana.sorescu@ubbcluj.ro
Corp A, sala A2.10 (etaj II)
Program: 8:00 – 16:00


Fișa de urmărire a inserției profesionale a studenților pe piața muncii

Pentru a accesa formularul faceți click aici sau pe imagine (se deschide într-o fereastră nouă).

Formularul se completează cu majuscule, fără diacritice.


Fișa de urmărire a inserției profesionale a absolvenților pe piața muncii

Pentru a accesa formularul faceți click aici sau pe imagine (se deschide într-o fereastră nouă).

Formularul se completează cu majuscule, fără diacritice.


Toate informațiile solicitate în aceste chestionare sunt confidențiale, ele fiind utilizate doar în scop statistic.

Prin completarea formularului, consimțiți în mod expres şi neechivoc ca datele dvs. cu caracter persoanal, inclusiv cele având rol de identificare, să fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Directiva CE/95/46, Directiva 2002/58/CE) în vigoare de către instituția de învățământ superior şi de către orice altă entitate abilitată să verifice activitatea acesteia