Departamentul de Administrarea Afacerilor Reșița [DAAR]

Cadrele didactice

Discipline predate: Marketing online; Marketingul locurilor; Marketing sportiv; Sisteme informatice; Programarea MUCNC.

Domenii de expertiză: Aplicarea noilor tehnologii (offline şi online) de marketing în turism; Proiectarea CAD/CAM şi programarea MUCNC.

CV

Contact: gheorghe.popovici@ubbcluj.ro

Discipline predate: Management; Managementul resurselor umane; Management strategic; Leadership; Managementul proiectelor; Managementul riscurilor în afaceri.

Domenii de expertiză: Management; Managementul resurselor umane; Management strategic; Leadership; Managementul proiectelor; Managementul insituţiilor publice; Expertize contabile; Doctrină şi deontologie profesională.

CV

Contact: solomia.andres@ubbcluj.ro

Discipline predate: Marketing; Managementul calităţii; Fundamentele ştiinţei mărfurilor; Marketing strategic; Ecomarketing.

Domenii de expertiză: Marketing; Ştiinţa mărfurilor; Managementul calităţii.

CV

Contact: angela.bretcu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Economia comerţului; Agroturism; Politici şi strategii în comerţ; Etica şi protecţia consumatorului; Metode şi tehnici de negociere şi vânzare; Strategii de afaceri şi antreprenoriat.

Domenii de expertiză: Studii de piaţă asupra bunurilor de consum, serviciilor şi comportamentul consumatorilor; Consultanţă pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor.

CV

Contact: venera.manciu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Microeconomie; Macroeconomie; Economie europeană; Microeconomie aplicată; Mediul de afaceri european; Didactica specialităţii; Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specialităţii.

Domenii de expertiză: Capital uman şi creştere economică; Strategii de dezvoltare regională; Formator; Consilier pentru dezvoltare personală.

CV

Contact: mirela.minica@ubbcluj.ro

Discipline predate: Bazele contabilităţii; Contabilitate financiară; Buget şi trezorerie; Contabilitate publică; Contabilitatea instituţiilor publice,; Doctrină şi deontologie profesională; Analiza bilanţului; Expertiză contabilă.

Domenii de expertiză: Contabilitate şi planificare; Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile; Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari; Administrare buget.

CV

Contact: doina.rada@ubbcluj.ro

Discipline predate: Economie; Economie mondială; Economia serviciilor; Comportamentul consumatorului; Iniţierea afacerii.

Domenii de expertiză: Analiza variabilelor explicative ale comportamentului consumatorului; Analiza determinanţilor competitivităţii economice la nivel micro şi macroeconomic; Probleme ale globalizării pieţei.

CV

Contact: adrian.tanase@ubbcluj.ro

Ciurea Jeanina – Biliana este lector în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor Reșița al Facultății de Științe Economice și Gestionarea Afacerior din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Preocupările în domeniul de cercetare vizează:
– Managementul general;
– Managementul inovării;
– Eficiența și evaluarea economico-financiară a afacerii.

Researcher ID: P-6737-2014

ORCID number: 0000-0003-1148-9780

Google Scholarlink

CV

Contact: jeanina.ciurea@ubbcluj.ro

Suzana Demyen este cadru didactic al Departamentului de Administrarea Afacerilor Reșița al Facultății de Științe Economice și Gestionarea Afacerior din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, doctor în economie din anul 2015 în domeniul Management.

Preocupările în domeniul de pregătire vizează analiza și managementul performanțelor calitative și cantitative ale întreprinderii, punctul central fiind resursele umane. Cercetările vizează:
– studii cu privire la comportamentul resurselor umane în cadrul organizațiilor;
– analiza performanțelor resurselor umane;
– analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii;
– studiul valorii umane a întreprinderii și a capitalului intelectual;
– managementul general al organizației.

WOS – ResearcherID: P-6656-2014

ORCHID Author ID: 0000-0002-0406-2562

Google Scholarlink

ResearchGatelink

CV

Contact: suzana.demyen@ubbcluj.ro

Discipline predate: Marketig social-politic; Sisteme informatice de marketing; Relaţii publice; Marketing relaţional; Web design.

Domenii de expertiză: Marketing; Tehnologia informaţiei; Management.

CV

Contact: gabriel.dinu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Tehnici promoţionale; Tehnologie hotelieră şi de restaurante.

Domenii de expertiză: Marketing; Turism.

CV

Contact: loredana.dinu@ubbcluj.ro

Cadru didactic în domeniul marketing şi turism al Departamentului de Administrarea Afacerilor Reșița al Facultății de Științe Economice și Gestionarea Afacerior din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Domenii de expertiză:
– Cercetări şi strategii de marketing;
– Marketingul firmei de turism;
– Metode, procedee şi reguli de operare în turism;
– Strategii investiţionale în afaceri;
– Etica în afaceri şi protecţia consumatorului.

WOS – Author identifier / Researcher ID: A-2173-2015

ORCID number: 0000-0003-0769-4415

Google scholarlink

CV

Contact: liliana.gherghina@ubbcluj.ro

Frumuşanu Nătăliţa Mihaela este lector în domeniul Contabilitate în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor Reșița al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Preocupările doamnei Lesconi-Frumuşanu Nătăliţa–Mihaela în domeniul cercetării vizează contabilitatea financiară și de gestiune, auditul și management financiar al proiectelor.

Doamna Lesconi-Frumuşanu Nătăliţa–Mihaela deține în prezent funcția de Director adj. al Direcției Generale Administrative.

Discipline predate: Contabilitate, Contabilitate aplicată, Contabilitate de Gestiune, Contabilitate Financiară, Contabilitatea instituţiilor publice, Managementul resurselor financiare, Auditul Financiar Contabil al Proiectelor, Managementul Financiar al Proiectelor.

Scopus – Author ID: 56272145400

Google Scholarlink

ResearchGatelink

ORCID number: 0000-0001-9731-3860

CV

Contact: natalita.frumusanu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Previziune şi orientare economică; Convergenţe contabile internaţionale; Standarde de raportare financiar-contabile; Contabilitate managerială.

Domenii de expertiză: Previziune; Contabilitate; Micro-Macroeconomie; Economie europeană.

CV

Contact: csaba.nagy@ubbcluj.ro

Discipline predate: Marketing experiențial; Marketingul micilor afaceri; Comunicare în afaceri; Ecoturism.

Domenii de expertiză: Marketing experiențial; Cercetări de piață; Antreprenoriat; Ecoturism; Agroturism.

CV

Contact: gelu.trisca@ubbcluj.ro

Discipline predate: Informatică; Baze de date şi limbaje de programare; Sisteme informatice în administrarea afacerii; Programarea calculatoarelor; Informatică juridică.

Domenii de expertiză: Informatică; Mecanică.

CV

Contact: viorel.bizau@ubbcluj.ro

Discipline predate: Limba engleză; Limba franceză.

Domenii de expertiză: Competenţe lingvistice şi didactice în limbile engleză, franceză, şi lingvistice în limbile italiană şi spaniolă; Competenţe sociale; Competenţe în managementul proiectelor europene.

CV

Contact: monica.rosu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Bazele contabilităţii; Contabilitate publică; Contabilitatea instituţiilor publice; Previziune şi orientare economică; Contabilitate de gestiune; Contabilitate financiară; Buget şi trezorerie publică; Convergenţe contabile internaţionale.

Domenii de expertiză: Contabilitate; Analiza şi întocmirea situaţiilor financiare anuale.

CV

Contact: andreea.zgardan@ubbcluj.ro

Pentru detalii și actualizări vă rugăm să accesați site-ul FSEGA, platforma FSEGA SIS.

Pentru programarea examenelor și vizualizarea orarului de examinare vă rugăm să accesați site-ul FSEGA, platforma FSEGA SIS.

Aflați ultimele noutăți direct de la sursă!

Capacitate de școlarizare

Licență

Domeniul de licență Specializări / Programe de studii Forma de învățământ Nr credite Capacitate de școlarizare
Administrarea Afacerilor Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (ECTS) 3 ani, cu frecvență (IF) 180 60
Contabilitate Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG) 3 ani, cu frecvență (IF) 180 75
Marketing Marketing (MK) 3 ani, cu frecvență (IF) 180 75
3 ani, la distanță (ID) 180 75

Masterat

Domeniul de master Specializări / Programe de studii Forma de învățământ Nr credite Capacitate de școlarizare
Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii (AATCS) 2 ani, cu frecvență (IF) 120 50
Contabilitate Expertiză Contabilă și Evaluarea Firmei (ECEF) 2 ani, cu frecvență (IF) 120 50
Marketing Marketing și Comunicare în Afaceri (MCA) 2 ani, cu frecvență (IF) 120 50

Calendarul admiterii

Licență

12 – 16 iulie – Înscrierea candidaților online / secretariatul facultății (Corp C, etaj I, Sala C1.6)
16 iulie – Afișarea listei cu candidații înscriși
16 iulie – Afișarea rezultatelor inițiale
17 iulie – Culegerea și înregistrarea observațiilor (erori, omisiuni etc.)
19 iulie – Înregistrarea și soluționarea contestațiilor
19 iulie – Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor
20 – 23 iulie – Confirmarea locurilor
24 iulie – Redistribuirea locurilor neconfirmare și afișarea rezultatelor
26 – 27 iulie – Confirmarea locurilor după redistribuire
29 iulie – Afișarea rezultatelor finale

Masterat

12 – 15 iulie – Înscrierea candidaților online / secretariatul facultății (Corp C, etaj I, Sala C1.6)
15 iulie – Comunicarea listei cu candidații înscriși
16 iulie – Culegerea și înregistrarea observațiilor (erori, omisiuni etc.)
16 iulie – Prelucrarea datelor. Comunicarea  rezultatelor la proba de admitere
19 iulie – Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere
19 iulie – Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor
20 – 23 iulie – Confirmarea ocupării locului
24 iulie – Redistribuirea locurilor neconfirmare și comunicarea rezultatelor  aferente
26 – 27 iulie – Confirmarea ocupării locului după redistribuire
29 iulie – Comunicarea rezultatelor finale

Documente necesare pentru înscriere

Licență

Înscrierea candidaților se va face online (pe platforma admiterii) și presupune plata taxei de admitere și încărcarea următoarelor documente scanate pe platformă:

 • fișa de înscriere (semnată)
 • fișă cu opțiuni (semnată)
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia sau adeverință de promovare a examenului național de bacalaureat (doar pentru absolvenții de liceu din promoția 2021, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de bacalaureat până la data înscrierii)
 • certificatul de naștere
 • carte de identitate
 • adeverință medicală tip
 • dovada achitării taxelor de admitere
 • eseul motivațional, semnat și datat (conform formatului standard disponibil aici);
 • alte documente stabilite de către comisia de admitere pe facultate.

Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la secretariatul facultății la începerea anului universitar.

Masterat

Înscrierea online a candidatului (pe platforma admiterii) presupune plata taxei de admitere  şi încărcarea următoarelor documente semnate şi scanate (în format .pdf):

 • fişă tip de înscriere (semnată)
 • fişa cu opţiuni (semnată)
 • diplomă de bacalaureat
 • foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia
 • diplomă de licenţă/absolvire sau adeverinţă de licenţă tip, din care să rezulte că a promovat examenul de licenţă
 • supliment la diploma de licenţă/foaia matricolă nivel licenţă sau diplomă echivalentă acesteia
 • certificatul de naştere
 • carte de identitate
 • atestat/certificat de competenţă lingvistică
 • adeverinţă medicală tip
 • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare)
 • eseu, semnat și datat (conform formatului standard disponibil aici)
 • alte documente stabilite de către comisia de admitere pe facultate

Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la secretariatul facultății la începerea anului universitar.

Candidații la programele universitare de masterat care nu au un atestat lingvistic recunoscut vor încărca în platforma de înscriere o declarație prin care se obligă să aducă (obțină) acest atestat până la sfârșitul semestrului I al anului universitar 2021-2022 (Machetă declarație).
Candidații la programele universitare de masterat, absolvenți din promoțiile anterioare ai Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa, vor depune la secretariatul facultăţii o cerere pentru obţinerea atestatului lingvistic (Machetă cerere). Cererea va fi încărcată şi în platforma de înscriere.