Departamentul de Administrarea Afacerilor Reșița [DAAR]

Cadrele didactice

Discipline predate: Marketing online; Marketingul locurilor; Marketing sportiv; Sisteme informatice; Programarea MUCNC.

Domenii de expertiză: Aplicarea noilor tehnologii (offline şi online) de marketing în turism; Proiectarea CAD/CAM şi programarea MUCNC.

CV

Contact: gheorghe.popovici@ubbcluj.ro

Discipline predate: Management; Managementul resurselor umane; Management strategic; Leadership; Managementul proiectelor; Managementul riscurilor în afaceri.

Domenii de expertiză: Management; Managementul resurselor umane; Management strategic; Leadership; Managementul proiectelor; Managementul insituţiilor publice; Expertize contabile; Doctrină şi deontologie profesională.

CV

Contact: solomia.andres@ubbcluj.ro

Discipline predate: Economia comerţului; Agroturism; Politici şi strategii în comerţ; Etica şi protecţia consumatorului; Metode şi tehnici de negociere şi vânzare; Strategii de afaceri şi antreprenoriat.

Domenii de expertiză: Studii de piaţă asupra bunurilor de consum, serviciilor şi comportamentul consumatorilor; Consultanţă pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor.

CV

Contact: venera.manciu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Microeconomie; Macroeconomie; Economie europeană; Microeconomie aplicată; Mediul de afaceri european; Didactica specialităţii; Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specialităţii.

Domenii de expertiză: Capital uman şi creştere economică; Strategii de dezvoltare regională; Formator; Consilier pentru dezvoltare personală.

CV

Contact: mirela.minica@ubbcluj.ro

Discipline predate: Bazele contabilităţii; Contabilitate financiară; Buget şi trezorerie; Contabilitate publică; Contabilitatea instituţiilor publice,; Doctrină şi deontologie profesională; Analiza bilanţului; Expertiză contabilă.

Domenii de expertiză: Contabilitate şi planificare; Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile; Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari; Administrare buget.

CV

Contact: doina.rada@ubbcluj.ro

Discipline predate: Economie; Economie mondială; Economia serviciilor; Comportamentul consumatorului; Iniţierea afacerii.

Domenii de expertiză: Analiza variabilelor explicative ale comportamentului consumatorului; Analiza determinanţilor competitivităţii economice la nivel micro şi macroeconomic; Probleme ale globalizării pieţei.

CV

Contact: adrian.tanase@ubbcluj.ro

Ciurea Jeanina – Biliana este lector în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor Reșița al Facultății de Științe Economice și Gestionarea Afacerior din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Preocupările în domeniul de cercetare vizează:
– Managementul general;
– Managementul inovării;
– Eficiența și evaluarea economico-financiară a afacerii.

Researcher ID: P-6737-2014

ORCID number: 0000-0003-1148-9780

Google Scholarlink

CV

Contact: jeanina.ciurea@ubbcluj.ro

Suzana Demyen este cadru didactic al Departamentului de Administrarea Afacerilor Reșița al Facultății de Științe Economice și Gestionarea Afacerior din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, doctor în economie din anul 2015 în domeniul Management.

Preocupările în domeniul de pregătire vizează analiza și managementul performanțelor calitative și cantitative ale întreprinderii, punctul central fiind resursele umane. Cercetările vizează:
– studii cu privire la comportamentul resurselor umane în cadrul organizațiilor;
– analiza performanțelor resurselor umane;
– analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii;
– studiul valorii umane a întreprinderii și a capitalului intelectual;
– managementul general al organizației.

WOS – ResearcherID: P-6656-2014

ORCHID Author ID: 0000-0002-0406-2562

Google Scholarlink

ResearchGatelink

CV

Contact: suzana.demyen@ubbcluj.ro

Discipline predate: Marketig social-politic; Sisteme informatice de marketing; Relaţii publice; Marketing relaţional; Web design.

Domenii de expertiză: Marketing; Tehnologia informaţiei; Management.

CV

Contact: gabriel.dinu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Tehnici promoţionale; Tehnologie hotelieră şi de restaurante.

Domenii de expertiză: Marketing; Turism.

CV

Contact: loredana.dinu@ubbcluj.ro

Cadru didactic în domeniul marketing şi turism al Departamentului de Administrarea Afacerilor Reșița al Facultății de Științe Economice și Gestionarea Afacerior din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Domenii de expertiză:
– Cercetări şi strategii de marketing;
– Marketingul firmei de turism;
– Metode, procedee şi reguli de operare în turism;
– Strategii investiţionale în afaceri;
– Etica în afaceri şi protecţia consumatorului.

WOS – Author identifier / Researcher ID: A-2173-2015

ORCID number: 0000-0003-0769-4415

Google scholarlink

CV

Contact: liliana.gherghina@ubbcluj.ro

Frumuşanu Nătăliţa Mihaela este lector în domeniul Contabilitate în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor Reșița al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Preocupările doamnei Lesconi-Frumuşanu Nătăliţa–Mihaela în domeniul cercetării vizează contabilitatea financiară și de gestiune, auditul și management financiar al proiectelor.

Doamna Lesconi-Frumuşanu Nătăliţa–Mihaela deține în prezent funcția de Director adj. al Direcției Generale Administrative.

Discipline predate: Contabilitate, Contabilitate aplicată, Contabilitate de Gestiune, Contabilitate Financiară, Contabilitatea instituţiilor publice, Managementul resurselor financiare, Auditul Financiar Contabil al Proiectelor, Managementul Financiar al Proiectelor.

Scopus – Author ID: 56272145400

Google Scholarlink

ResearchGatelink

ORCID number: 0000-0001-9731-3860

CV

Contact: natalita.frumusanu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Previziune şi orientare economică; Convergenţe contabile internaţionale; Standarde de raportare financiar-contabile; Contabilitate managerială.

Domenii de expertiză: Previziune; Contabilitate; Micro-Macroeconomie; Economie europeană.

CV

Contact: csaba.nagy@ubbcluj.ro

Discipline predate: Marketing experiențial; Marketingul micilor afaceri; Comunicare în afaceri; Ecoturism.

Domenii de expertiză: Marketing experiențial; Cercetări de piață; Antreprenoriat; Ecoturism; Agroturism.

CV

Contact: gelu.trisca@ubbcluj.ro

Discipline predate: Limba engleză; Limba franceză.

Domenii de expertiză: Competenţe lingvistice şi didactice în limbile engleză, franceză, şi lingvistice în limbile italiană şi spaniolă; Competenţe sociale; Competenţe în managementul proiectelor europene.

CV

Contact: monica.rosu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Bazele contabilităţii; Contabilitate publică; Contabilitatea instituţiilor publice; Previziune şi orientare economică; Contabilitate de gestiune; Contabilitate financiară; Buget şi trezorerie publică; Convergenţe contabile internaţionale.

Domenii de expertiză: Contabilitate; Analiza şi întocmirea situaţiilor financiare anuale.

CV

Contact: andreea.zgardan@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Adrian-Costinel TĂNASE (Director de departament)
Conf. univ. dr. Solomia ANDREȘ
Lect. univ. dr. Suzana DEMYEN
Lect. univ. dr. Nătălița-Mihaela FRUMUȘANU
Lect. univ. dr. Liliana GHERGHINA

Planuri de învățământ

Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2021-2022
Economia turismului, comerţului şi serviciilor (ECTS)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2021-2022
Marketing (Mk)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2021-2022

Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii (AATCS)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2021-2022
Expertiză contabilă şi evaluarea firmei (ECEF)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2021-2022
Marketing şi comunicare în afaceri (MCA)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2021-2022

Pentru programarea examenelor și vizualizarea orarului de examinare vă rugăm să accesați site-ul FSEGA, platforma FSEGA SIS.

Aflați ultimele noutăți direct de la sursă!