Valoarea taxelor în anul universitar 2023-2024 la CUUBBR / studii de licență

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență Limba de predare Taxă de studii (lei) Taxe de admitere (lei)
Înscriere Procesare dosar
1 Facultatea de Inginerie (FI) Inginerie mecanică Inginerie mecanică română 2700 50 50
Inginerie electrică Electromecanică română 2700 50 50
Inginerie electrică Informatică aplicată în inginerie electrică română 2700 50 50
Științe inginerești aplicate Informatică industrială română 2700 50 50
2 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor română 3900 150 50
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune română 3900 150 50
Marketing Marketing (ÎF + ID) română 3900 150 50
3 Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) Ştiinţe administrative Administraţie publică (ÎF + ID) română 2900 30* 30
4 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (FSAS) Asistenţă socială Asistenţă socială română 3000 120 30
5 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă (la Reșița) română 3500 200 50
6 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (FPSE) Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar română 3200 200 50

* Dacă se înscriu numai la extensie.

Valoarea taxelor în anul universitar 2023-2024 la CUUBBR / studii de masterat

Nr. crt. Facultatea Domeniul de masterat Programe de studii universitare din domeniu Limba de predare Taxă de studii (lei) Taxe de admitere (lei)
Înscriere Procesare dosar
1 Facultatea de Ingineri (FI) Inginerie electrică Sisteme electromecanice anansate română 3000 50 50
Inginerie mecanică Concepția și testarea sistemelor mecanice română 3000 50 50
2 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii română 4900 150 50
Contabilitate Expertiză contabilă și evaluarea firmei română 4900 150 50
Marketing Marketing și comunicare în afaceri română 4900 150 50
3 Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) Ştiinţe administrative Administrație publică europeană română 3100 170* 30
4 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (FSAS) Asistență socială Managementul serviciilor de asistență socială română 3000 120 30
5 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare română 3500 200 50
6 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (FPSE) Ştiinţe ale educaţiei Management educațional română 3300 200 50

* Se aplică doar pentru absolvenții altor facultăți/universități; absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de admitere.

Valoarea taxelor în anul universitar 2023-2024 la CUUBBR / studii de doctorat

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de doctorat Limba de predare Taxă de studii (lei) Taxe de admitere (lei)
Înscriere Procesare dosar
1 Facultatea de Ingineri (FI) Inginerie mecanică română 6000 100 100

Valoarea taxelor în anul universitar 2023-2024 la CUUBBR / studii postliceale

Nr. crt. Colegiul Domeniul Limba de predare Taxă de studii (lei)* Taxe de admitere (lei)
Înscriere Procesare dosar
1 Colegiul Terţiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reşiţa (CTNEMR) Mecanică română 2000 25 25

* Doar pentru candidații care au mai absolvit o școală postliceală și optează pentru a doua calificare de nivel postliceal

Plata taxei de admitere se poate realiza în numerar, la Casieria Centrului Universitar UBB din Reşiţa (Corp A, la parter – intrarea principală) sau prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria Reşiţa RO10TREZ181501701X007226, beneficiar Centrul universitar UBB din Reșița – CUI 43177783, caz în care se vor menționa la explicații nume prenume, taxă admitere, CTNEMR.