Festival dedicat Zilei Europei, ediția a V-a: „2023 – Anul european al educației și formării”

În zilele de 9 și 10 mai 2023, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării în colaborare cu Primăria Reșița, Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița, Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița, Colegiul Tehnic Reșița, Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă, Liceul Teoretic „Tata Oancea” Bocșa, Asociația Generală a Economiștilor din România, filiala Caraș-Severin, Fundația Activity pentru dezvoltare durabilă și resurse umane Reșița organizează, la Centrul Universitar UBB din Reșița, proiectul educațional în parteneriat dedicat Zilei Europei.

Echipe mixte elevi-studenți participă la diferite activități interactive: concurs de cunoștințe despre construcția europeană, simulare dezbatere Parlamentul European pe teme de actualitate, joc cultură generală europeană, iar cadrele didactice, specialiștii, reprezentanții administrației locale și societății civile realizează un  schimb de bune practici prin intermediul workshop-ului cu tema „ERASMUS+, programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului”.

Conferința Pedagogia diferențierii – resemnificări conceptuale și praxiologice actuale / Seminarul Internațional Didactica XXXII

În zilele de 5 și 6 mai 2023, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educaţiei, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin și Accademia Piceno Aprutina dei Velati in Teramo (Italia) organizează, la Centrul Universitar UBB din Reșița, conferința Pedagogia diferențierii – resemnificări conceptuale și praxiologice actuale și Seminarul International Didactica XXXII, cu prezență fizică și online.

Conferința Pedagogia diferențierii-resemnificări conceptuale și praxiologice actuale și Seminarul Didactica Internațional aduc în prim-plan reflecțiile și experiențele pedagogice care valorifică diferențele etno-culturale și avansează propuneri educaționale racordate la timpul prezent, menite să promoveze o școală a incluziunii, o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care abordează procesul de predare-învățare-evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală atentă la nevoile tuturor copiilor, preocupată activ de integrarea tehnologiilor digitale în procesul instructiv-educativ, o școală care previne și combate cu toate mijloacele violența, bullyingul și cyberbullyingul din spațiul educațional, o școală interesată și orientată spre a educa în spiritul conservării și promovării patrimoniului cultural al umanității.

Aceste aspecte vor fi dezbătute în plenul conferinței, începând cu ora 13, în Aula Magna a Centrului Universitar UBB din Reșița și în cadrul celor patru workshopuri, programate de la ora 17.30:

1. Inovația didactică în era digitală. Realități și perspective

2. Educație pentru toți, școală pentru toți. Diversitate și incluziune

3. Educație pentru valorificarea diferențelor, diversității. Strategii de prevenire și combatere a violenței în școală, a bullyingului și a cyberbullyingului în spațiul școlar

4. Identitate și diferențe. Cultură și creativitate. Educația pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural al umanității.

În plenul conferinței vor lua cuvântul cadre didactice de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum și de la Accademia Piceno Aprutina dei Velati in Teramo (Italia).

Sâmbătă, 6 mai 2023, workshopul 4 va continua la Școala Gimnazială Zăvoi, unde, pentru a evidenția modul în care educația contribuie la conservarea culturii, la transmiterea acesteia către generațiile următoare, la promovarea sau îmbogățirea culturii, la rafinamentul ei, la difuzarea culturii, la dezvoltarea personalității, se va desfășura o activitate cu elevii.

Conferința Pedagogia diferențierii-resemnificări conceptuale și praxiologice actuale și Seminarul Didactica Internațional, organizate la Centrul Universitar UBB din Reșița, se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, studenților, precum și tuturor celor interesați de problematica educației desfășurate în școală și în afara acesteia, atât din țară, cât și din străinătate.

Zilele Asistenței Sociale la Reșița

Ziua Mondială a Asistenței Sociale este sărbătorită în a doua decadă din luna martie a fiecărui an, de către asistenții sociali din întreaga lume. Tema actuală s-a centrat asupra aprecierii diversității umane, și anume „Respectarea diversității prin acțiuni sociale comune”.

Dacă anul trecut a fost dedicat solidarității, anul acesta promovăm respectul față de diversitatea umană, lupta pentru incluziunea socială a persoanelor defavorizate, încercăm să sensibilizăm populația în ceea ce privește importanța răspunsului prompt la nevoile semenilor. În acest sens, studenții, viitori asistenți sociali, împreună cu cadrele didactice din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, specializarea Asistență Socială, din Centrul Universitar UBB Reșița, au demonstrat că doresc să se implice activ în schimbările din comunitate, prin activități care pot contribui la conturarea homeostaziei sociale.

Cu ocazia Zilelor Asistenței Sociale (ZAS) 2023, la CU UBB din Reșița, au fost evidențiate provocări și oportunități comunitare, prin intermediul:

1. Workshop-ului „Diversitate și incluziune socială în societatea contemporană” (14.03.2023),  moderat de lect. univ. dr. Oana-Lavinia Filip, desfășurat în cadrul Centrului Universitar UBB Reșița, care a subliniat importanța respectării diversității umane în contemporaneitate.

2. Activității interactive, intitulată „Respect și solidaritate socială pentru diversitate” (22.03.2023); demers moderat de lect.univ.dr. Gabriela-Felicia Georgevici, desfășurat în cadrul Centrului Universitar UBB Reșița, care exemplifică situațiile în care studenții au intervenit concret în comunitate, contribuind astfel la conturarea principiilor solidarității sociale, respectând și apreciind diversitatea umană.

3. Activităților ludice și educative, în cadrul demersului „Împreună putem reuși, constituind relații armonioase în comunitate! Activități social-comunitare” (27.03.2023), moderate de lect.univ.dr. Alina Constantin, și desfășurate în două centre din Reșița: Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora” și Centrul de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice.

4. Workshop-ului interactiv „Asistența Socială- deschidere spre comunitate, prin respectarea diversității”, care s-a desfășurat în Sala Multimedia Constantin Gruescu a Centrului Universitar UBB Reșița (29.03.2023). Seminarul deschis, moderat de prof.univ.dr. Lavinia Elisabeta Popp, a oferit informații referitoare la implicarea comunității în acțiuni concrete de incluziune socială, prin implementarea unor politici sociale care promovează diversitatea socio-culturală. Munca în cadrul seminarului a însemnat implicarea a 65 de studenți, organizați în opt echipe, subiectul dezbătut vizând gradul de respectare al drepturilor copiilor in diferite state din lume: România, Germania, Turcia, Norvegia, India, Japonia, China, Afganistan și Africa de Sud. Conchidem că prin discuții libere, dezbateri, problematizări, studenții au conturat într-o manieră originală, Comunitatea mondială a copiilor în diversitate.

5. Întâlnirii cu specialiștii antidrog, prin „Acțiuni sociale comune pentru prevenirea consumului de droguri”, in data de 30.03.2023, la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Caraș-Severin, workshop moderat de către asistentul social Rus Adelina Mariana.

6. Seminarului cu tema  „Romii de lângă noi, între realitate și stereotip – diversitate și valori comune”, desfășurat în cadrul CU UBB Reșița, în data de 31.03.2023.  Asistentul universitar Claudiu Roman a subliniat importanțapromovării echității și incluziunii, concluzionând că, prin integrarea talentelor și unicității, societatea este mai pregătită să asigure un viitor pentru toți.

Protecția datelor cu caracter personal

• Regulament nr. 679 din 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date RO / EN.
• Pentru mai multe informații consultați această pagină a site-ului UBB Cluj.

• Contact responsabil cu protecția datelor CUUBBR:
e-Mail: dpo@uem.ro

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB Cluj) în calitate de operator de date cu caracter personal vă informează că în vederea desfășurării în bune condiții a activității preia și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul General (european) privind Protecția Datelor cu Caracter Personal 679/2016 (GDPR) și cu Legea 190/2018 privind punerea în aplicare a GDPR. Temeiul legal al solicitării acestor date este în principal Legea Educației nr. 1/2011, dar și alte cadre legale care reglementează buna desfășurare a învățământului superior.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal >

Studenții care doresc să beneficieze de cazare în Campusul Universitar Complex Cămin – Cantină al CUUBBR sunt rugați să transmită cererea de cazare pe adresa alexandra.tismonariu@ubbcluj.ro. Pentru detalii privind condițiile de cazare click aici. Pentru alte informații puteți adresa întrebări administratorilor căminului:

domnica.georgiu@ubbcluj.ro
sorin.mihancea@ubbcluj.ro

Tarifele de cazare le regăsiți aici: Tarife de Cazare UBB.