Inaugurarea Centrului de învățare „UEM – Real students’ dreams”..Finalizare proiecte ROSE

Marți, 23 noiembrie 2021, ora 11, în sala A2.2 din Centrul Universitar UBB din Reșița a avut loc conferința de presă prilejuită de evenimente din cadrul proiectelor ROSE derulate în instituția de învățământ superior reșițeană.

Cel dintâi, inaugurarea Centrului de învățare realizat prin proiectul ROSE AG 298 Centrul de învățare UEM – Real students’ dreams, spaţii în care se vor desfăşura activităţi de sprijin (activități practice/de laborator sub îndrumarea cadrelor didactice și a unor mentori studenți) a studenților din anul I pentru continuarea studiilor şi îmbunătățirea performanței educaționale, dar şi pentru creşterea capacității acestora de a depăşi situaţiile critice şi lacunele de cunoaştere din domeniul de studiu pentru care au optat. Aceste spaţii au fost mobilate smart şi dotate cu mijloace didactice moderne: laptop-uri, desktop-uri AllInOne, flipchart, table interactive, videoproiectoare, sistem videoconferință cu servicii cloud, multifuncțională A3 color, display interactiv, echipament didactic pentru evaluarea experimentală a deformațiilor și tensiunilor, înregistrator de putere și energie, camera de termoviziune, analizator – Power analyzer, dar şi softuri de specialitate (Soft PIC Simulator IDE,  Soft Matlab şi Simulink Classroom Licenses, IBM SPSS Statistics Base Authorized User, Project Online Professional for Students, Corel DRAW). În perioada următoare aceste dotări vor fi completate de un stand experimental didactic pentru acționări hidraulice, o imprimantă profesională 3D, un modul pentru studiul lămpilor fluorescente și LED utilizând DALI, un sistem audio şi tablete grafice.

Celelalte două evenimente au fost reprezentate de finalizarea a două proiecte ROSE: AG 247 Becoming an Economist – A Sustainable Transformation! (BEST) și AG 236 Nu abandona, implică-te! Stay Your University! (NAISYU). Începute în noiembrie 2019, proiectele au urmărit diminuarea ratei de abandon și creșterea promovabilității în rândul studenților din anul I de la programele de studii din oferta educațională.

În atenția tuturor utilizatorilor bibiliotecii (studenți, cadre didactice, doctoranzi, cercetători)

Începând cu anul universitar 2021 accesul la colecțiile și serviciile Bibliotecii CU UBB Reșița se face pe baza unui permis unic de bibliotecă care se eliberează contra cost.

În vederea întocmirii permisului de bibliotecă, toți utilizatorii sunt rugați să trimită pe adresa de e-mail alin.bloju@ubbcluj.ro, o fotografie și o copie a cărții de identitate, specificând specializarea și anul de studiu, până pe 15 noiembrie 2021.

Tariful pentru eliberarea permisului este de 40 lei.

Modalitățile de plată sunt :

  • numerar la casierie;
  • virament bancar în contul Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXX beneficiar Universitatea Babeș Bolyai din Cluj – CUI 4305849; la taxele de bibliotecă achitate prin virament bancar se specifică la explicații: tipul serviciului solicitat, ex.: eliberare permis bibliotecă și numele persoanei pentru care se solicită acesta;
  • permisele se ridică de la Biblioteca CU UBB Reșița, în urma unui anunț ce va fi postat pe pagina Bibliotecii CU UBB Reșița. Vă rugăm să aveți carnetele de student vizate și dovada plății la dumneavoastră.

Pentru alte informații și lămuriri ne puteți contacta pe e-mail mihaela.ardai@ubbcluj.ro sau la tel.: 0730 583 019.

La biblioteca CUUBBR, activitate cu publicul doar în baza unei programări preliminare

Informații privind împrumutul cărților la domiciliu

În vederea prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2, împrumutul cărților la domiciliu se face în baza unei programări on-line.

Modalitatea de realizare a programării: se trimite o solicitare de pe contul de student la una dintre următoarele adrese de email: mihaela.ardai@ubbcluj.ro; dusa.nicodin@ubbcluj.ro, în care se vor specifica:

  • numele și prenumele studentului;
  • programul și anul de studiu;
  • CNP-ul (pentru a putea fi identificați în baza de date a bibliotecii);
  • autorul și titlul cărții (după o consultare prealabilă a catalogului online KOHA, pentru a fi siguri de disponibilitatea cărții).

Bibliotecarul va răspunde cererii, specificând ziua și ora când fiecare student se poate prezenta pentru a împrumuta cărțile solicitate.

Pentru orice informații și nelămuriri puteți suna la telefon 0730 583019, de luni până joi: 8 – 16 și vineri: 8 – 14!

Sala de lectură este închisă!

Toți solicitanții sunt rugați ca la momentul prezenței în incinta Bibliotecii să respecte normele sanitare impuse: să poarte mască de protecție și să folosească dezinfectantul pus la dispoziție!

Protecția datelor cu caracter personal

• Regulament nr. 679 din 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date RO / EN.
• Pentru mai multe informații consultați această pagină.

• Contact responsabil cu protecția datelor CUUBBR:
e-Mail: dpo@uem.ro

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal >

Activitățile administrative, de secretariat și de cercetare din cadrul CUUBBR se desfășoară fără program frontal cu publicul până după ridicarea restricțiilor impuse ca măsuri pentru combaterea epidemiei COVID-19, urmând ca solicitările transmise să fie rezolvate on-line.

Pentru informații oficiale actualizate vă rugăm să consultați site-urile guvernamentale:

Vizitatori ai site-ului

Flag Counter