Scenarii didactice pentru începerea anului universitar

FACULTATEA PROGRAM DE STUDII / SPECIALIZARE FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LINIA DE STUDII NIVEL SCENARIUL ADOPTAT PENTRU ÎNCEPEREA ANULUI UNIVERSITAR*
Facultatea de Inginerie Inginerie mecanică IF Română Licență Scenariul 2
Informatică industrială IF Română Licență Scenariul 2
Electromecanică IF Română Licență Scenariul 2
Informatică aplicată în domeniul electric IF Română Licență Scenariul 2
Concepţia şi testarea sistemelor mecanice IF Română Masterat Scenariul 2
Sisteme electromecanice avansate IF Română Masterat Scenariul 2
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune IF Română Licență Scenariul 3
Economia turismului, comerţului şi serviciilor IF Română Licență Scenariul 3
Marketing IF Română Licență Scenariul 3
Marketing ID Română Licență Scenariul 3
Expertiză contabilă şi evaluarea firmei IF Română Masterat Scenariul 3
Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii IF Română Masterat Scenariul 3
Marketing şi comunicare în afaceri IF Română Masterat Scenariul 3
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Administraţie publică IF Română Licență Scenariul 3
Administraţie publică ID Română Licență Scenariul 3
Administraţie publică europeană IF Română Masterat Scenariul 3
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Asistenţă socială IF Română Licență Scenariul 3
Managementul serviciilor de asistenţă socială IF Română Masterat Scenariul 3
Facultatea de Educație Fizică și Sport Educaţie fizică şi sportivă IF Română Licență Scenariul 2
Educaţie fizică sportivă şi activităţi extracurriculare IF Română Masterat Scenariul 2
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Pedagogia Învătământului Primar și Preșcolar IF Română Licență Scenariul 3
Management educațional IF Română Master Scenariul 3
Pedagogia Învătământului Primar și Preșcolar – conversie IF Română Conversie Scenariul 3
DPPD IF Română Nivel I + II Scenariul 3

* Scenarii didactice, conform HS UBB nr. 10753/14.09.2021:
Scenariul 1. Participarea fizică în instituția de învățământ superior a tuturor studenților/cursanților la toate activitățile didactice, conform programului de desfașurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 1 m2/student pentru orele de curs/seminar;
Scenariul 2. Participare în sistem mixt – prezență fizică și on-line, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructura și de condițiile epidemiologice;
Scenariul 3. Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice on-line.

Studenții sunt rugați să consulte și paginile web ale facultăților de care aparțin pentru mai multe detalii referitoare la desfășurarea activităților curriculare și extracurriculare.

Întâlnire cu excelența în sportul olimpic (La taifas cu reprezentanții reșițeni la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020)

Joi, 09.09.2021, începând cu ora 17, în curtea interioară a Centrului German „Alexander Tietz” Reşiţa va avea loc o întâlnire de suflet cu performerii reşiţeni participanţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 sportivii Alina Emilia Vuc (lupte libere), Marius Iulian Cocioran (atletism, 50 km marş) şi antrenorul Octavian Măzăran (atletism, marş).

Acum, după ce euforia Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo 2020 s-a mai risipit, se cuvine să ne arătăm încă o dată recunoştinţa faţă de semenii comunităţii noastre (sportivi şi antrenori) care ne-au reprezentat la ediţia cu numărul XXXII a Jocurilor Olimpice de vară, cea mai importantă competiţie sportivă organizată la nivel global. Cu această ocazie va avea loc şi o festivitate de premiere orgnizată de Centrul Universitar UBB din Reşiţa, Forumul Democratic al Germanilor din Judeţul Caraş-Severin şi Primăria Municipiului Reşiţa.

Muzeul Cineastului Amator alături de Centrul Universitar UBB Reșița vă invită la o nouă proiecţie KineDok

Protecția datelor cu caracter personal

• Regulament nr. 679 din 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date RO / EN.
• Pentru mai multe informații consultați această pagină.

• Contact responsabil cu protecția datelor CUUBBR:
e-Mail: dpo@uem.ro

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal >

Activitățile administrative, de secretariat și de cercetare din cadrul CUUBBR se desfășoară fără program frontal cu publicul până după ridicarea restricțiilor impuse ca măsuri pentru combaterea epidemiei COVID-19, urmând ca solicitările transmise să fie rezolvate on-line.

Pentru informații oficiale actualizate vă rugăm să consultați site-urile guvernamentale:

Vizitatori ai site-ului

Flag Counter