„Euro200″ este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare.


Studenții care pot beneficia de program trebuie să se încadreze în următoarele criterii de eligibilitate:

  • student/ă în vârstă de pănă la 26 de ani
  • venit brut lunar de maximum 500 lei / membru de familie
  • promovarea anului precedent cu minimum 45 de credite (pentru studenții din anii II – IV)

Depunerea dosarelor

  • până la data de 22 mai 2023, ora 16.00
  • la Registratura UBB (Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu 1)
  • în format electronic la adresa mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro

Componență dosar:

Legislație și alte resurse: