Muzeul Cineastului Amator și Centrul Universitar UBB Reşiţa vă invită la expoziția online de fotografie „Negativ/Pozitiv”

Selecția este realizată din materialele scanate timp de trei ani, iar imaginile sunt realizate de Hermann Heel, Ioan Mato, Francisc Csonka, Ruzicska Oswald, Aurel SăndulescuPalatul Copiilor Reșița și Bodea Gavril.

Începând de astăzi, 30 martie 2021, timp de o săptămână, publicul este invitat în online, pe pagina social media a Muzeului Cineastului Amator, pentru o expoziție de fotografii inedită din arhiva acestuia, ca parte din seria de evenimente din preambulul sărbătoririi celor 250 de ani de industrie la Reșița!

https://www.facebook.com/events/121521136561808

REȘIȚA UNIVERSITARĂ de la Institutul de Subingineri Reșița și Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița la CENTRUL UNIVERSITAR UBB DIN REȘIȚA

50 de ani de învățământ superior la REȘIȚA (1971-2021)

La 29 martie 2021 se împlinesc 50 de ani de învățământ superior la Reșița. Este un moment de  mândrie și împlinire pentru comunitatea reșițeană în anul când, totodată, se aniversează 250 de ani de la nașterea Reșiței industriale, ca primul centru siderurgic din sud-estul Europei. La ceas aniversar, ne exprimăm aleasă considerație față de cei care au depus piatra de temelie a Reșiței universitare și un gând de recunoștiință pentru cei care care au trudit la înființarea, creșterea și devenirea în timp a universității reșițene.
Fiecare universitate este un proiect cultural, social și istoric care reunește valori ce trec prin timp și devin repere pentru o comunitate în străduințele acesteia de a schimba mereu prezentul pentru a clădi viitorul.
În primăvara anului 1971 – la sărbătorirea bicentenarului  industriei reşiţene – răspunzând unei necesităţi îndelung resimţite, dar şi unei dorinţe a oamenilor de seamă din Banatul de munte de a avea învăţământ tehnic superior – a luat fiinţă Institutul de Subingineri Reşiţa „în subordinea Institutului Politehnic «Traian Vuia» din Timișoara”, în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 321 din 29 martie 1971.

Cronologic, în evoluția învățământului superior la Reșița se pot distinge trei perioade:

1. Perioada 01.10.1971-01.10.1992, ca instituție de învățământ tehnic superior – Institutul de Subingineri Reșița (1971-1989) și Facultatea de Inginerie din Reșița (1990-1991) – în subordonarea Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara și, apoi,  în cadrul  Universității „Politehnica” din Timișoara.

2. Perioada 01.10.1992-27.09.2020, ca universitate autonomă sub denumirea de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița care, până în anul 2011, a avut  două facultăți: Facultatea de Inginerie (FIR) și Facultatea de Științe Economice și Administrative (FSEA). Între anii 2013-2020, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița a avut trei facultăți: Facultatea de Inginerie și Management (FIM), Facultatea de Științe Economice (FSE) și Facultatea de Științe Sociale (FSS).

3. Perioada 28.09.2020-prezent, ca Centrul Universitar Reșița al prestigioasei Universități Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în urma fuziunii dintre cele două universități. Astăzi, Reșița universitară oferă programe de studii la şase facultăți, dintre care, Facultatea de Inginerie din Reșița, iar  celelate cinci facultăți în cadrul UBB Cluj-Napoca, cu programe la Reșița, și anume: Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (FSAS), Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS) și Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE).

Resița universitară, atât prin învățământul tehnic superior, cât și prin învățământul în științe umaniste și ale educației, a fost și va rămâne „o școală aplicată” pentru pregătirea tinerilor în domenii căutate în fiecare etapă de evoluție a societății. Odată ce „sămânța aruncată la Reșița a învățământului superior a ajuns pe teren fertil și a prins rădăcini[1], s-a căutat mereu ca rezultatele activității didactice și de cercetare din învățământul superior reșițean să fie cunoscute nu numai în România, ci și-n străinătate prin crearea și dezvoltarea unor relații de încredere – peste 30 de parteneriate – cu universități din Germania, Franța, Austria, Polonia, Italia, Spania, Grecia, Turcia, Serbia și Moldova.
Cu toate încercările prin care a trecut, învățământul superior din Reșița se bucură astăzi de o recunoaștere națională și internațională, îmbinând tradiția școlii românești cu experiența acumulată din alte țări, în cadrul mobilităților oferite studenţilor şi cadrelor didactice prin programul Erasmus la care instituția participă din anul 1997.
Recunoaștere a fost confirmată în timp prin calitatea absolvenților, care s-au afirmat atât în țară, cât și peste hotare, Reșița universitară fiind cu adevărat ca „o carte deschisă stilizată” de curaj, așa cum a fost îndemnul ministrului Gheorghe Ștefan: „nu trebuie să vă fie teamă când vreți să deschideți o școală, ci când vreți s-o închideți.[2] 

La ceas aniversar, pentru Reșița universitară cele mai potrivite cuvinte sunt:
Vivat, crescat, floreat!


[1] Acad. Mircea Malița – Cuvântul rostit la Reșița, în anul 1972, în calitate de Ministru al Educației și Învățământului.
[2] Ministrul Gheorghe Ștefan – Îndemnul rostit la audiența de la Ministerul Învățământului și Cercetării, 1991.

Sponsorizare de 15.000 de euro făcută de Enel Green Power România pentru Facultatea de Inginerie din Reșița

Facultatea de Inginerie din Reșița a încheiat cu ENEL Green Power Romania, pe durata a trei ani universitari, cu posibilitatea de prelungire, un protocol de colaborare.

Obiectivele cooperării constau, în principal, în: desfăşurarea unor proiecte comune de cercetare/dezvoltare în domeniul energiilor regenerabile și tranziției energetice în contextul Green Deal; îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în domeniul ingineriei electrice, ingineriei mecanice şi a mecatronicii; orientarea spre practică a pregătirii studenţilor de la programele Facultății de Inginerie; stagii de internship; tematici pentru lucrările de finalizare a studenților. Odată cu protocolul de colaborare a fost parafat și un contract de sponsorizare în valoare de 15.000 EUR. Din suma virată urmează să fie achiziționat un stand didactic destinat studiului sistemelor solar fotovoltaice conectate la rețea sau în regim insular.

Facultatea de Inginerie conectează Reșița la cel mai performant HUB de inovare digitală

Raportul IT Landscape Report publicat la începutul anului de Emerging Europe plasează România în topul primelor cinci țări alături de Polonia, Estonia, Cehia și Ungaria. Acest loc a fost obținut în baza indicelului IT Competitiveness Index aplicat la nivelul celor 23 de țări din Centrul și Sud-Estul Europei și Caucaz.
În ceea ce privește numărul de studenți și absolvenți ai sectorului de Tehnologia informațiilor și comunicațiilor (ICT- Information and Communication Technology), România ocupă a treia poziție în regiune după Ucraina și Polonia.
Analiza care vizează România evidențiază în mod special zona Cluj-Napoca drept centru regional al inovării digitale – regional hub of digital inovation, dovedit și prin faptul că s-a reușit calificarea în etapa finală, în premieră ca singură țară est-europeană de până acum, în competiția UE pentru desemnarea titlului de Capitală Europeană a Inovării 2020.
Prin specializările din domeniul IT existente la Facultatea de Inginerie din Reșița, Informatică industrială și Informatică aplicată în inginerie electrică, tinerilor din regiune li se oferă oportunitatea de a fi parte a celui mai mare și dinamic pol de ICT din România!
În contextul în care sectorul IT devine prioritar în strategia de dezvoltare locală și se mizează pe creșterea numărului de companii cu activitate în acest domeniu la Reșița, specializările oferite de Facultatea de Inginerie devin cu atât mai atractive și importante pentru regiune.

Ecosistemul de tehnologie a informației se consolidează la Reșița printr-o nouă specializare în domeniul IT

Facultatea de Inginerie din Reșița a Universității Babeș-Bolyai își diversifică oferta de studii începând cu anul universitar 2021 – 2022 cu o specializare nouă la nivelul ciclului de licență, Informatică aplicată în inginerie electrică (I.A.I.E.).
Această specializare, alături de Informatica industrială deja existentă în ofertă, urmărește consolidarea ecosistemului de tehnologie a informației la Reșița. Pentru aceasta, în rândul cadrelor didactice care predau la aceste specializări sunt cooptați specialiști de la cea mai mare facultate de informatică din România, Facultatea de Matematică și Informatică din UBB. Universitatea Babeș-Bolyai este singura universitate din România acceptată ca membru în European Institute of Innovation & Technology (EIT), clasându-se în elita europeană a domeniului.

„Reșița 250”: în 3 februarie începe etapa a IV-a de întrebări privind istoria, cultura, sportul și mediul înconjurător

Anul trecut, la 3 iulie 2020, de ziua de naștere a Reșiței industriale, se punea punct la prima etapă a unui concurs online dedicat istoriei, a culturii, a sportului Reșiței, dar și a mediului înconjurător al fostei Cetăți de foc. Concursul a fost inițiat atunci de Centrul Universitar „Babeș – Bolyai” din Reșița (atunci Universitatea „Eftimie Murgu”), de Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin, de Forumul Democratic al Germanilor din jud. Caraș-Severin și de Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița, care lansau invitația celor care iubesc istoria Reșiței și împrejurimile ei de a participa la acesta. Între timp s-au alăturat inițiativei privind desfășurarea a încă trei etape din concursul online, Muzeul Cineastului Amator din Reșița și redacția revistei „Reflex: Artă – Cultură – Civilizație”, de asemenea din municipiul de pe Bârzava. Întrebările au fost încărcate de fiecare dată pe platforma online a Centrului Universitar din Reșița precum și pe paginile social media ale partenerilor.

Concursul nostru online dedicat REȘIȚEI, la 250 de ani de industrie intră, acum, într-o ultimă etapă, cea de a IV-a, cu un ultim rând de întrebări. Acesta va fi publicat în mediul online în perioada 3 februarie – 12 martie 2021 și va conține 60 de întrebări privind Reșița noastră dragă, concepute cu mult drag de prof. univ. dr. Gheorghe Popovici, care vor fi încărcate în fiecare miercuri și vineri în spațiul online. La sfârșitul concursului nostru vom avea 250 de întrebări care vor fi publicate într-o carte realizată de Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin și dedicată evenimentului din 3 iulie 2021: sărbătorirea celor 250 de ani de industrie la Reșița.

Sintetizând, cele patru etape ale concursului arată astfel:
– etapa I: 22 mai – 1 iulie 2020, cu 60 de întrebări;
– etapa a II-a: 2 septembrie – 16 octombrie 2020, cu 70 de întrebări;
– etapa a III-a: 4 noiembrie – 11 decembrie 2020, cu 60 de întrebări;
etapa a IV-a: 3 februarie – 12 martie 2021, cu 60 de întrebări.

Organizatorii aduc mulțumiri tuturor celor implicați în reușita proiectului și îi invită pe toți împătimiții și pe cei care cred în Reșița noastră, să le fie și pe mai departe alături!