Concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu la Compartimentul Administrativ Reșița, Stațiunea Științifică UBB Danubius Coronini / februarie 2023

Rezultat interviu / Rezultat proba practică / Rezultat proba scrisă / Rezultat selecție dosare
Anunț organizare concurs
Tematica

Pentru alte informații click aici!


Concurs pentru ocuparea posturilor de portari Compartimentul Administrativ Reșița, CUUBBR (obiective Piața Traian Vuia, nr. 1 – 4 și str. Roșiorilor) – 7 posturi / februarie 2023

Rezultat interviu / Rezultat proba scrisă / Rezultat selecție dosare
Anunț organizare concurs
Tematica

Pentru alte informații click aici!


Concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu la Compartimentul Administativ Reșița, Stațiunea Științifică UBB Danubius Coronini, noiembrie 2022

Rezultat selecție dosare / Rezultat proba scrisă / Rezultat proba practică
Anunț organizare concurs
Tematica
Calendarul concursului

Pentru alte informații (legislație, dosarul de concurs) click aici.


Concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat tâmplar/strungar la Compartimentul Administativ Reșița, Stațiunea Științifică UBB Danubius Coronini, noiembrie 2022

Rezultat selecție dosare / Rezultat proba practică / Rezultat interviu
Anunț organizare concurs
Calendarul concursului


Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare la Compartimentul Servicii Sociale Reșița, septembrie 2022

Rezultat selecție dosare / Rezultate proba practică / Rezultat final
Anunț organizare concurs
Calendarul concursului


Concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat finisor în construcții, aprilie 2022

Rezultat concurs dosare / Rezultat proba scrisă / Rezultat proba practică
Anunț organizare concurs
Calendarul concursului
Tematică și bibliografie

Pentru alte informatii click aici.


Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare la Compartimentul Servicii Sociale Reșița, aprilie 2022

Anunț organizare concurs 3 / Anunț organizare concurs 2 / Rezultat concurs dosare
Rezultat concurs dosare
Anunț organizare concurs
Calendarul concursului

Pentru alte informatii click aici.


Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare la Compartimentul Administrativ Reșița, aprilie 2022

Rezultat concurs dosare / Rezultat proba practică / Rezultat interviu
Anunț organizare concurs
Calendarul concursului

Pentru alte informatii click aici.


Concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat electrician, martie 2022

Rezultat concurs dosare / Rezultat proba scrisă / Rezultat proba practică / Rezultat proba interviu
Anunț organizare concurs
Calendarul concursului
Tematică și bibliografie

Pentru alte informatii click aici.


Concurs pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic-auxiliar, septembrie 2021

Anunț organizare concurs (Condiții de participare la concurs / Perioada de înscriere la concurs / Documentele necesare pentru înscriere / Depunerea dosarului de concurs / Criteriile de evaluare)
Calendarul concursului
Cerere de înscriere la concurs
Declarația pe proprie răspundere a candidatului
Fișa de autoevaluare a candidatului
Comisia de concurs
Rezultate concurs (rezultate finale, nu au fost depuse contestații)


Procedura de acordare a gradațiilor de merit de către Rectoratul UBB