Concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat finisor în construcții, aprilie 2022

Rezultat concurs dosare / Rezultat proba scrisă / Rezultat proba practică

Anunț organizare concurs

Calendarul concursului

Tematică și bibliografie

Pentru alte informatii click aici.


Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare la Compartimentul Servicii Sociale Reșița, aprilie 2022

Anunț organizare concurs 3 / Anunț organizare concurs 2 / Rezultat concurs dosare

Rezultat concurs dosare

Anunț organizare concurs

Calendarul concursului

Pentru alte informatii click aici.


Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare la Compartimentul Administrativ Reșița, aprilie 2022

Rezultat concurs dosare / Rezultat proba practică / Rezultat interviu

Anunț organizare concurs

Calendarul concursului

Pentru alte informatii click aici.


Concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat electrician, martie 2022

Rezultat concurs dosare / Rezultat proba scrisă / Rezultat proba practică / Rezultat proba interviu

Anunț organizare concurs

Calendarul concursului

Tematică și bibliografie

Pentru alte informatii click aici.


Concurs pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic-auxiliar, septembrie 2021

Anunț organizare concurs (Condiții de participare la concurs / Perioada de înscriere la concurs / Documentele necesare pentru înscriere / Depunerea dosarului de concurs / Criteriile de evaluare)

Calendarul concursului

Cerere de înscriere la concurs

Declarația pe proprie răspundere a candidatului

Fișa de autoevaluare a candidatului

Comisia de concurs

Rezultate concurs (rezultate finale, nu au fost depuse contestații)


Procedura de acordare a gradațiilor de merit de către Rectoratul UBB