Științe ale Educației Reșița

Cadrele didactice – prezentare / contact

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: dorina.chis@ubbcluj.ro

Discipline predate: Fundamentele pedagogiei (PIPP+DPPD); Teoria și metodologia curricumului (PIPP+DPPD); Proiectarea și implementarea curriculumului educațional (ME); Metode avansate de cercetare (ME); Managementul și proiectarea programelor educaționale (DPPD).

Domenii de expertiză: Cercetarea științifică în domeniul educațional și social; Formarea profesională continuă a profesorilor din învățământul preuniversitar; Acreditarea programelor de formare inițială și continuă a personalului didactic; Accesarea fondurilor europene și scrierea de proiecte de finanțare; Managementul programelor și proiectelor educaționale.

CV

Contact: gianina.clavac@ubbcluj.ro

Discipline predate:Teoria și metodologia instruirii (PIPP+DPPD); Teoria și metodologia evaluării (PIPP+DPPD); Psihopedagogia jocului (PIPP); Managementul calității în educație (ME).

Domenii de expertiză: Formarea inițială și continuă a profesorilor din învățământul preuniversitar; Cercetarea științifică în domeniul educațional; Coordonarea activității programelor de studii din domeniul Științe ale Educației.

CV

Contact: lavinia.nitulescu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Fundamentele psihopedagogiei speciale; Asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Asistenţa socială a familiei şi copilului; Practică pedagogică în învăţământul primar; Ştiinţe. Metodica predării ştiinţelor; Pedagogie comparată; Didactica specialităţii; Managementul clasei de elevi; Consiliere şi orientare.

Domenii de expertiză: Ştiinţele educaţiei; Sociologie – asistenţă socială.

CV

Contact: cristina.ispas@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact:

Oferta educațională

Domeniul Specializarea/Programul de studii Forma de învățământ/Număr de credite transferabile/Număr semestre Ocupații posibile conform COR (Clasificarea ocupaţiilor din România)
Științe ale Educației Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar IF / 180 / 6 semestre (3 ani) Profesor în învățământul primar; Profesor în învățământul preșcolar; Mentor; Consilier școlar; Consilier învățământ; Referent specialitate învățământ.

Planuri de învățământ

Licență

PIPP / PIPP Conversie

Master

ME

Învățământ la distanță

PIPP ID

PIPP Conversie ID

Programarea examenelor 2023