Asistență Socială Reșița

Cadrele didactice

Discipline predate: Introducere în Asistenţa Socială; Sistemul de asistenţă socială; Tehnici de intervenţie in asistenţa socială; Politica ocupării forţei de muncă; Bazele managementului şi furnizarea serviciilor de asistenţă socială; Managementul serviciilor de îngrijire social-medicală; Managementul schimbării în asistenţă socială; Asistenţa socială a persoanelor cu boli terminale şi HIV/SIDA; Introducere în management.

Domenii de expertiză: Interpretarea, corelarea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice sociologiei şi asistenţei sociale din perspectiva reducerii riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal; Aplicarea teoriilor, metodologiilor şi paradigmelor sociologice şi specific asistenţiale; Capacitatea de a comunica şi relaţiona profesional cu beneficiarii sistemului de asistenţă socială şi alţi actori sociali implicaţi.

CV

Contact: lavinia.popp@ubbcluj.ro

Discipline predate: Consiliere în asistenţa socială; Asistenţa socială şi consilierea în şcoli; Strategii de asistenţă socială în şcoală; Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională; Dezvoltare umană; Psihologia vârstelor; Introducere în psihologie; Fundamentele psihologiei; Psihologia educaţiei; Psihologie socială; Psihologie socială aplicată.

Domenii de expertiză: Sociologie; Asistenţă socială; Management educaţional; Psihologie; Psihoterapie.

CV

Contact: alina.constantin@ubbcluj.ro

Discipline predate: Sociologie generală; Sociologia organizaţiilor; Metodologia cercetării în ştiinţe socio-umane; Management şi comportament organizaţional; Teorii şi metode în asistenţa socială; Supervizare în asistenţă socială; Practică profesională.

Domenii de expertiză: Sociologia familiei; Analiza fenomenelor şi proceselor sociale din perspectivă sociologică; Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice.

CV

Contact: gabriela.georgevici@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: oana.filip@ubbcluj.ro

Burse

Planuri de învățământ

Asistenţă socială (AS)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2018-2019
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul I

Managementul serviciilor de asistenţă socială (MSAS)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2018-2019
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul II

Semestrul II / 2023-2024

Licență
AS

Master
MSAS

Programarea examenelor/colocviilor (sem. I / 2023-2024)

AS 1 / AS 2  / AS 3

Programarea examenelor/colocviilor restante (sem. I / 2023-2024)

AS 1 / AS 2  / AS 3

Licență 2024

Tematica

Mater 2024

FSAS organizează concurs pentru postul de lector universitar.