Nr. 109 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1156/13.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.166/13.06.2019; Hotărârea Senatului nr. 97 din data de 23.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de membrii Sindicatului FIRES din UEMR, prin reprezentant convenţional Societatea de Avocaţi Iuhasz & Partners, împotriva Hotărârii Senatului UEMR nr. 90/25.04.2019, privind reducerea temporară a activității, pentru motive economice, prin reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației, care a cauzat reducerea programului.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor şi sindicatului FIRES.