Nr. 4/29 din 12.06.2019

Având în vedere: adresa MEN nr. 8869/15.05.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020; adresa MEN nr. 2375/06.06.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2019-2020, pentru românii de pretutindeni;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Cifra de şcolarizare, alocată de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020, se repartizează pe domenii, programe de studii, către domeniile gestionate de departamentele cele mai performante, respectiv departamentele unde în anii anteriori au fost înscriși cei mai mulți studenți, iar rata de abandon, în rândul studenților bugetați, a fost cea mai mică, conform anexei.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.