Nr. 112 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 171/19.06.2019; prevederile Art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 157/11.09.2018;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se respinge solicitarea domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca privind transmiterea unei copii a înregistrării şedinţei de Senat a UEMR din data de 23.05.2019.
Art.2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca.