Nr. 108 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1144/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.160/13.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge propunerea Consiliului de administrație privind reorganizarea departamentelor existente la nivelul Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică şi Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management.