Nr. 111 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1143/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 158/12.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se anulează Hotărârea Senatului nr. 94 din 23.05.2019, privind susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Şcolii Doctorale de Inginerie.