Nr. 113 din 20.06.2019

Având în vedere: prevederile capitolului „B. ÎNTRERUPEREA”, alin.(5) din Procedura operaţională „Modificarea perioadei studiilor doctorale” (Cod: P.4.2-9); adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 94/18.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 170/19.06.2019; avizarea în Consiliul Şcolii Doctorale din data de 18.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă întreruperea studiilor universitare de doctorat, pe o perioadă de 2 ani, pentru studentul doctorand Gelu Bălan, aflat în prezent în anul III de studiu.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Şcolii Doctorale de Inginerie şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.