Nr. 110 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa domnului Ene Tudorel înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 152/06.06.2019; prevederile Art. 22, alin. (3) și (4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Senatului Universității “Eftimie Murgu” din Reșița (Cod R26);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă solicitarea domnului Ene Tudorel privind eliberarea unei copii a Hotărării Senatului nr. 149/13.09.2016.
Art.2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi domnului Tudorel Ene.