Nr. 114 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 417/13.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 163/13.06.2019;         Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă ca în perioada 01.07.2019 – 19.07.2019 să se efectueze recuperări de activităţi didactice şi respectiv examinări, la disciplina ,,Bazele logicii fuzzy” de către studenţii de la programele de studii Electromecanică şi Informatică industrială, anul III.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Inginerie şi Management.