CHALLENGE – în sprijinul campaniei de strângere de fonduri pentru dotarea Spitalului Județean de Urgență Reșița

Studenții universității reșițene, organizați în Liga Studenților din UEM, s-au alăturat campaniei inițiate de Fundația Comunitară Banatul Montan de susținere a strângerii de fonduri pentru lupta împotriva COVID-19 printr-un CHALLENGE lansat cu ajutorul rețelelor social media, aratând susținerea față de cei care se află în prima linie în lupta cu virusul.
Mulțumiri și felicitări studenților UEMR pentru spiritul civic și implicarea constant manifestată în & pentru comunitatea Banatului de Munte!

Nr. 1/18 din 30.03.2020

Având în vedere faptul că: Până la sfârșitul lunii martie 2020 trebuie demarat procesul de evaluare instituțională, împlinindu-se doi ani de la evaluarea anterioară; Nu s-a primit răspuns la cererea nr. 455/03.03.2020, depusă la ARACIS în data de 03.03.2020, privind amânarea depunerii Cererii pentru inițierea procedurilor de evaluare externă a calității la nivel instituțional, întrucât s-a inițiat un proces de fuziune cu UBB; Procedura de evaluare externă a calității academice începe cu transmiterea către ARACIS a Cererii pentru inițierea procedurilor de evaluare externă a calității;
Consiliul de administraţie al universităţii, în şedinţa sa din data de 30.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă depunerea la ARACIS a cererii pentru demararea procedurilor de evaluare pentru evaluarea externă a calităţii academice.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare și CEAC.

Și nouă ne pasă. În și pentru comunitate!

În vremuri de restriște nu putem fi nepăsători. Ne străduim prin muncă și ne alăturăm celor din prima linie, voluntar, în lupta pentru combaterea virusului COVID-19.
Grupul de inițiativă al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița elaborează viziere pentru protecție ce urmează a fi distribuite unităților sanitare, confruntate în această perioadă cu mari probleme de aprovizionare, în special pe palierul echipamentelor de protecție!
Pentru că înțelege contextul actual, UEMR, din iniţiativa ș. l. dr. ing. Relu Ciubotariu și a studentului Deian Ardeljan din cadrul Facultății de Inginerie și Management, apelează la comunitatea locală, și nu numai, să se alăture acestui demers pentru a putea  onora numărul mare de cereri.
Asigurându-ne că mesajul și efortul nostru sunt recepționate, nădăjduim că putem depăși împreună, cu bine, astfel de momente grele prin implicare, dând valoare comunității în care trăim.

29 martie, Ziua Universității „Eftimie Murgu” din Reșița

În Carta Universității „Eftimie Murgu” din Reșița se statuează data de 29 martie ca fiind Ziua universității!
În anul 1971, când se aniversau, la Reșița 200 de ani de tradiţie de inovare tehnică şi tehnologică, iau naștere în capitala Banatului de Munte studiile tehnice superioare, sub cupola Institutului Politehnic „Traian Vuia”.
În Hotărârea Consiliului de Miniștri (HCM) nr. 321 din 29 martie 1971 se stipulează înființarea, începând cu anul universitar 1971/1972, a Institutului de Subingineri Reșița, cu baza tehnico-materială asigurată de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Învățământului. Colaborarea nemijlocită între învățământul superior reșițean și mediul economic este stipulată în certificatul de naștere al instituției, HCM-ul precizând că „se asigură la Grupul de Uzine Reșița desfășurarea unor activități practice și de specialitate în rețeaua de laboratoare a acestui grup de uzine”.
La ceas aniversar, le adresăm tuturor celor care au trudit de-a lungul deceniilor la formarea specialiştilor toată recunoştinţa și gratitudinea, iar comunităţii academice reșițene, consacrata urare Vivat, Crescat, Floreat!

UEMR lansează un apel pentru donarea de sânge

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița a lansat la finele săptămânii trecute, prin intermediul rețelelor social media, un apel la solidaritate adresat tuturor membrilor comunității care pot dona sânge.
Deplasarea la Centrul de Transfuzie Sanguină Reșița, pentru donare de sânge, este considerată o urgență și trebuie să fie menționată ca atare în declarația pe proprie răspundere utilizată în această perioadă a stării de urgență, în care trebuie să fie precizat și traseul deplasării, respectiv adresa de domiciliu a donatorului și adresa Centrului de Transfuzie Sanguină Reșița (bd. Revoluția din Decembrie nr. 2, Reșița).
Apelul lansat de universitatea reșițeană vine în contextul în care situația generată de pericolul răspândirii infectării cu COVID-19 a redus semnificativ numărul persoanelor care se prezintă zilnic la Centrul de Transfuzie Sanguină Reșița, în condițiile în care este mare nevoie de sânge, centrele de transfuzie din întreaga țară aflându-se în imposibilitatea de a răspunde cererilor venite, în ultimele săptămâni, din partea spitalelor.
Studenții Universității „Eftimie Murgu” din Reșița au fost în permanență alături de comunitate, prin lansarea și participarea la mai multe campanii, cum sunt și cele de donare de sânge. Vineri, 27 martie, studenții reuniți în Liga Studenților din UEM au oferit un nou exemplu, răspunzând prezent la apelul lansat, venind în sprijinul semenilor care, pentru a ramâne în viață, au nevoie de sânge!

Ora Pământului 2020 în Banatul de munte prin implicarea studenților UEMR

Liga Studenților din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița a gândit pentru evenimentul Earth Hour 2020 o deplasare cu bicicletele și/sau trotinetele pe traseul UEMR – B-dul Revoluția din Decembrie – Calea Timișoarei – Muzeul de locomotive cu abur – Calea Timișoarei – B-dul Alexandru Ioan Cuza – UEMR. Traseul însumează cca. 5 km, se desfășoară preponderent pe pistele de biciclete, fiind accesibil oricărui tip de bicicletă și destinat tuturor reșițenilor, studenților și cadrelor didactice din instituția de învățământ superior reșițeană.
Ora Pământului este un eveniment internațional consacrat, organizat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an și are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice din surse poluante.
În contextul dat, acțiunea se anulează, nu și îndemnul de a stinge luminile acasă, sâmbătă, 28 martie, în intervalul 20.30 – 21.30, și de a face MAI MULT: să ne luăm angajamentul de a ne schimba stilul de viață, pentru a reduce impactul negativ asupra planetei!

Nr. 46 din 26.03.2020

Având în vedere: Solicitarea doamnei Mihaela Stroia, coordonatorul programului de studii de licenţă Informatică Aplicată în Inginerie Electrică din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 64/24.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă solicitarea validării calificării şi înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare de licenţă Informatică Aplicată în Inginerie Electrică, din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi coordonatorului programului.

Nr. 45 din 26.03.2020

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 591/24.03.2020, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 67/24.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă suspendarea termenelor cuprinse în calendarul de alegeri pentru ocuparea funcţiilor de decan până la reglementarea situaţiei naţionale privind măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu COVID-19.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi facultăţilor.

Nr. 44 din 26.03.2020

Având în vedere: Propunerea Consiliului de administraţie al universităţii din data de 24.03.2020; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Colegiul Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa (MC01), Ediţia 1/revizia 0.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 43 din 26.03.2020

Având în vedere: prevederile Art. 130, alin. (2) și Art. 213, alin. (6), lit. f din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. t din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/17 a Consiliului de administraţie din data de 24.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 68/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Învăţământ a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 69/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 70/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Relaţia cu studenţii şi parteneriate a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 71/26.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul privind starea universităţii în anul 2019.
Art. 2. Raportul menţionat la Art. 1 se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.         Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor şi Compartimentul TIC – Multiplicare, în vederea publicării.