Nr. 46 din 26.03.2020

Având în vedere: Solicitarea doamnei Mihaela Stroia, coordonatorul programului de studii de licenţă Informatică Aplicată în Inginerie Electrică din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 64/24.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă solicitarea validării calificării şi înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare de licenţă Informatică Aplicată în Inginerie Electrică, din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi coordonatorului programului.