29 martie, Ziua Universității „Eftimie Murgu” din Reșița

În Carta Universității „Eftimie Murgu” din Reșița se statuează data de 29 martie ca fiind Ziua universității!
În anul 1971, când se aniversau, la Reșița 200 de ani de tradiţie de inovare tehnică şi tehnologică, iau naștere în capitala Banatului de Munte studiile tehnice superioare, sub cupola Institutului Politehnic „Traian Vuia”.
În Hotărârea Consiliului de Miniștri (HCM) nr. 321 din 29 martie 1971 se stipulează înființarea, începând cu anul universitar 1971/1972, a Institutului de Subingineri Reșița, cu baza tehnico-materială asigurată de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Învățământului. Colaborarea nemijlocită între învățământul superior reșițean și mediul economic este stipulată în certificatul de naștere al instituției, HCM-ul precizând că „se asigură la Grupul de Uzine Reșița desfășurarea unor activități practice și de specialitate în rețeaua de laboratoare a acestui grup de uzine”.
La ceas aniversar, le adresăm tuturor celor care au trudit de-a lungul deceniilor la formarea specialiştilor toată recunoştinţa și gratitudinea, iar comunităţii academice reșițene, consacrata urare Vivat, Crescat, Floreat!

Ultima actualizare în 3 aprilie 2020, ora 11:17.