Nr. 45 din 26.03.2020

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 591/24.03.2020, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 67/24.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă suspendarea termenelor cuprinse în calendarul de alegeri pentru ocuparea funcţiilor de decan până la reglementarea situaţiei naţionale privind măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu COVID-19.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi facultăţilor.