Nr. 1/18 din 30.03.2020

Având în vedere faptul că: Până la sfârșitul lunii martie 2020 trebuie demarat procesul de evaluare instituțională, împlinindu-se doi ani de la evaluarea anterioară; Nu s-a primit răspuns la cererea nr. 455/03.03.2020, depusă la ARACIS în data de 03.03.2020, privind amânarea depunerii Cererii pentru inițierea procedurilor de evaluare externă a calității la nivel instituțional, întrucât s-a inițiat un proces de fuziune cu UBB; Procedura de evaluare externă a calității academice începe cu transmiterea către ARACIS a Cererii pentru inițierea procedurilor de evaluare externă a calității;
Consiliul de administraţie al universităţii, în şedinţa sa din data de 30.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă depunerea la ARACIS a cererii pentru demararea procedurilor de evaluare pentru evaluarea externă a calităţii academice.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare și CEAC.