Nr. 3/12 din 04.03.2020

Având în vedere: Adresa Clubului Sportiv Școlar Reșița nr. 122/22.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 134/22.01.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă închirierea, spațiilor din cadrul Sălii de Sport Polivalente Moroasa, pentru o perioadă de 6 luni, la tariful de 1360 lei/lună, de către Clubul Sportiv Școlar Reșița, după cum urmează:
– Sala de gimnastică, în zilele de marți și joi, între orele 15:30 – 17:00;
– Terenul de handbal, în zilele de marți și joi, între orele 17:00 – 19:00.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la încheierea unui contract de închiriere cu Clubul Sportiv Școlar Reșița.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, care va proceda la informarea Clubului Sportiv Școlar Reșița.

Nr. 2/12 din 04.03.2020

Având în vedere: Solicitarea dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 460/04.03.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 04.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul SC WATTMAX SERVICII SRL, noul tarif fiind 340 lei/cursant.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta.

Nr. 1/12 din 04.03.2020

Având în vedere: Propunerea FIM nr. 141/04.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 461/04.03.2020; Propunerea FSS nr. 177/04.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 463/04.03.2020; Propunerea FSE nr. 82/04.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 466/04.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.03.2020, în unanimitate de voturi, a hotărât:
Art. 1. Se actualizează componenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice pentru  mandatul 2020-2024, după cum urmează:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich
Prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu
Conf. univ. dr. Solomia Andreș
Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaș
Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu
Lect. univ. dr. Suzana Demeyn
Art. 2. Prezenta se comunică facultăţilor, domnului prorector conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL şi persoanelor nominalizate la art. 1.

„Erasmus+ pentru învăţământ superior: mobilităţi între ţările programului sau cu ţările partenere şi proiecte strategice. Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România (SEE)”

În data de 27 februarie 2020, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a organizat la Bucureşti un seminar de informare ERASMUS+ şi SEE. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a fost reprezentată la această manifestare de către doamna prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde în calitate de coordonator instituţional ERASMUS+.
Scopul principal al întâlnirii a fost acela de a pregăti Birourile ERASMUS+ din universităţi în vederea scrierii aplicaţiilor privind acreditarea Cartei Universitare Erasmus (ECHE) pentru noul Program Erasmus 2021–2027. Termenul limită pentru transmiterea online a candidaturilor este 21 aprilie 2020, rezultatele urmând a fi publicate în a doua jumătate a lunii octombrie 2020. Prin aprobarea ECHE, universităţile vor fi acceptate pentru a accesa fonduri nerambursabile în vederea implementării de proiecte în cadrul Programului ERASMUS+ pentru următorii şapte ani.
De asemenea, pe parcursul întâlnirii, reprezentanții universităților au primit recomandări cu privire la implementarea proiectelor ERASMUS + KA103, KA107 şi SEE aflate în derulare, au fost discutate constatările rezultate în urma verificărilor efectuate de către Agenţia Naţională şi s-au prezentat exemple de bună practică.

Un nou program de studii din oferta Universității „Eftimie Murgu” din Reșița reacreditat de ARACIS

Programul de studii de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, se află în oferta educațională a Facultății de Științe Sociale din cadrul universității reșițene din anul universitar 2011-2012.
La finele anului 2019, o comisie a consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a supus reevaluării  acest program. Raportul realizat de comisia prezentă la Reșița a fost evaluat  în ședința Consiliului ARACIS din data de 27 februarie 2020, programul obținând acreditare cu încredere pentru următorii 5 ani, cu o capacitate de școlarizare de 60 de studenți/an.