Nr. 43 din 26.03.2020

Având în vedere: prevederile Art. 130, alin. (2) și Art. 213, alin. (6), lit. f din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. t din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/17 a Consiliului de administraţie din data de 24.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 68/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Învăţământ a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 69/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 70/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Relaţia cu studenţii şi parteneriate a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 71/26.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul privind starea universităţii în anul 2019.
Art. 2. Raportul menţionat la Art. 1 se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.         Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor şi Compartimentul TIC – Multiplicare, în vederea publicării.