Deschiderea anului universitar 2019-2020 la UEMR

Conducerea academică a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița vă invită marți, 1 octombrie 2019, la ora 10:00, în Aula Magna a instituției cu prilejul deschiderii festive a noului an universitar 2019 – 2020.

Nr. 154 din 19.09.2019

Având în vedere: prevederile Art. 292  din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, lit.pp din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.1918/19.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 249/19.09.2019;          Senatul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița, întrunit în ședința sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge situația privind grupele și subgrupele, precum și mărimea formațiunilor de lucru aferente programelor de studii din oferta educațională a Facultății de Inginerie și Management în anul universitar 2019-2020, în forma propusă de către Consiliul de administrație.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului și Facultății de Inginerie și Management.

Nr. 153 din 19.09.2019

Având în vedere: prevederile Art. 292  din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, lit.pp din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.1920/19.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 248/19.09.2019;          Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă situația privind grupele şi subgrupele, precum şi mărimea formațiunilor de lucru aferente programelor de studii din oferta educațională a Facultății de Științe Economice în anul universitar 2019-2020, în forma prezentată în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre a Senatului universitar.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului şi Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Nr. 152 din 19.09.2019

Având în vedere: prevederile Art. 292  din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, lit.pp din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.1919/19.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.247/19.09.2019;          Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă situația privind grupele și subgrupele, precum și mărimea formațiunilor de lucru aferente programelor de studii din oferta educațională a Facultății de Științe Sociale în anul universitar 2019-2020, în forma prezentată în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre a Senatului universitar.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 151 din 19.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă  Regulamentul privind reclasificarea studenţilor pe locurile finanţate de la buget la UEMR (R5), Ediţia 1/revizia 3.
Art.2. Biroul TIC va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Ligii Studenţilor şi Biroului TIC.

Nr. 150 din 19.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă  Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master în UEMR (R11), Ediţia 2/revizia 8.
Art.2. Biroul TIC va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Ligii Studenţilor şi Biroului TIC.

Nr. 149 din 19.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă  Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă în UEMR (R10), Ediţia 2/revizia 7.
Art.2. Biroul TIC va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Ligii Studenţilor şi Biroului TIC.

Nr. 148 din 19.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (R09), Ediţia 2/revizia 4.
Art.2. Biroul TIC va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Ligii Studenţilor şi Biroului TIC.

Nr. 147 din 19.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile (R7), Ediţia 2/revizia 6.
Art.2. Biroul TIC va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Ligii Studenţilor şi Biroului TIC.

Nr. 146 din 19.09.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 1/40 a Consiliului de administraţie din data de 17.09.2019; prevederile Art.41, alin.(1) din Regulamentul privind  activitatea  didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art.1.  Se aprobă organizarea în perioada 24.09.2019 – 25.09.2019  a  unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii care nu îndeplinesc condiţiile de promovare în anul următor.
Art.2. Cererile se depun la secretariatele facultăţilor / DID / DPPD în data de 23.09.2019, pentru maxim 3 discipline.
Art.3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului, facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.