Analele Universității „Eftimie Murgu” din Reșița Fascicola II. Studii Economice, indexată în două noi baze de date internaționale

În perioada august-septembrie 2019, revista științifică a Facultății de Științe Economice din cadrul instituției de învățământ superior reșițean a fost indexată, în urma evaluării conținutului științific al articolelor publicate și a prestigiului comitetului editorial, în două noi baze de date internaționale (BDI) de referință pentru accesul la literatura științifică de specialitate în modul acces deschis  – open acces:
Directory of Open Acces Journals (DOAJ https://doaj.org/), alături de fascicola de inginerie, și European Reference Index for the
Humanitas and Social Sciences (ERIH Plus https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/).

Ziua mondială a turismului marcată la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Fundația Activity din Reșița, cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin și în parteneriat cu Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, marchează Ziua mondială a turismului, 27 septembrie, cu scopul de a promova conștientizarea importanței sociale, economice și culturale a turismului.
Vineri, 27 septembrie 2019, cu începere de la ora 17:00, foaierul universității găzduiește vernisajul unei expoziții foto în care sunt surprinse în ipostaze inedite unele dintre cele mai frumoase și spectaculoase atracții turistice ale Banatului de munte, cu lucrări semnate de Nadia Potoceanu, Georgian Popovici și Petre Zaharia.

Nr. 4/40 din 17.09.2019

Având în vedere: cererea doamnei ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei, înregistrată la DGAF cu nr. 702/04.09.2019 și la rectorat cu nr. 1788/10.09.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 17.09.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă cazarea doamnei ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei în corpul D, camera cu 1 pat, la tariful de 150 lei/lună.
Art. 2. Prezenta se comunică doamnei ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 3/40 din17.09.2019

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1855/17.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 17.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut, în cuantum de 8583 lei, pentru buna desfășurare a proiectului, în vederea achitării cheltuielilor curente, după cum urmează:
– 7591 lei pentru plata taxei de autorizare ARACIP a Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița și a programului Tehnician operator de mașini cu comandă numerică;
– 992 lei pentru achitarea cheltuielilor salariale.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru – director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.

Nr. 2/40 din 17.09.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 17.09.2019, a hotărât:
Art. 1. La întocmirea orarului pentru anul universitar 2019-2020, se vor avea în vedere următoarele recomandări:
– toate activităţile se vor programa în zilele de luni-joi;
– prioritate la întocmirea orarului vor avea disciplinele desfășurate în comun la mai multe facultăți / programe de studii, inclusiv DPPD.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor, departamentelor şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/40 din 17.09.2019

Având în vedere: Regulamentul privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile, art. 41(1);
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 17.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 24.09.2019 – 25.09.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții care nu îndeplinesc condițiile de promovare în anul următor.
Art. 2. Cererile se depun la secretariatele facultăților / DID / DPPD în data de 23.09.2019, pentru maxim 3 discipline.
Art. 3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 4. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Ziua internațională a democrației, la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a decretat ca, începând cu anul 2008, data de 15 septembrie să fie sărbătorită ca Zi Internaţională a Democraţiei.
În cadrul rezoluției care însoțește declarația se afirmă principiile democraţiei, elementele şi modalităţile de exercitare a unei guvernări democratice, precum şi dimensiunea internaţională a democraţiei, această zi având o dublă semnificație: de a sărbători democraţia şi de a aminti importanţa promovării şi protejării acestei valori universale! În organizarea absolventei programului de studii Drept European și Internațional (DEI) din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, jr. Gherle Lili Flisc, cu sprijinul instituției de învățământ superior reșițean și alături de Cabinetul individual de avocatură Mircea Boboșă, marți, 17 septembrie 2019, la ora 17:00, sala multimedia „Constantin Gruescu” din UEMR găzduiește un eveniment menit să marcheze Ziua internațională a democrației.

Nr. 6/39 din 09.09.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul declarațiilor cadrelor didactice titulare / pensionate / asociate privind desfășurarea de activități didactice în anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Resurse Umane și facultăților, care vor dispune departamentelor completarea acestor declarații de către cadrele didactice.
Art. 3. Prezenta se comunică Biroului TIC în vederea actualizării pe site.

Nr. 5/39 din 09.09.2019

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1739/09.09.2019; Hotărârea nr. 2/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019; Hotărârea nr. 3/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea sălii B2.5 (sediul fostului DIEI) drept sediu al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 2. Până cel târziu la data de 20.09.2019, fostul Departament de Inginerie Electrică și Informatică va elibera spațiul B2.5.
Art. 3. Prezenta se comunică domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița, Facultății de Inginerie și Management și dnei conf. univ. dr. ing. Mihaela Molnar.

Nr. 4/39 din 09.09.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1738/09.09.2019; Hotărârea nr. 2/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019; Hotărârea nr. 3/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă plata, din bugetul proiectului „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, a taxei de autorizare a Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița și a programului TEHNICIAN OPERATOR DE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ, ce va funcționa în cadrul Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 2. Prezenta se comunică domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița și Direcției Generale Administrativ-Financiare.