Nr. 154 din 19.09.2019

Având în vedere: prevederile Art. 292  din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, lit.pp din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.1918/19.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 249/19.09.2019;          Senatul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița, întrunit în ședința sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge situația privind grupele și subgrupele, precum și mărimea formațiunilor de lucru aferente programelor de studii din oferta educațională a Facultății de Inginerie și Management în anul universitar 2019-2020, în forma propusă de către Consiliul de administrație.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului și Facultății de Inginerie și Management.