Nr. 146 din 19.09.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 1/40 a Consiliului de administraţie din data de 17.09.2019; prevederile Art.41, alin.(1) din Regulamentul privind  activitatea  didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art.1.  Se aprobă organizarea în perioada 24.09.2019 – 25.09.2019  a  unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii care nu îndeplinesc condiţiile de promovare în anul următor.
Art.2. Cererile se depun la secretariatele facultăţilor / DID / DPPD în data de 23.09.2019, pentru maxim 3 discipline.
Art.3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului, facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.