Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului marcată la UEMR – Cine uită istoria este condamnat să o repete!

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița organizează un eveniment menit să păstreze vie amintirea uneia dintre cele mai mari orori ale secolului trecut, Holocaustul. Cadre didactice specializate din domeniul istoriei și studenți din cadrul Facultății de Științe Sociale ai universității reșițene, liceeni ai Colegiului Național „Diaconovici Tietz”, împreună cu reprezentanți ai Comunității Evreiești din Reșița, marchează în cadrul unei dezbateri Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului (27 ianuarie), miercuri, 30 ianuarie 2019, începând cu ora 13:00, în sala multimedia „Constantin Gruescu” a instituției de învățământ superior.

Rezultate obținute de studenții Universității „Eftimie Murgu” din Reșița la competiții naționale universitare

În perioada 26-27 ianuarie  2019, în sala de atletism din Municipiul Bacău a avut loc a XXIV-a ediție a Campionatelor Naționale Universitare. Printre studenții sportivi din cele 22 de centre universitare, au participat și studenții Universității „Eftimie Murgu” din Reșița. După rezultatele deosebite obținute în anii trecuți, iată că și în acest an studenții de la Facultatea de Științe Sociale – programul de studii Educație Fizică și Sportivă (EFS),  dar și studenții masteranzi de la Facultatea de Științe Economice au reușit să obțină rezultate onorante pentru municipiul de pe malul Bârzavei, cucerind un număr de cinci medalii: două medalii de aur, două medalii de argint și una de bronz.
Medaliile de aur i-au revenit studentului din anul al II-lea de la Educație Fizică și Sportivă, Cătălin Atănăsoaei, care a devenit campion național în proba de 3.000 metri, dar și colegei sale din anul al III-lea Mihaela Acatrinei, în proba de 3 km marș, probă în care podiumul a fost ocupat în totalitate de studenții universității reșițene, locurile al II-lea și al III-lea fiind obținute de studentele  masterande din anul I de la programul de studii Marketing și Comunicare în Afaceri, Mihaela Pușcașu, respectiv Lăcrămioara Căruceriu. Un alt titlu de vicecampion național a fost obținut de studentul din anul al II-lea Remus Rădoi, de la Educație Fizică și Sport, în proba de 5.000 m marș.
De remarcat și rezultatele bune ale studenților noștri din anul I de la Educație Fizică și Sport, care, deși nu au urcat pe podium, au obținut mențiuni: studenta Loredana Cocoș, locul patru în proba de 3 km marș, și studenții Horia Ianc și Denisa Iedlicska obținând locul 5 în proba de aruncare a greutății.
Pe această cale vrem să felicităm atât studenții ce ne reprezintă cu cinste la aceste competiții naționale, cât și cadrele didactice care i-au pregătit pentru obținerea acestor rezultate.
De menționat buna colaborare dintre Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița și Clubul Sportiv Universitatea Reșița, club prin care studenților noștri li se oferă o cât mai bună emancipare și educație sportivă corespunzătoare, dar și un cadru propice pentru a practica sportul de înaltă performanță.

RESPECTul se câştigă prin parteneriate şi adaptarea la schimbare

În perioada septembrie – decembrie 2018 s-au desfăşurat activităţile proiectului Implementarea strategiei de predare – învăţare – evaluare RESPECT în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Proiectul educaţional RESPECT Responsabilitate Eficiență Sustenabilitate Personalizare Echitate Comunicare Tehnologie – a fundamentat în universitatea reșițeană o abordare educaţională activă, centrată pe student şi dezvoltarea unui parteneriat strategic cu mediul economic, care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei învăţământului terţiar în regiune şi la o dezvoltare inteligentă şi sustenabilă a învăţământului superior la Reşiţa.
În cadrul proiectului s-au organizat nouă focus-grupuri de consultare a mediului economic şi instituţional, câte unul pentru fiecare domeniu de studii, o serie de workshop-uri de consultare academică, training-uri de formare continuă a cadrelor didactice şi zeci de activităţi extracurriculare în care au fost implicaţi numeroşi studenţi de la cele trei facultăţi, alături de specialişti din comunitatea locală.
Implementarea unor metode moderne de predare – învățare – evaluare a demarat la ciclul de licenţă pentru un număr de 55 discipline.
Cea mai importantă realizare a acestui proiect rămâne însă conştientizarea, în rândul cadrelor didactice, a necesităţii adoptării unui stil de predare interactiv, care să răspundă simultan nevoilor identificate pe piaţa muncii şi particularităţilor actualei generaţii de studenţi digitali, comunicării şi a lucrului în echipă.
O experienţă didactică colaborativă şi utilă care va continua şi pentru ciclul de masterat!

Un nou program de studii în oferta educațională a UEMR pentru 2019-2020

Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița a solicitat pe parcursul anului 2018 Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, ARACIS, acreditarea unui nou program de studii la ciclul masteral, în domeniul Științe ale educației. Noul program, Management educațional, a obținut în decembrie 2018 acreditarea ARACIS, venind ca o completare firească a programului de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP).

Nr. 13 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 2/15.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art.1. Se respinge solicitarea de anulare a Art. 5 din Hotărârea nr. 289 din 17.12.2018 a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca.

Nr. 12 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 336/18.12.2018;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art.1. Se respinge solicitarea de anulare a Hotărârii nr. 274 din 06.12.2018 a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca.

Nr. 11 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa depusă de 17 cadre didactice din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 143/20.07.2018, privind revocarea domnului conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ Bichescu din funcţia de Rector UEMR;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea celor 17 cadre didactice din cadrul FIM de revocare a domnului conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ Bichescu din funcţia de Rector al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR şi Facultăţii de Inginerie şi Management.

Nr. 10 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.304, alin.(13), lit.a) şi b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.1, alin.(3) şi (4), precum şi ale Art.6, alin.(2) şi (4) din Ordinul nr.5.559/2011 – Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; prevederile Art.38, alin.(2), lit.dd) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.27, alin.(3) din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din sectorul de activitate învăţământ superior, înregistrat sub nr.9370/14.06.2017 la MEN; prevederile cuprinse la capitolul „I. Concediul” al Contractului individual de muncă al tuturor cadrelor didactice titulare din UEMR; propunerea Consiliului de administraţie nr. 2330/10.10.2018, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 240/10.10.2018; avizarea de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din data de 10.10.2018; Hotărârea nr. 221 din 16.10.2018 privind programarea concediilor cadrelor didactice în anul universitar 2018-2019; adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 107/23.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 9/23.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se revizuieşte Art. 2 din Hotărârea Senatului nr.221/16.10.2018, al cărui text devine:

„Art. 2. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă vor fi programate în cadrul vacanţelor universitare, după urmează:
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE
24.12.2018 – 31.12.2018 – 4 zile;
01.01.2019 – 06.01.2019 – 2 zile;
18.02.2019 – 24.02.2019 – 5 zile;
29.04.2019 – 05.05.2019 – 3 zile;
29.07.2019 – 03.09.2019 – 26 zile.
FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
24.12.2018 – 31.12.2018 – 4 zile;
01.01.2019 – 06.01.2019 – 2 zile;
11.02.2019 – 17.02.2019 – 5 zile;
29.04.2019 – 05.05.2019 – 3 zile;
29.07.2019 – 03.09.2019 – 26 zile.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Senatului nr.221/16.10.2018 rămân neschimbate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziei, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi facultăţilor.

Nr. 9 din 23.01.2019

Având în vedere: demisia doamnei conf. univ. dr. Dorina CHIŞ-TOIA din funcţia de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale, înregistrată la Rectorat sub nr. 81/14.01.2019; prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 153/22.01.2019 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa funcţii în structurile de conducere;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii, pentru perioada 2018-2020:
decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale;  prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale.
Art. 2. Calendarul va deveni Anexa 1.29 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va fi publicat pe pagina Web a universităţii, la Secţiunea „Concursuri”- „Alegeri”, împreună cu formularele tipizate.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Biroului TIC, precum şi Biroului electoral al universităţii şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.

Nr. 8 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.29, Art.30 şi Art.39 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 146/22.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 105/22.01.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 18, din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, avizate în Consiliul Facultăţii din data de 22.01.2019; avizarea de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din data de 23.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 18, din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul universitar 2018-2019, după cum urmează:
Postul de Lector universitar – poziţia 18 / Discipline de concurs: Management, Management comercial, Leadership, Analiză economică, Strategii de afaceri şi antreprenoriat
PREŞEDINTE Conf.univ.dr. Adrian TĂNASE Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa
MEMBRI Conf.univ.dr. Solomia ANDREŞ Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa Conf.univ.dr. Mirela MINICĂ Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa Lector univ.dr. Jeanina CIUREA Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa Conf.univ.dr. Venera MANCIU Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa
Art. 2. Se aprobă componenţa Comisiei de contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 18, din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul universitar 2018-2019, după cum urmează:
PREŞEDINTE Prof. univ. dr. Gheorghe POPOVICI Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa
MEMBRI Lector univ. dr. Loredana DINU Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa Lector univ. dr. Liliana GHERGHINA Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa Prof.univ.dr. Gelu TRIŞCĂ Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa Lector univ. dr. Csaba NAGY Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, în vederea emiterii Deciziei de numire a comisiilor de concurs şi Serviciului Resurse Umane.