Nr. 12 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 336/18.12.2018;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art.1. Se respinge solicitarea de anulare a Hotărârii nr. 274 din 06.12.2018 a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:52.