Nr. 10 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.304, alin.(13), lit.a) şi b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.1, alin.(3) şi (4), precum şi ale Art.6, alin.(2) şi (4) din Ordinul nr.5.559/2011 – Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; prevederile Art.38, alin.(2), lit.dd) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.27, alin.(3) din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din sectorul de activitate învăţământ superior, înregistrat sub nr.9370/14.06.2017 la MEN; prevederile cuprinse la capitolul „I. Concediul” al Contractului individual de muncă al tuturor cadrelor didactice titulare din UEMR; propunerea Consiliului de administraţie nr. 2330/10.10.2018, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 240/10.10.2018; avizarea de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din data de 10.10.2018; Hotărârea nr. 221 din 16.10.2018 privind programarea concediilor cadrelor didactice în anul universitar 2018-2019; adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 107/23.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 9/23.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se revizuieşte Art. 2 din Hotărârea Senatului nr.221/16.10.2018, al cărui text devine:

„Art. 2. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă vor fi programate în cadrul vacanţelor universitare, după urmează:
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE
24.12.2018 – 31.12.2018 – 4 zile;
01.01.2019 – 06.01.2019 – 2 zile;
18.02.2019 – 24.02.2019 – 5 zile;
29.04.2019 – 05.05.2019 – 3 zile;
29.07.2019 – 03.09.2019 – 26 zile.
FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
24.12.2018 – 31.12.2018 – 4 zile;
01.01.2019 – 06.01.2019 – 2 zile;
11.02.2019 – 17.02.2019 – 5 zile;
29.04.2019 – 05.05.2019 – 3 zile;
29.07.2019 – 03.09.2019 – 26 zile.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Senatului nr.221/16.10.2018 rămân neschimbate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziei, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi facultăţilor.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:53.