Nr. 9 din 23.01.2019

Având în vedere: demisia doamnei conf. univ. dr. Dorina CHIŞ-TOIA din funcţia de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale, înregistrată la Rectorat sub nr. 81/14.01.2019; prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 153/22.01.2019 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa funcţii în structurile de conducere;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii, pentru perioada 2018-2020:
decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale;  prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale.
Art. 2. Calendarul va deveni Anexa 1.29 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va fi publicat pe pagina Web a universităţii, la Secţiunea „Concursuri”- „Alegeri”, împreună cu formularele tipizate.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Biroului TIC, precum şi Biroului electoral al universităţii şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:53.