RESPECTul se câştigă prin parteneriate şi adaptarea la schimbare

În perioada septembrie – decembrie 2018 s-au desfăşurat activităţile proiectului Implementarea strategiei de predare – învăţare – evaluare RESPECT în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Proiectul educaţional RESPECT Responsabilitate Eficiență Sustenabilitate Personalizare Echitate Comunicare Tehnologie – a fundamentat în universitatea reșițeană o abordare educaţională activă, centrată pe student şi dezvoltarea unui parteneriat strategic cu mediul economic, care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei învăţământului terţiar în regiune şi la o dezvoltare inteligentă şi sustenabilă a învăţământului superior la Reşiţa.
În cadrul proiectului s-au organizat nouă focus-grupuri de consultare a mediului economic şi instituţional, câte unul pentru fiecare domeniu de studii, o serie de workshop-uri de consultare academică, training-uri de formare continuă a cadrelor didactice şi zeci de activităţi extracurriculare în care au fost implicaţi numeroşi studenţi de la cele trei facultăţi, alături de specialişti din comunitatea locală.
Implementarea unor metode moderne de predare – învățare – evaluare a demarat la ciclul de licenţă pentru un număr de 55 discipline.
Cea mai importantă realizare a acestui proiect rămâne însă conştientizarea, în rândul cadrelor didactice, a necesităţii adoptării unui stil de predare interactiv, care să răspundă simultan nevoilor identificate pe piaţa muncii şi particularităţilor actualei generaţii de studenţi digitali, comunicării şi a lucrului în echipă.
O experienţă didactică colaborativă şi utilă care va continua şi pentru ciclul de masterat!