Nr. 11 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa depusă de 17 cadre didactice din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 143/20.07.2018, privind revocarea domnului conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ Bichescu din funcţia de Rector UEMR;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea celor 17 cadre didactice din cadrul FIM de revocare a domnului conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ Bichescu din funcţia de Rector al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR şi Facultăţii de Inginerie şi Management.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:53.