Admitere la programul de studii postliceal „Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică” la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, în calitate de partener, alături de Universitatea de Vest din Timișoara (beneficiar), Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, implementează proiectul Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.
În cadrul acestui proiect, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița își completează oferta de studii prin lansarea, începând cu anul universitar 2020-2021, a programului Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică. Acest program de studii de nivel 5 (școală postliceală) are durata de un an, fiind organizat în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu”, structură a universității reșițene.
Programul Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică se adresează absolvenților de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Prima generație de cursanți va beneficia de formare în regim fără taxă, costurile aferente derulării programului fiind asigurate prin proiectul POCU 121030 – Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative.
Pentru sesiunea de înscrieri la admitere din perioada 31 august – 2 septembrie 2020 au rămas libere locuri fără taxă. Cursanţii din grupurile vulnerabile beneficiază de burse în cuantum de 300 de lei pe lună.
Persoana de contact: conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian Micloşină / c.miclosina@uem.ro

Nr. 89

Având în vedere: Solicitarea domnului prof. univ. dr. ing. Tiberiu-Ştefan Mănescu, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 113/28.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 30.07.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea acordării titlului onorific ,,PROFESOR EMERIT” domnului prof. univ. dr. ing. Tiberiu-Ştefan Mănescu.
Art.  2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR.

Nr. 88

Având în vedere: Faptul că în perioada 05.02.2019-04.08.2021 Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița implementează, în calitate de partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative”, cod SMIS: 121030, finanțat în cadrul competiției de proiecte POCU/320/6/21/Operațiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, iar în cadrul proiectului UEMR are obligația de a include la anul III de studii conținutul educațional a două discipline, sub forma unor discipline de studii opționale/facultative, respectiv „Munca în echipă” și „Stimularea creativității”, cu un număr de ore de 42 de ore de predare (14 săptămâni x 3 ore / săptămână, 1 oră curs și 2 ore de seminar); HS nr. 81/24.07.2020 privind derogarea de la Art. 5.6 din Procedura operațională Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P.4.0-0) pentru modificarea planurilor de învățământ, precizate anterior; adresa Rectoratului nr. 1288 din data de 29.07.2020 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 114/29.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 30.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă introducerea în Planurile de învăţământ în vigoare, în anul III de studii, următoarele discipline:

C. Discipline facultative

Cod disciplinăDenumire disciplinăCrediteFormatCSLPEvaluareCat. dis.
18XXX**XXXCFXXXXMunca în echipă31+21200CC
18XXX**XXXCFXXXXStimularea creativității31+21200CC

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor şi departamentelor.

Nr. 87

Având în vedere: Hotărârea nr. 1/44 a Consiliului de administraţie din data de 28.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 30.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.