Student conștientizat – profesionalism asigurat

STUDENT CONȘTIENTIZAT – PROFESIONALISM ASIGURAT / Acronim: SCOPA

Valoarea totală a finanțării solicitate: 181.630 lei / 38.892,10 EURO
Durata de implementare: 24 luni
Categoria de grup țintă: studenți

În ultimii ani s-a înregistrat, atât la nivelul universității, cât și la nivel de facultate, o scădere semnificativă a numărului de studenți, situație ce influențează negativ dezvoltarea universității ca instituție prin absența obiectului prestării activităților, mediul de afaceri regional prin lipsa personalului profesionist calificat, instituțiile publice prin creșterea numărului de șomeri. Această situație a fost influențată de factori externi (promovabilitate scăzută la examenul de bacalaureat) și de factori interni mediului universitar.

Obiectivul general al proiectului SCOPA
– Creșterea ratei de retenție a studenților din primul an de studii universitare și îmbunătățirea performanțelor academice ale acestora, la programele de studii de licență ale Facultății de Inginerie din cadrul Centrului Universitar al Universității Babeș-Bolyai din Reșița.
Obiectivele specifice ale proiectului SCOPA
– Creșterea ratei de promovabilitate a studenților din primul an universitar, de la valoarea de referință de 40,98% (în anul universitar 2017-2018) la ținta finală de 54,09% la programele de studii de licență ale Facultății de Inginerie din cadrul Centrului Universitar al Universității Babeș-Bolyai, din Reșița.
– Consolidarea relațiilor dintre mediul academic și studenți cu accent centrat pe nevoile studentului în procesul de predare-învățare-evaluare, în corelație cu cerințele mediului de afaceri, prin activități de tutorat, conștientizarea importanței finalizării studiilor, sprijin și orientare în carieră;
– Dezvoltarea competențelor social–emoționale prin implementarea de metode și strategii pentru dezvoltare personală și comunicare, în vederea abilitării gestionării situațiilor de natură social-emoțională cu care se confruntă studenții grupului țintă pe parcursul primului an de studii universitare;
– Îmbunătățirea performanțelor academice asigurând suport academic prin programe remediale, coaching, prin valorificarea informațiilor predate, prin implicarea dinamică a studenților în activitățile de cercetare inginerești din cadrul facultății;
– Sprijinirea direcțiilor de formare profesională prin dezvoltarea relațiilor dintre studenți și mediul de afaceri regional, stabilind programe de vizitare și colaborare cu instituțiile private din regiune.

Echipa de management
Director proiect: ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica STROIA
Responsabil financiar: ec. Daniela DULGHERU
Responsabil achiziții: ing. Carmen CUZMOȘ

Echipa de implementare
Mariana Ionela SORESCU
Ș. l. dr. ing. Cornelia Victoria ANGHEL-DRUGĂRIN
Ș. l. dr. ing. Anamaria BUDAI
Ș. l. dr. ing. Vasile IANCU
Ș. l. dr. fiz. Cornel HAȚIEGAN
Ș. l. dr. ing. Draghița IANICI
Lect. univ. Andrea MINDA
Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI
Dr. ing. Florin POMOJA

Facultatea de Inginerie, din anul 2020 parte integrantă a UBB Cluj-Napoca, are ca misiune fundamentală pregătirea profesională inițială şi continuă, prin programe de studii universitare de licență, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecționare în domenii relevante pentru nevoile regiunii. Caracterul multidisciplinar al programelor noastre de studii, ce oferă atât cunoștințe de specialitate cât şi de management, încearcă să ofere absolvenților nu doar atuurile pentru integrarea rapidă pe piața muncii, dar şi să inducă acestora un spirit de antreprenor. În contextul unei societăți bazate pe cunoaștere, dar cu valențe umaniste, o altă misiune asumată a Facultății de Inginerie constă în pregătirea de absolvenți cu spirit civic şi responsabilitate socială, care să se manifeste ca şi cetățeni europeni activi în comunitate şi societate.
O altă componentă a misiunii Facultății de Inginerie este susținerea mediului de afaceri şi a mediului instituțional public, prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune, materializată prin transferul de cunoaștere către firmele şi instituțiile locale. Dovada unei bune pregătiri profesionale şi a formării unor caractere puternice şi vizionare o constituie inginerii reșițeni cooptați în colective de cercetare şi producție din țară și străinătate.
În cadrul Facultății de Inginerie se regăsesc în prezent domeniile inginerie mecanică, inginerie electrică și științe inginerești aplicate pentru nivelurile de studii licență și master, și domeniul inginerie mecanică pentru nivelul de studii doctorale și postdoctorale.
Obiectivele strategice ale Facultății de Inginerie includ creșterea impactului și valorificarea cercetărilor în ramurile inginerești precum și înființarea de noi programe de studii atractive la nivelurile de licență și master, în concordanță cu nevoile mediului de afaceri regional.

Program aprilie 2021 ROSE SCOPA 

Activitatea I.3 Drumul către un antreprenoriat de succes – prezentare SAS
5 aprilie 2021 – speaker Tudor Mureșan – Universitatea Babeș-Bolyai

Activitatea IV.2 Consiliere individuală privind cariera profesională
8 aprilie 2021 – ora 14 – Cum să fiu autodidact?! – consilier Mariana Sorescu

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
1 aprilie 2021 – ora  13 – Analiză matematică – formator Andreea Minda
2 aprilie 2021 – ora  9 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
2 aprilie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
5 aprilie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
9 aprilie 2021 – ora  9 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
9 aprilie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
12 aprilie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
12 aprilie 2021- ora  12 – Analiză matematică – formator Andreea Minda
16 aprilie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
16 aprilie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
19 aprilie 2021 – ora  14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
22 aprilie 2021 – ora  13 – Analiză matematică – formator Andreea Minda
23 aprilie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
23 aprilie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
26 aprilie 2021 – ora  14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
8 aprilie 2021 – ora 12 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei
16 aprilie 2021 – ora 12 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Olga Amariei
19 aprilie 2021 – ora 14 – Mentorat Informatică industrială – mentor Andrea Minda

Program mai 2021 ROSE SCOPA 

Program februarie 2021 ROSE SCOPA
Activitatea II Orizontul profesional pentru cariera viitorului inginer-mediul de afaceri regional
17 februarie 2021 – ora 15 – Firma Gewiss

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
Conform programărilor individuale – Consilier Mariana Sorescu

Activitatea IV.2 Sesiuni consiliere de grup pentru orientarea în carieră
25 februarie 2021 – ora 12 – Cum ne pregătim pentru angajare – consilier Mariana Ionela Sorescu

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
1 februarie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
2 februarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
3 februarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
3 februarie 2021 – ora 17 – ALGAD – formator Andrea Minda
4 februarie 2021- ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
4 februarie 2021 – ora 17 – Analiză matematicăa – formator Andreea Minda
5 februarie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
8 februarie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
9 februarie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
10 februarie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
11 februarie 2021 – ora 17 – ALGAD – formator Andrea Minda
15 februarie 2021 – ora 17 – Analiză matematică – formator Andreea Minda
16 februarie 2021 – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
18 februarie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
25 februarie 2021 – ora 13 – Analiză matematicăa – formator Andrea Minda

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
10 februarie 2021 – ora 12 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei
17 februarie 2021 – ora 12 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Draghita Ianici
22 februarie 2021 – ora 14 – Mentorat Informatică Industrială – mentor Andrea Minda

Program martie 2021 ROSE SCOPA

Activitatea I.3 Drumul către un antreprenoriat de succes – prezentare SAS martie 2021

Activitatea II Orizontul profesional pentru cariera viitorului inginer – mediul de afaceri regional
12 martie 2021 – ora 8 – Firma Ragnarok Media

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
Conform programărilor individuale – consilier Mariana Sorescu

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
1 martie 2021 – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
2 martie 2021- ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
3 martie 2021 – ora 16 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
5 martie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
8 martie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
9 martie 2021 – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
12 martie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
15 martie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
17 martie 2021 – ora 16 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
19 martie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
19 martie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
22 martie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
25 martie 2021 – ora 13 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
26 martie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
26 martie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
29 martie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
4 martie 2021 – ora 10 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei
8 martie 2021 – ora 14 – Mentorat Informatică Industrială – mentor Andrea Minda
17 martie 2021 – ora 15 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Olga Amariei

Program decembrie 2020 ROSE SCOPA

Activitatea I.1 Integrarea studentului novice în mediul universitar cu îndrumarea studenților din ani mai mari
16 decembrie – ora 18 – Colegii din Liga studentilor vă vor dezvalui secretele studentiei – speakerArdeljan Deian, student anul IV

Activitatea I.2 Profesionistul de astăzi-studentul de ieri. Cariere profesionale ale absolvenților universității
8 decembrie – ora 18 – Un absolvent al Facultatii de Inginerie va dezvalui cum a fost viata de student si cum i-au fost utile studiile universitare in formarea carierei profesionale – speaker drd. ing. Cristian Muscai

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
Conform programarilor individuale – consilier Mariana Sorescu

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate
2 decembrie – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
3 decembrie – ora 12 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
3 decembrie – ora 14 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
4 decembrie – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
4 decembrie – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
4 decembrie – ora 14 – ALGAD – formator Andrea Minda
7 decembrie – ora 12 – ALGAD – formator Andrea Minda
8 decembrie – ora 15 – ALGAD – formator Andrea Minda
11 decembrie – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
14 decembrie – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
15 decembrie – ora 15 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
15 decembrie – ora   15 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
17 decembrie – ora 14 – ALGAD – formator Andrea Minda

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
2 decembrie – ora 15 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Draghita Ianici
14 decembrie – ora 15 – Mentorat Informatică Industrială – mentor Andrea Minda
14 decembrie – ora 18 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei

Program ianuarie 2021 ROSE SCOPA
Activitatea II Orizontul profesional pentru cariera viitorului inginer – mediul de afaceri regional
ianuarie – Firma Spaleck – dl Leinstein Leonard

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
Conform programarilor individuale – consilier Mariana Sorescu

Activitatea IV.2 Sesiuni consiliere de grup pentru orientarea în carieră
12 ianuarie 2020 – ora 14 – Metode practice de învățare – consilier Mariana Ionela Sorescu
13 ianuarie 2020 – ora 14 – Metode practice de învățare – consilier Mariana Ionela Sorescu

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
6 ianuarie 2021 – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
8 ianuarie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
13 ianuarie 2021 – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
15 ianuarie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
22 ianuarie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
15 ianuarie 2021 – ora 16 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
18 ianuarie 2021 – ora 12 – ALGAD – formator Andrea Minda
20 ianuarie 2021 – ora 11 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
20 ianuarie 2021 – ora 16 – ALGAD – formator Andrea Minda
21 ianuarie 2021 – ora 9 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
25 ianuarie 2021 – ora 12 – ALGAD – formator Andrea Minda
4 ianuarie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
5 ianuarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
7 ianuarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
11 ianuarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
12 ianuarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
13 ianuarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu

Activitatea VII – Activități de tutorat individuale și de grup
8 ianuarie 2021 – ora 9 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei
11 ianuarie 2021 – ora 12 – Mentorat Informatică Industrială – mentor Andrea Minda
13 ianuarie 2021 – ora 13 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Draghita Ianici

Program noiembrie 2020 ROSE SCOPA

Activitatea II Orizontul profesional pentru cariera viitorului inginer – mediul de afaceri regional
27 noiembrie – ora 8 – speaker  mentor Elisabeta Spunei – Firma Messer
27 noiembrie – ora 12 – speaker  mentor Draghita Ianici – Firma Messer 

Activitatea IV.2 Sesiuni consiliere de grup pentru orientarea în carieră
23 noiembrie – ora 14 – Aptitudini si abilitati – consilier Mariana Sorescu
24 noiembrie – ora 14 – Vocatia în formarea profesională – consilier Mariana Sorescu
26 noiembrie – ora 14 – Managementul stresului  – consilier Mariana Sorescu 

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate
16 noiembrie – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
17 noiembrie – ora 14 – ALGAD – formator Andrea Minda
17 noiembrie – ora 15 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
17 noiembrie – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
17 noiembrie – ora 16 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
18 noiembrie – ora 10 – ALGAD – formator Andrea Minda
19 noiembrie – ora 14 – ALGAD – formator Andrea Minda
20 noiembrie – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
20 noiembrie – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
20 noiembrie – ora 13 – ALGAD – formator Andrea Minda
23 noiembrie – ora 13 – ALGAD – formator Andrea Minda
25 noiembrie – ora 10 – ALGAD – formator Andrea Minda
25 noiembrie – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
26 noiembrie – ora 11 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
26 noiembrie – ora 14 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
27 noiembrie – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
23 noiembrie – ora 12 – Mentorat Informatică Industrială– mentor Andrea Minda
25 noiembrie – ora 15 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Draghita Ianici
26 noiembrie – ora 12 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei

Copyright © 2021 Centrul Universitar UBB din Reşiţa