Centrul de învățare UEM – Real students’ dreams (AG298)

Titlul proiectului: Centrul de învățare UEM – Real students’ dreams 

Acronim: UEM-RSD

Nr. acord de grant: 298/SGU/CI/III/19.12.2019

Finanţator: Ministerul Educaţiei și Cercetării, Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Buget aprobat: 1.322.617 lei

Durata proiectului: 36 de luni (19 decembrie 2019 – 19 decembrie 2022)

Îmbunătățirea oportunităților de participare a unui grup țintă (GT) de 240 de studenți, înmatriculați în primul an de studii universitare de licență la UEMR, la serviciile oferite prin Centrul de învățare UEM – Real students’ dreams , în vederea creșterii motivației pentru învățare și a performanțelor școlare, reducerii ratei de abandon de la 45,50% la 38%, respectiv creșterii procentului de promovabilitate la încheierea primului an de studii, de la valoarea actuală de 63,84% la valoarea de 70%.

QÎnființarea unui Centru de Învățare într-un spațiu pus la dispoziție de universitate și amenajat corespunzător prin mici lucrări de renovare și dotări de mobilier smart și echipamente adecvate, care să faciliteze învățarea colaborativă, dar și studiului individual sau asistat, pentru 240 de studenți din anul I de licență, cu precădere aflați în situație de risc de abandon;

Q3 Oferirea la nivelul grupului țintă de servicii de consiliere psihologică și profesională în orientarea carierei (concomitent cu elaborarea și testarea în cadrul proiectului a instrumentului/metodei de identificare, prevenție și intervenție pentru diminuarea riscului de abandon școlar) constând în activități ce urmează să fie derulate prin proiect în vederea prevenirii și diminuării abandonului școlar pentru grupul țintă;

Q4 Familiarizarea cu specificul vieții universitare pentru o integrare mai bună și mai rapidă din punct de vedere academic și social, printr-o abordare inovatoare la nivelul universității a activități de tutorat și prin ateliere de lucru pe domenii tematice, oferite pentru 240 de studenți din primul an de studii universitare de licență, în principal, aflați în situație de risc de abandon.

Q5 Dezvoltarea cunoștințelor studenților din GT prin derularea de remediale (inclusiv activități practice/de laborator pentru studenții FI)  cu scopul de a le permite îmbunătățirea tehnicilor de învățare în vederea promovării examenelor.

  1. Activități de consiliere psihologică și profesională în orientarea carierei personalizate și corelate cu profilul profesional, aptitudinal, de interese și de adaptare psihică
  2. Organizarea și derularea de workshop-uri precum: “Comunicăm eficient şi construim echipe”, “Antreprenoriat la feminin” sau ”Leadership la feminin”, “Economisire vs. Investiţie”, “Personal branding si social media”,  ”Managementul timpului”, “Managementul conflictelor”, “Practici de negociere”, “Tehnici de prezentare”, “Academic writing”, „Eu față în față cu viitorul”, „Miturile carierei”, „Arborele genealogic profesional”, „Interesele mele profesionale”, „Proiectul meu profesional”, „Ego-marketing”, „Oportunități și capcane pe piața muncii”, “Self-management”, “Managementul stress-ului”.
  3. Desfăşurarea de activităţi remediale
  4. Activităţi de îndrumare și sprijin realizate de tutorii de an la anul I de studii pentru toate programele de studii universitare de licenţă
  5. Managementul proiectului
  6. Renovare şi dotarea Centrul de învățare UEM – Real students’ dreams

Grupul țintă (beneficiari direcți) este format din toţi studenţii admişi în anul I la programele de studii de licenţă cu media mai mică sau egală cu 7 la examenul de bacalaureat şi/sau cei cu burse sociale, indiferent de regimul de finanţare al studiilor (buget sau taxă), precum şi studenţii care fac parte din categoriile defavorizate. Totalul estimat al numărului de studenţi cuprinşi în grupul ţintă este de 240 din anul I (80 de studenţi/an*3 ani), înmatriculaţi în trei ani calendaristici consecutivi (2019, 2020, 2021), distribuţia pe ani calendaristici va fi de aproximativ 80 de studenţi/an.

Alți beneficiari (beneficiari indirecți) pot fi:

  • 70 cadre didactice;
  • 1.000 studenți care nu participă efectiv la activitățile sub-proiectului, dar care beneficiază de rezultatele acestuia prin diseminarea experienței celor implicați direct; CU UBB Resita ca organizație, CCOC, DPPD, Liga Studenților din CU UBB Reșița.

Formularul de înscriere în grupul țintă al proiectului AG 298, Centrul de învățare UEM – Real students’ dreams

Achiziții 2022

Servicii de consultanță – 1 Consultant individual Psiholog – Invitație de participare / Termen de referință / Prelungire termen

Servicii de consultanță – 1 Consultant individual Consilier – Invitație de participare / Termen de referință / Prelungire termen

Servicii de consultanță – 1 Consultant individual Trainer de comunicare – Invitație de participare / Termen de referință / Prelungire termen

Servicii de consultanță – 1 Consultant individual Coach – Invitație de participare / Termen de referință / Prelungire termen

Echipament IT: Invitație participareSpecificații tehniceClarificare achiziție

Achiziții 2021

Invitație participare – Aparat de aer condiționat
Invitație participare – Echipament IT LOT 5Prelungire termen / Anunț anulare
Invitație participare – Imprimantă 3D
Invitație participare – Licență IBM SPSS Statistics Base Authorized UserPrelungire termen
Invitație participare – Licență Project Online Professional for StudentsPrelungire termen
Invitație participare – Mobilier
Invitație participare – Modul pentru studiul lămpilor fluorescente și LED utilizând DALIPrelungire termen
Invitație participare – Stand experimental didactic pentru acționări hidraulicePrelungire termen

Achiziție mobilier – an 2: Invitație de participare / Specificații tehnice / Anunț atribuire

Invitație participare – SCI Trainer de comunicare / Termeni de referință / Prelungire termen

Licență Soft Matlab + Simulink Classroom
Licență Project Online Professional for Students
Soft PIC Simulator IDE / Prelungire termen
Licență IBM SPSS Statistics Base Authorized User / Prelungire termen
Echipament didactic Photovoltaics / Anunț anulare

Invitație de participare – Echipament didactic Photovoltaics / Specificații tehnice / Prelungire termen
Invitație de participare – Servicii de abonare prin kit-ul de utilizare al chestionarului / testului (anxietate, interese vocaționale, stiluri de învățare, inteligenta, personalitate) – an 2 si an 3 / Specificații tehnice / Prelungire termen
Invitație de participare – echipamente IT / Specificații tehnice / Prelungire termen
Invitație de participare – echipamente didactice / Specificații tehnice / Prelungire termen
Invitație de participare – echipamente electrice / Specificații tehnice / Prelungire termen

Denumire achizitie: Lucrări de reparații curente, zugrăvit, vopsit, înlocuire tocării uși, reparații/înlocuire instalații, rețele de date, reconfigurare spațiu interior, diverse alte lucrări minore de amenajare, in cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), AG 298/SGU/CI/III/19.12.2019.
Caiet de sarcini renovare spații / Invitație participare lucrări de reparații / Invitație participare lucrări de reparații curente / Prelungire termen

Invitație participare – SCI Coach / Termeni de referință / Prelungire termen
Invitație participare – SCI Consilier / Termeni de referință /Prelungire termen
Invitație participare – SCI Psiholog / Termeni de referință / Prelungire termen
Invitație participare – Trainer de comunicare / Termeni de referință

Pentru detalii click aici!