Campanie de donare de sânge

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița organizează în luna decembrie o serie de evenimente menite să marcheze împlinirea  a 30 de ani de la Revoluția din decembrie ʼ89, care a dus la schimbarea sângeroasă a regimului politic din țara noastră.
Atunci, cetățeni ai României și-au vărsat sângele pentru un trai mai bun, o viață în libertate a semenilor.
În cadrul acestei noi campanii găzduite de UEMR, în foaierul instituției, în zilele de 2 și 3 decembrie 2019, în intervalul orar 8:30 – 13:00, alături de partenerii consacrați: Crucea Roșie Caraș-Severin, Radio România Reșița, Inspectoratul de Jandarmi Caraș-Severin, Biroul de Avocatură Mircea Boboșa, Parohia Gârliște, Biserica Creștină Baptistă nr. 1 Reșița, Liceul Teologic Baptist Reșița, IPJ Caraș Severin – Serviciul Rutier, invităm reșițenii să vină să doneze sânge pentru a veni în ajutorul semenilor aflați în nevoie, dar, în același timp, și ca un gest în memoria celor care au făcut sacrificiul suprem, plătind cu viața, pentru ca noi să fim astăzi liberi!

Nr. 214 din 21.11.2019

Având în vedere: prevederile Art. 285, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; propunerea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 233/21.11.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 360/21.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 21.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă invitarea domnului dr. Marian Truţulescu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, membru al Arhivei Internaţionale de Mail Art, grafician heraldist atestat de către Comisia Naţională de Heraldică şi profesor de arte plastice la Liceul de Artă „Sabin Păuţa” din Reşiţa, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în calitate de cadru didactic asociat invitat (lector universitar).
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 213 din 21.11.2019

Având în vedere: prevederile Art. 285, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; propunerea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 232/21.11.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 361/21.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 21.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă invitarea domnului prof. univ. dr. Sabin Păuţa, dirijor şi compozitor de renume mondial, deţinător al unui număr impresionant de premii şi distincţii naţionale şi internaţionale, cetăţean de onoare al municipiului Reşiţa şi judeţului Caraş-Severin, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în calitate de cadru didactic asociat invitat.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 212 din 21.11.2019

Având în vedere: Hotărârea Consiliului de administrație nr. 7/52 din data de 20.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 21.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă implementarea, la nivel de UEMR, a proiectului ,,Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu”, ca parte componentă a Planului Operaţional al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul 2019.
Art. 2. Se aprobă componența echipei de management a proiectului, după cum urmează:

Nume și prenumeRolul
Mirela MinicăManager de proiect
Nătălița Lesconi – FrumușanuResponsabil financiar
Alina Constantin Responsabil capital uman
Andrade – Ionuț BichescuResponsabil capital structural
Relu CiubotariuResponsabil capital organizațional
Cristian ChioncelResponsabil capital inovațional
Solomia AndreșResponsabil capital relațional
Diana TănaseResponsabil consultare beneficiari

Art. 3. (1) Pontarea orelor aferente proiectului, pentru persoanele care şi-au exprimat în scris acordul de participare, se realizează pe baza rapoartelor de activitate lunară depuse de membrii echipei de management/de implementare, și în funcţie de gradul de predare al livrabilelor aferente, avizate de managerul de proiect și aprobate de rector.
(2) În cazul în care numărul de ore efectuate şi validate de managerul de proiect şi rector este mai mic decât numărul de ore prevăzute a fi efectuate în proiect, remuneraţia se va efectua în raport cu numărul orelor  validate.
Art. 4. (1) Pentru buna implementare a proiectului mai sus amintit, întreg personalul didactic al UEMR (echipa de implementare) va desfășura activități specifice postului, într-un cuantum de 160 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli directe de personal.
(2) Activitatea desfășurată de personalul didactic auxiliar și nedidactic al UEMR în cadrul proiectului, presupune activități specifice postului, în cuantum de 40 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli indirecte de personal.
Art. 5. Toate activitățile prevăzute în proiectul mai sus amintit sunt finanțate din Fondul pentru Situații Speciale, conform Ordinului nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019, art. 2  alin 3 pct. c) și d). 
Art. 6. Toate activitățile prevăzute în proiectul menționat, sunt cuprinse în fișele posturilor actualizate, aferente contractelor individuale de muncă încheiate în calitate de salariat al UEMR, acestea fiind angajate și finanțate pe bază de contract cu MEC.
Art. 7. Pe durata implementării proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” se suspendă aplicarea Hotărârii Senatului nr. 90/25.04.2019, începând cu data aprobării prezentei.
Art. 8. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultaţilor, departamentelor, DID, DPPD, DSD şi Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare.

Suflet pentru suflet ÎMPREUNĂ PENTRU OLIMPIA!

Studenţii Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, specializarea Asistenţă socială (AS),  împreună cu cadrele didactice şi în parteneriat cu Asociaţia Medicală Sfinţii Cosma şi Damian, Episcopia Caransebeşului, Primăria Reşiţa şi ATOR Banatul de Munte, urmăresc prin proiectul caritabil „SUFLET  PENTRU SUFLET”, din data de 2 decembrie 2019, ora 17:00, la Cinematograful Dacia din Reşiţa, să readucă nădejdea în viaţa Olimpiei.
Vlăduţ Olimpia Georgiana trăieşte în întuneric de aproape 13 ani, fiind diagnosticată cu retinopatie pigmentară, o maladie extrem de rară, care i-a răpit cei mai frumoşi ani. Pentru a vedea din nou, Olimpia are nevoie de un transplant cu celule stem, costul tratamentului fiind de 22.000 de USD.
Conferinţa caritabilă de anul acesta, intitulată  „Umorul, cel mai bun discurs pentru poporul român”, susţinută de maestrul Dan PURIC, va dărui un moment special comunităţii locale în semn de recunoştinţă şi apreciere.
DOAR ÎMPREUNĂ putem readuce lumina în ochii Olimpiei!
Când sufletul simte mai mult decât ochii pot vedea, atunci Dumnezeu dă naştere iubirii, speranţei, milei creştine şi uneşte oamenii în gând şi-n cuget!

Dascălii bănățeni de ieri și de azi la Universitatea „Eftimie Murgu”

Miercuri, 27.11.2019, cu începere de la ora 12:30, studenți și cadre didactice de la programul de studii de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar din cadrul Facultății de Științe Sociale a Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa vor participa la manifestarea Dascăli bănățeni de ieri și de azi, în cadrul unui proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării – activități extracurriculare 2019.
Va fi lansat volumul Dascăli bănățeni de ieri și de azi, apărut la Editura „Gheorghe Magas” în anul 2019, sub atenta coordonare a prof. Nicoleta Marcu, vor fi evocați pedagogi, scriitori și dascăli ale căror  nume au rămas înscrise în istoria pedagogiei românești. Elevi de la Școala Gimnazială nr. 7 din Reșița și-au arătat recunoștința față de dascălii lor prin desene expuse în sala C 2.1, unde se va desfășura activitatea. Vor fi prezenți elevi și cadre didactice de la licee din județ.
Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” va fi prezentă cu un stand de carte aparținând scriitorilor Banatului.
Vor fi acordate premii studenților și elevilor, iar cadrelor didactice reprezentative – diplome de recunoștință.

Zilele carierei mele

În zilele de 25, 26, 27.11.2019 şi 02.12.2019, cu începere de la ora 12, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0612 „UEMR – Pol de educație și consiliere pentru studenți și absolvenții de liceu din mediile defavorizate”, organizează „Zilele Carierei Mele”, ocazie cu care liceeni din grupul țintă al proiectului vizitează Universitatea „Eftimie Murgu” și iau parte la o serie de activități, precum: prezentarea ofertei educaționale, prezentarea campusului universității, prezentarea de trasee profesionale, analiza importanței studiilor universitare şi a stagiilor de practică și internship, activități interactive organizate de studenți şi cadre didactice.
Proiectul este finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Fondul de Dezvoltare Instituțională 2019, iar din grupul ţintă fac parte elevi din 8 licee din mediul rural și orașe sub 10.000 de locuitori (Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici, Liceul Teoretic Bilingv Româno – Croat Carașova, Liceul Tehnologic „Nicolae Stoica de Hațeg” Mehadia, Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag, Liceul „Mathias Hammer” Anina, Liceul „Hercules” Băile Herculane, Liceul Teoretic Gătaia, Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova) şi studenţi din anul I din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Ziua economistului şi profesorului de economie, la Universitatea „Eftimie Murgu”

Luni, 25 noiembrie 2019, ora 12:00, Aula Magna va găzdui în organizarea Facultății de Științe Economice, o serie de evenimente cu ocazia Zilei Economistului.
Studenții şi cadrele didactice  din domeniul ştiinţelor economice vor fi gazde pentru elevii de la Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” Teregova şi de la Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici, în acţiunea Zilele carierei mele, din cadrul proiectului UEMR – Pol de educație și consiliere pentru studenți și absolvenții de liceu din mediile defavorizat – CNFIS-FDI-2019-0612, participând împreună la o dezbatere cu antreprenori locali şi absolvenţi.
Începând cu ora 14:00, în sala multimedia va avea loc un workshop cu tema „Comunicarea eficientă dintre facultate şi stakeholderi”, la care sunt invitaţi să participe potenţiali angajatori, parteneri de practică, elevi de la Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa, studenţi, absolvenţi, alături de reprezentanți ai Asociației Generale a Economiștilor din România, filiala Caraș-Severin. Obiectivul acestui workshop este de a identifica aşteptările stakeholderilor Facultăţii de Ştiinţe Economice cu privire la îmbunătăţirea procesului de învăţământ, a setului de competenţe şi abilităţi solicitate pe piaţa muncii pentru absolvenţii economişti.

Nr. 7/52 din 20.11.20189

Având în vedere: Strategia Europa 2020, elaborată de Comisia Europeană; Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 și care nu sunt finanțate prin fonduri europene; Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a ARACIS; Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat; Prioritățile Planul Operaţional al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul 2019; Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019; Fișa proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița; Recomandările formulate de către evaluatorii programelor de studii, supuse evaluării pe parcursul vizitei de evaluare externă a calității în UEMR cuprinse în Raportul nr. 3462/26.06.2017 de evaluare instituţională privind evaluarea externă a calităţii educaţiei academice la instituţia de învăţământ superior Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întocmit de către directorul de misiune şi coordonatorul echipei de experţi ARACIS, Raportul nr. 4241/07.08.2017 al studenților evaluatori pentru evaluarea instituțională externă şi preluat, ulterior, în Raportul nr. 5686/26.12.2017 al Departamentului de evaluare a calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din Instituţia de învăţământ superior acreditată – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Necesitatea depunerii Raportului de autoevaluare a UEMR, în vederea evaluării externe a calităţii educaţiei academice la instituţia de învăţământ superior Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă implementarea, la nivel de UEMR, a proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu”, ca parte componentă a Planului Operaţional al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul 2019, ce are ca obiectiv general: fundamentarea în universitate a unei abordări integrate a valorificării cunoștințelor, informațiilor, proprietății intelectuale, experienței resursei umane, cu scopul creșterii capacității competitive a organizației, care să conducă la o dezvoltare sustenabilă a învăţământului superior la Reşiţa, prin  îmbunătățirea performanțelor capitalului uman, restructurarea capitalului organizațional, a celui structural și inovațional, pe dezvoltarea unui parteneriat strategic cu studenții, absolvenții, angajatorii, comunitatea și mediul instituțional.

Nume și prenumeRolulNr. ore ce pot fi decontate
Mirela MinicăManager de proiect120
Nătălița Lesconi – FrumușanuResponsabil financiar60
Alina Constantin Responsabil capital uman60
Andrade – Ionuț BichescuResponsabil capital structural60
Relu CiubotariuResponsabil capital organizațional60
Cristian ChioncelResponsabil capital inovațional60
Solomia AndreșResponsabil capital relațional60
Diana TănaseResponsabil consultare beneficiari60

Art. 3. (1) Pontarea orelor aferente proiectului se realizează pe baza rapoartelor de activitate lunară depuse de membrii echipei de management/de implementare, avizate de managerul de proiect și aprobate de rector, precum și de gradul de predare al livrabilelor aferente. (2) În cazul în care numărul de ore efectuate sau validate de managerul de proiect/directorul de departament/ rector este mai mic decât numărul de ore prevăzute a fi efectuate în proiect, remuneraţia se va efectua în raport cu numărul orelor efectuate/ validate, pe bază de pontaj.
Art. 4. (1) Pentru buna implementare a proiectului mai sus amintit, întreg personalul didactic al UEMR (echipa de implementare) va desfășura activități specifice postului, într-un cuantum de 160 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli directe de personal. (2) Activitatea desfășurată de personalul didactic auxiliar și nedidactic al UEMR în cadrul proiectului, presupune activități specifice postului, în cuantum de 40 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli indirecte de personal.
Art. 5. Toate activitățile prevăzute în proiectul mai sus amintit sunt finanțate din Fondul pentru Situații Speciale, conform Ordinului nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019, art. 2  alin 3, pct. c) și d). 
Art. 6. Toate activitățile prevăzute în proiectul menționat vor fi cuprinse/incluse în activitățile cuprinse în fișele posturilor aferente contractelor individuale de muncă încheiate în calitate de salariat al UEMR, acestea fiind angajate și finanțate pe bază de contract cu MEC.
Art. 7. Pe durata implementării proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” se suspendă aplicarea Hotărârii Senatului nr. 90/25.04.2019, începând cu data aprobării prezentei.
Art. 8. Prezenta se aduce la cunoștință Senatului UEMR în vederea emiterii unei Hotărâri de Senat, prin care proiectul Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” face parte din direcțiile de acțiune aferente Planului operațional al UEMR pe anul 2019.

Nr. 6/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa DSD nr. 163/18.11.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2465/19.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se avizează acordarea unui împrumut de la centrul bugetar Departamentul Școală Doctorală către Departamentul de Științe Inginerești, în vederea achitării indemnizației de conducere a Directorului DSD, ș.l. dr. ing. Zoltan- Iosif Korka, precum și a drepturilor salariale pentru luna octombrie ale celor trei conducători de doctorat, respectiv prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich, prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu și ș.l. dr. ing. Zoltan- Iosif Korka, în limita excedentului existent la nivelul centrului bugetar DSD.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.