„Educațiunea este cultura caracterului, cultura este educațiunea minții”

Seria acțiunilor dedicate Zilei Culturii Naționale s-a încheiat joi, 20 ianuarie 2022, la Centrul UBB din Reșița. Sub genericul „Educațiunea este cultura caracterului, cultura este educațiunea minții”, în Centrul de Învățare inaugurat în 23 noiembrie 2021 au fost prezenți la manifestarea interactivă în cinstea Poetului nepereche, începând cu ora 16, reprezentanți ai Bibliotecii Județene „Paul Iorgovici”, cadre didactice, scriitori, studenți.

Directorul Centrului UBB din Reșița, Andrade-Ionuț Bichescu, a salutat inițiativa desfășurării cu prezență fizică, respectând condițiile impuse de pandemie, a activității, nădăjduind că începutul este de bun augur.

Directorul BJCS, Clara Maria Constantin, a subliniat implicarea instituției pe care o conduce în editarea a numeroase volume care valorifică elemente ale culturii locale, dar și legate de personalitatea lui Mihai Eminescu. Făuritori și promotori ai culturii, Marcu Mihail Deleanu, Vasile Petrica, Gheorghe Jurma, Nicolae Sârbu, au vorbit despre nevoia de actualizare a ideilor lui Eminescu, precum și despre importanța valorificării culturii locale. Au luat cuvântul profesorii Gheorghe Popovici, prezentând câteva idei despre educație și învățământ ale lui Mihai Eminescu, și Florica Molnar, care a insistat asupra valorii inestimabile a creației eminesciene.

În încheiere, Erwin Josef Țigla, președinte al Forumului Democratic al Germanilor din Județul Caraș-Severin, inițiatorul seriei de manifestări, a menționat importanța culturii, insistând asupra cunoașterii, prețuirii și valorificării culturii locale, implicarea în descoperirea și transmiterea ei generațiilor viitoare. Manifestarea a fost moderată de Dorina Chiș-Toia, care, cu acest prilej, i-a invitat pe cei prezenți să transmită contribuții pentru al șaptelea volum de „Studii de limbă, literatură și folclor”.

Protecția datelor cu caracter personal

• Regulament nr. 679 din 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date RO / EN.
• Pentru mai multe informații consultați această pagină a site-ului UBB Cluj.

• Contact responsabil cu protecția datelor CUUBBR:
e-Mail: dpo@uem.ro

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB Cluj) în calitate de operator de date cu caracter personal vă informează că în vederea desfășurării în bune condiții a activității preia și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul General (european) privind Protecția Datelor cu Caracter Personal 679/2016 (GDPR) și cu Legea 190/2018 privind punerea în aplicare a GDPR. Temeiul legal al solicitării acestor date este în principal Legea Educației nr. 1/2011, dar și alte cadre legale care reglementează buna desfășurare a învățământului superior.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal >

Studenții care doresc să beneficieze de cazare în Campusul Universitar Complex Cămin – Cantină al CUUBBR în anul universitar 2022-2023 sunt rugați să transmită cererea de cazare pe adresa alexandra.tismonariu@ubbcluj.ro. Pentru detalii privind condițiile de cazare click aici. Pentru alte informații puteți adresa întrebări administratorilor căminului:

domnica.georgiu@ubbcluj.ro
sorin.mihancea@ubbcluj.ro

Tarifele de cazare le regăsiți aici: Tarife de Cazare UBB.