Nr. 86 din 22.04.2019

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 771/10.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 124/11.04.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 10.04.2019.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii de conducere pentru mandatul 2016-2020, valabil din data de 01.04.2019, în forma prezentată în anexă.
Art.2.  Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Biroului Resurse Umane.