Nr. 84

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia privind admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul 2020 (Cod: M4.1-01), Ediţia 4/revizia 6.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Şcolii Doctorale de Inginerie, Facultăţii de Inginerie şi Management, Directorului CEAC și Biroului pentru Asigurarea Calității.