Nr. 83

Având în vedere: Adresa Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 608/16.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 100/17.07.2020; Adresa Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic nr. 181/17.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 101/17.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art.  1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii din anii terminali din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în perioada 01.09.2020 – 04.09.2020.
Art.  2. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare şi Biroului Financiar – Contabil.